Vil endre på «fabrikk-undervisning» ved å ha mer sosiale møteplasser og åpent landskap. Se de foreløpige skissene:

GLADE: Studentene Mari Wardeberg og Marie Kleppe gleder seg over å høre planene for Ulrike Pihls hus.


Denne uken fikk Universitetet i Bergen (UiB) 30 millioner kroner til oppgradering av Ulrike Pihls hus (U. Pihl) av Kunnskapsdepartementet. I tillegg spytter de inn den samme summen selv.

– UiB er svært glad for denne bevilgningen til oppgradering av U. Pihl. Prosjektet skal utformes i tett samarbeid med studenter og ansatte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV), med støtte fra UiBs pedagogiske fagmiljø, sier eiendomsdirektør ved UiB, Even Berge.

I dag brukes huset fra 1906 som lesesal og studentarbeidsplasser for SV-studenter. Det er også et auditorium der, og tidligere i år åpnet SV-studentenes egen bar, Diskuterbar, i 1. etasje. Det har lenge vært en bred oppfatning blant studenter og UiB at huset har et stort oppgraderingsbehov.

– Så deilig! Dette er jo kjempebra for oss studenter, sier Mari Wardeberg og Marie Kleppe.

De to venninnene går tredje året på administrasjon og organisasjonsvitenskap (Adm.org) og bruker lesesalene ved U. Pihl flittig.

– Det er vel egentlig mitt andre hjem, sier Wardeberg humoristisk.

Foreløpig Skisse 1. etasje. PLANTEGNINGER: UiB

Mer miljøvennlig og sosialt

Berge kan fortelle at UiB ønsker å lage best mulig læringsarealer for studenter. Dagens lesesaler er blant annet svært dårlig tilrettelagt for digitale hjelpemidler. 

For deg som student vil du i fremtiden møte nye og mer moderne læringsarealer. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, uttalte i fjor til Studvest at UiB har som mål å skape mer moderne læringsarealer som visker ut skillet mellom tradisjonelle og utradisjonelle former for undervisning.

– Universiteter og Høyskoler i Norge har historisk sett vært preget av å være litt fabrikk. Undervisningen skjer i lukkede forelesninger og seminarrom, med lite rom for sosiale møteplasser. Dette ønsker vi å endre på, sier Berge.

GAMMELT: Slik ser det ut i 2. etasje i Ulrike Pihls hus i dag.

Denne tenkemåten vil gå igjen gjennom hele prosjektet. Blant annet planlegges det å fjerne seteradene i det gamle auditoriet og erstatte disse med gruppebord. Rommet blir da mer fleksibelt og kan brukes til både forelesninger, seminarer og kollokvier.

Etter oppussingen vil også det gamle bygget ha blitt mer miljøvennlig.

– I dag varmes bygget opp med elektriske panelovner. Vi ønsker å installere vannbåren varme gjennom radiatorer der det hentes sjøvann fra Nordnes. Dette vil gjøre bygget mer miljøvennlig og energieffektivt, forklarer Berge.

I tillegg vil UiB se på mulighetene til å få på plass solcellepanel på den sørvendte delen av taket.

Foreløpig Skisse 2. etasje. PLANTEGNINGER: UiB

Åpen løsning?

I de foreløpige plantegningene kan man se at det legges opp til en mer åpen løsning i lokalene. Dette henger sammen med at UiB ønsker at det skal bli mer sosialt. Adm.org-studentene er begeistret når Studvest viser dem tegningene, men har også noen bemerkninger.

– Jeg liker jo egentlig å sitte slik som i dag når det er helt stille, så jeg håper det også vil være enkelte plasser hvor dette er mulig, sier Wardeberg.

Det er derimot bare deler av etasjene som vil være åpen. I flere av rommene vil det være mulig å arbeide i fred og ro.

– Det kan jo bli kamp om de stille plassene hvis det blir færre av dem. Spesielt i eksamensperioder, men likevel ser jo det ut som at dette blir skamflott, sier Kleppe.

Foreløpig Skisse 3. etasje. PLANTEGNINGER: UiB

Kan påvirke Diskuterbar

Prosjektet er foreløpig i startfasen, og UiB sitter på flere utfordringer som må løses. Blant annet vil det plutselig være færre studentarbeidsplasser for SV-studenter mens arbeidet pågår. Her håper Berge og UiB at de skal få tatt i bruk ledige lesesaler på Vektertorget. I tillegg til å være lesesal, huser også U. Pihl et auditorium.

– SV-fakultetet vil få en mindre forelesningssal i et år. Dette er en uløst problemstilling som vi må løse, sier Berge.

Diskuterbar som åpnet i februar holder til i 1. etasje. Berge tror at bygningsarbeidet i utgangspunktet vil påvirke driften av baren, men at de ønsker å unngå dette.

– Det kan bli nødvendig å stenge baren i perioder av sikkerhetsmessige hensyn. I tillegg vil det naturlig nok bli en del støy.

Ifølge Berge vil bygningsarbeidet starte når alle eksamener er ferdig våren 2020. Målet er å være ferdig til at bygget kan brukes igjen av studenter høsten 2021.

Les også: SV-studenter vet ikke om sin egen praksisordning

Foreløpig Skisse 4. etasje. PLANTEGNINGER: UiB

Kommentarer

kommentarer