Kandidatene som var innstilt til vervene ble valgt.

LEDER. Helene Haldorsen er valgt som leder av Velferdstinget Vest. ARKIVFOTO: Natálie Nováková


Klokken 12.00 startet Velferdstinget Vest (VT Vest) sitt årlige møte hvor det ble valgt nytt styre og nytt Arbeidsutvalg.

Helena Haldorsen og Ingrid Borvik var innstilt som leder og nestleder, og begge endte opp med å bli valgt til vervene.

I tillegg til Haldorsen og Borvik, er Malin Andersen fra Norges Handelshøyskole (NHH) og Eskild Aalerud fra Universitetet i Bergen (UiB) valgt inn som styremedlemmer.

Kommentarer

kommentarer