Lørdag 29. mai skal årsmøtet velge hvem som skal sitte i styret og Arbeidsutvalget til Velferdstinget Vest. Disse representantene er enstemmig innstilt.

LEDE VELFERDSTINGET. Helena Haldorsen er enstemmig innstilt som leder. ARKIVFOTO: Natálie Nováková


Velferdstinget Vest

Helena Haldorsen og Ingrid Borvik er innstilt som leder og nestleder for Velferdstinget Vest (VT Vest) den kommende perioden. Lederen og nestlederen vil også sitte i Arbeidsutvalget til VT Vest, og det blir bestemt under valgmøtet lørdag 29. mai.

Valgkomiteen trekker frem kandidatenes tydelige visjoner for VT Vest, i tillegg til gode politiske og organisatoriske erfaringer.

Haldorsen er fornøyd med innstillingen og tilliten fra valgkomiteen, og håper at årsmøtet vil gi den samme tilliten.

– Jeg håper på å sette i gang et godt arbeid som hele regionen kan kjenne seg igjen i, vise hva VT Vest er og jobbe med sakene som er viktig for studenter og andre unge.

Hun forteller at det er viktig at studenter blir representert i politiske debatter, og at saker som omhandler denne gruppen må bli løftet frem i lyset i større grad.

– Da trenger vi et godt apparat som jobber sterkt sammen, uttaler Haldorsen

Den innstilte lederen trekker frem studentboliger, psykiske helse og styrking av relevant arbeidserfaring gjennom gode praksistilbud som viktige saker.

Synlighet for studentene

Også den innstilte nestlederen, Ingrid Borvik, trekker frem psykisk helse som noe hun vil prioritere å jobbe med. Spesielt ønsker hun å fokusere på synligheten til studentpolitikken.

– Etter å ha sittet i Studentparlamentet ser jeg hvor lav valgoppslutningen er, og at det ikke er så mange studenter som engasjerer seg i politikken. Hvis jeg blir valgt som nestleder, vil jeg jobbe for å øke synligheten, også utenfor Bergen.

NESTLEDER. Ingrid Borvik er innstilt som nestleder i VT Vest. Foto: Ingrid Herud.

Borvik har sittet i VT Vest et halvt år, og forteller at hun er svært motivert for å bli valgt som nestleder. Hun trekker fem det å kunne samarbeide med mange ulike utdanningsinstitusjonene som lærerikt.

Både Haldorsen og Borvik kommer fra Universitetet i Bergen (UiB).

Nye styremedlemmer

Malin Andersen fra Norges Handelshøyskole (NHH) og Eskild Aalerud fra UiB er innstilt som styremedlemmer.

– Det er veldig gøy og motiverende å bli innstilt, forteller Andersen.

Hun uttaler videre at hun ønsker å jobbe for studenters psykiske helse, og at tilbudene må bli flere og tydeligere kommunisert.

Aalerud forteller at han ønsker å bidra til å ta avgjørelsene som kommer Sammen-studentene til gode. Han ønsker å rette fokus spesielt mot studentkultur og studentorganisasjoner.

– En viktig motivasjon er å jobbe med studentsaker og studentvelferd. Det virker både givende og spennende, sier Aalerud.

Kommentarer

kommentarer