TEKST AV: Jonas Oliver Hui Dahl, leder for Studenttinget på Vestlandet. FOTO: ØYVIND HATLAND

LESERINNLEGG: Studenttingsleder Jonas Oliver Hui Dahl lover at han selv og organisasjonen hans skal bli mer tilgjengelige neste år.


Debatt

På vegne av arbeidsutvalget til Studenttinget på Vestlandet ønsker jeg som leder å beklage for at vi har vært vanskelige å nå på telefon dette semesteret. Jeg vil forsikre om at tilgjengeligheten framover skal bli bedre, og at vi jobber med løsninger som skal erstatte det dårlige fasttelefonsystemet vi bruker i dag.

Vi anerkjenner at media, og spesielt Studvest, spiller en viktig rolle for å bedre studenthverdagen. Det har aldri vært en intensjon å ignorere media. Fremover har vi en målsetning om å være raskere ute i mediebildet og  lettere å få kontakt med.

Studvest tar opp et viktig poeng. Som studentorgan er det vårt ansvar å løfte og synliggjøre utfordringer som studenter sliter med. Dette skal vi gjøre både internt på høgskolen og i den offentlige samtalen. Vi er vårt ansvar bevisst, så dette skal vi bli bedre på.

Takk til vår vaktbikkje, vi godtar oppfordringen om følgende nyttårsforsett: Ta telefonen.

Kommentarer

kommentarer