KOMMENTAR: Én ting er at det er kjedelig. Men det finnes faktisk saklige grunner for at ex.phil ikke burde være obligatorisk også.


Fadderuken er over, alvoret har startet, og det er på tide å ta opp et problem. Et problem som slår nye studenter i trynet hvert eneste år, og som aldri slutter å være en grunn til frustrasjon. Problemet heter så mye som Examen Philosophicum (ex.phil).

Det er ikke til å komme unna at ex.phil på mange måter kan virke avskrekkende på nye studenter. Som ny student gleder man seg til å studere noe de for første gang i livet har valgt selv, men virkeligheten man blir slått i trynet av, er en helt annen. Det er ikke en nyhet at frafallstallene ved UiB er høye. At det første møtet med akademia er ex.phil, kan nok tenkes å være én av grunnene til det.

I årsrapporten til UiB fra 2016 kommer det frem at studentene ved institusjonen ikke er fornøyde med læringsmiljøet. Ex.phil er nok blant grunnene til det. Forelesningssalene stappes så fulle at ikke alle får sitteplass. Studentene blir plassert i grupper med folk fra forskjellige studieretninger. Det er ikke nok kapasitet til at alle får seminarmodellen av emneet. Allerede så tidlig som på første semester stikker universitetet en kjepp i hjulet for seg selv i arbeidet med å skape et godt læringsmiljø.

Noen fagretninger ved UiB har flyttet ex.phil til senere i studieløpet. På NTNU har de ikke emnet før på fjerde semester. Det mener jeg er smart. Det er en stor fordel å la studentene få smake på faget de skal studere før de begir seg ut på sentrale trekk ved vitenskapens felles historie. Overgangen fra videregående til høyere utdanning vil uansett være stor, og nettopp derfor er det desto viktigere at vi prøver å gjøre det til en mindre humpete vei.

I Danmark avskaffet de ex.phil som obligatorisk emne allerede i 1971. I QS sin rangering av verdens beste universiteter ligger likevel universitetet i København langt over både UiB og Universitetet i Oslo. Ex.phil har nok fint lite å si for denne forskjellen, men det er nettopp det som er poenget: Det går an å drive god høyere utdanning uten at den begynner med ex.phil.

Jeg vil så absolutt ikke undervurdere den dannende effekten ex.phil har. Ei heller vil jeg undervurdere verdien av å lære å tenke reflektert over etiske problemer man støter på i undervisningssammenheng. Men innpakningen denne kunnskapen deles ut i, er avskrekkende og lite appetitlig. For å oppnå målene med ex.phil må man omorganisere. Ferske studenter lærer ikke å reflektere på egenhånd, og stappfulle forelesninger legger ikke godt nok til rette for at de ferske studentene skal få kunnskap om «universitetets tenke-, arbeids- og skrivemåter», som UiB selv sier at de skal gjøre. Gjennomføringen viser ikke tilbake til målene de har satt for seg selv.

Så kjære UiB, vi trenger ikke å frede ex.phil. Hvis det skal finnes et grunnleggende emne som er felles for alle studenter og hvis vi skal kunne gå god for ressursbruken som ligger bak å organisere det, bør vi gå bort fra å tviholde på et emne som er utdatert og tørt. For å oppnå målet om en reflektert studentmasse, må dere i det minste gi oss et fag som legger til rette for at det er mulig. Slik er det ikke i dag, dessverre.

Kommentarer

kommentarer