Obligatorisk videoopptak skal gjøre det enklere å klage på karakteren på muntlig eksamen.

KLAGE. Mens de som tar skriftlig eksamen enkelt kan få ny vurdering av oppgaven dersom de mener de har blitt feilvurdert av sensor, lar ikke det seg gjøre på muntlig eksamen. ARKIVFOTO: TORIL S. APELTHUN.


Flertallet i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget vil åpne opp for videoopptak av muntlige eksamener. De peker på at studenter ikke har anledning til få en ny vurdering av den muntlige presentasjonen de har fremført.

«Muntlig eksamen bør filmes i de tilfellene kandidaten selv ønsker dette, slik at kandidaten får et bedre utgangspunkt ved en eventuell klage», skriver komiteens medlemmer fra Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti. Sammen utgjør partiene et flertall i Stortinget.

– For Frp har det vært viktig å sikre at studenter får en reell klageadgang ved muntlig eksamen for å styrke studentenes rettssikkerhet. Det vil gi studentene bedre forutsetninger dersom de mener de har grunnlag for å klage på eksamineringen, sier Frps utdanningspolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen til NTB.

UiB: – Ikke umulig

Viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen (UiB), Oddrun Samdal, mener videoopptak vil være en kvalitetssikring, og er positiv til at det også skal være mulig å klage på muntlig eksamen.

– Vi er ikke avvisende til forslaget, men det vil kreve en betydelig logistikk som vi ikke har utredet på noen som helst måte, sier Samdal.

Hun trekker både frem økte kostnader og praktiske utfordringer som det å ha kameraer tilgjengelig.

– Men det er ikke en umulig oppgave, sier Samdal.

NSO er positive

Forslaget kommer etter at komiteen har behandlet flere tiltak fra regjeringen om å endre på eksamens- og sensorordninger, blant annet om å innføre en tredje eksamenssensur i tilfeller der det er stort sprik mellom sensur og klagebehandling.

Ifølge NTB er også Norsk studentorganisasjon (NSO) positive til filming av muntlig eksamen.

– Dette er noe vi har spilt inn før, så vi er godt fornøyd med komiteens innstilling. Vi vet jo at studenter er flinke til ulike ting, og derfor er det bra at dette forslaget legger til rette for varierte vurderingsmetoder, sier nestleder Anne Helene Bakke til NTB.

Kommentarer

kommentarer