Nå vil de ha studenthuset for seg selv.

ØNSKER MER KAPASITET. Nicholai Kjellbotn Titlestad (t.v.), leder for studentbaren Kronbar, kan fortelle at baren har hatt gode besøkstall til nå i år. Her sammen med BTS-leder Sindre Ranaweera. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN


Studenthuset

– Jeg vil være så frempå og si at vi har den fineste studentbaren, men langt ifra har den med mest plass.

Dette forteller Nicholai Kjellbotn Titlestad. Han er leder for studentbaren Kronbar, som er drevet av frivillige studenter ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

På lørdag skal Studenttinget på Vestlandet (STVL) behandle et forslag om å jobbe for å øke kapasiteten til studentbaren.

I forbindelse med utbygging av HVLs campus i Bergen ønsker arbeidsutvalget at hele studenthuset, som i dag også rommer kontorer til ansatte, kun skal disponeres av studenter.

– Kronbar er alt for liten, forteller STVL-leder Jonas Oliver Hui Dahl.

QUIZ OG KOS. Leder for Studenttinget på Vestlandet, Jonas Oliver Hui Dahl, kan fortelle at Kronbar er en populær bar. – Når det arrangeres quiz må man stille tidlig opp for å få plass, sier han. ARKIVFOTO: BEATE FELDE

Vil ha ut de ansatte

Helge Skugstad, direktør for økonomi og arealforvaltning ved HVL, forteller til Studvest at han har stor forståelse for at det er ønskelig at hele huset skal være disponibelt for studenter.

– Det er i dag plassmangel på Kronstad, derfor må også deler av huset benyttes av ansatte, forklarer han.

Helt siden bygget på Kronstad åpnet i 2014 har plassmangel vært oppe i media ved flere anledninger. I den forbindelse arbeides det nå med et nybygg. Det er lovet å stå ferdig til studiestart høsten 2020, opplyser STVL-leder Hui Dahl. 

– Tanken vår er å finne nye plasser til de ansatte med kontorer her på studenthuset. Per dags dato er det ingen kontorer ledige, men vi håper det vil endre seg med det nye bygget, forklarer Sindre Ranaweera.

Han er leder i BTS, studentersamfundet ved HVL Bergen, som også har kontorer i studenthuset.

Direktør Skugstad er likevel klar på at det også er et kostnadsspørsmål.

– Vi må se HVL under ett når det gjelder disponering av areal. Om det blir mulig når utbyggingen er ferdig, kan jeg ikke svare på i dag, men vi vet at studentene ønsker dette arealet og vi vil ta hensyn til det så langt det lar seg gjøre, sier han.

VENTE I SPENNING. Resolusjonen om det skal jobbes for økt kapasitet på studenthuset skal diskuteres under lørdagens møte i Studenttinget på Vestlandet. – Vi håper de fleste synes det er en god idé, men vi får vente og se, sier BTS-leder Sindre Ranaweera.

– Stappfulle arrangementer

Kronbar har i dag mulighet til å ha 265 gjester. HVLs campus Bergen nærmer seg å huse 10 000 studenter.

– Til sammenligning har studenthuset Meieriet i Sogndal kapasitet til 500 mennesker. Det er flere studenter på HVL i Bergen, så vi skulle gjerne sett at vi hadde klart å komme opp på det samme antallet på kapasiteten til studentbaren her, sier BTS-leder Ranaweera.

Kronbar-leder Kjellbotn Titlestad mener det hadde vært godt for studentene om kapasiteten ble økt. Han kan fortelle at de ved flere anledninger har sett behovet for å kunne ta inn flere.

FEST OG KONSERT. Studentbaren på campus Kronstad har også en konsertscene. – Vi vil ha mer aktivitet på campus. Gjennom å få et større lokale er det muligheter for å leie ut til flere aktører, som også vil gjøre det mulig å avholde større arrangementer, sier STVL-leder Jonas Oliver Hui Dahl. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

– For eksempel når vi hadde Harry Potter-temafest i vår. Det arrangementet var stappfullt! Da kunne vi solgt 100-150 billetter til dersom vi hadde hatt muligheten til det, understreker han.

Direktør Skugstad sier de gjerne skulle sett at de kunne tildelt mer areal til studentformål, med tanke på antallet studenter på Kronstad. Han er likevel klar på at det vil bli mer av sosiale rom, samlingssteder og ny kantine når det nye bygget står ferdig.

– Hvordan ønsker dere at studenthuset skal disponeres?

– Vi ønsker at studenthuset først og fremst skal huse og være et samlingspunkt for studenter. Dette skal vi ta hensyn til så langt vi klarer innenfor vår samlede arealdisponering når hele Kronstad er ferdig utbygget, svarer Skugstad.

Kommentarer

kommentarer