Men ledelsen ved Høgskulen på Vestlandet vil ikke ta noe standpunkt ennå.

ØNSKER EKSAMENSFRI. Arbeidsutvalget for Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet støtter resolusjon om eksamensfri 18. mai. Her ved fag- og forskningsansvarlig Frida Bjørlo Øien. FOTO: BEATE FELDE.


Viserektor Oddrun Samdal ved Universitetet i Bergen (UiB) har allerede lovet slutt på 18. mai-eksamen for universitetsstudentene. Nå ønsker arbeidsutvalget ved Studenttinget på Vestlandet (STVL) at ledelsen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) følger i samme fotspor.

– Vi har sett diskusjonen på UiB, og forslaget ble sendt inn av en student som ville ta tak i dette, sier fag- og forskningsansvarlig i arbeidsutvalget, Frida Bjørlo Øien.

Lørdag skal studenttinget vedta om de skal være for eller mot eksamensfri 18. mai. Arbeidsutvalget har i sin innstilling støttet forslaget.

Ønsker eksamensfri

Forslaget presenterer eksamen 18. mai som en dårlig idé da det går ut over 17. mai-feiringen, samt at det er mye støy som virker forstyrrende på dem som leser.

INGEN FRIDAG. – Det er for at folk skal få ro og nattesøvn dagen før eksamen, sier Frida Bjørlo Øien. FOTO: BEATE FELDE.

Øien sier løsningen kan være å utvide eksamensperioden med en dag. Hun er klar på at det ikke er noen fridag de går inn for.

– Det er rett og slett for at folk skal få ro og nattesøvn dagen og natten før eksamen, forteller hun.

Ledelsen har ingen standpunkt

I år er det ingen skoleeksamener 18. mai ved HVL, men innlevering av en mappeeksamen ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett i Sogndal.

Prorektor for utdanning ved HVL, Bjørg Kristin Selvik, skriver i en sms til Studvest at ledelsen så langt ikke har diskutert om dagen etter nasjonaldagen bør være eksamensfri, og hun vil derfor ikke komme med et standpunkt om saken nå.

– Får vi en henvendelse fra studentene vil vi selvsagt vurdere den, skriver Selvik.

Kommentarer

kommentarer