SANKSJONER. Nestleder og PR-ansvarlig Martin Corneliussen sier at de grove meldingene som ble skrevet kan få konsekvenser. FOTO: ADRIAN BRUDVIK

Like etter at det ble kjent at Oda Bjerkan ble trakassert på Kvarteret, ble det kalt inn til allmøte. Nå vil ledelsen ta et oppgjør med ukulturen.


Annonse

– Vi synes dette er helt forkastelig. Det er ikke slik vi vil ha det.

Det sier Martin Corneliussen, nestleder og PR-ansvarlig ved Det Akademiske Kvarter, om de grove meldingene som ble skrevet i en anonym chat på studentstedets generalforsamling.

Chatten skal ifølge Corneliussen har bestått av 30 personer, og i underkant av ti personer kan ha bidratt til de grove meldingene som blant annet omhandlet Samfunnet-leder Oda Bjerkan (21).

– Til tross for at det var få som bidro til meldingene, bekymrer det oss at dette er tegn på en ukultur, sier Corneliussen.

– En fra ledelsen var i chatten

Ledelsen på Kvarteret ble gjort oppmerksom på situasjonen helgen etter generalforsamlingen som ble avholdt mandag 13. november.

– Da tok vi det opp med alle mellomledere, som har videreformidlet til undergruppene hvor alvorlig dette er. Nå har vi opprettet personalsaker der det er aktuelt, sier Corneliussen.

PR-sjefen forteller at de når har identifisert de fleste som deltok i chatten og de tilhørende meldingene. I noen tilfeller er kommentarene veldig alvorlige, i andre er det snakk om mildere meldinger – eksempelvis bemerkninger om at folk er «teite» eller «sure».

– Var det noen i ledelsen på Kvarteret som deltok i chatten? 

– Ja, det er én som var med i chatte-gruppen. Men denne personen deltok ikke med trakasserende meldinger, sier Corneliussen.

– Hvis en i ledelsen deltok, hvorfor tok det så lang tid før dere oppdaget det? 

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, utover at styret som regel er ganske opptatt med å følge med på selve generalforsamlingen.

Nå har Kvarteret-ledelsen kalt inn til et allmøte den 5. desember for medlemmene sine, hvor det vil bli pratet om hvor grensene går.

– Vi skal være tydelige på at vi framover kommer til å slå hardt ned på slike ting. Dette er ikke greit, sier Corneliussen.

Uvisst hvilke konsekvenser

På spørsmål om hvilke sanksjoner de involverte i saken kan forvente seg, svarer Corneliussen at det nok er for tidlig å si.

– Det er mange mulige sanksjoner som kan treffes, og de sanksjonene vil nok variere fra sak til sak. Jeg kan ikke forhåndsbehandle noen av sakene.

– Hvordan har dere fulgt opp de som er rammet av meldingene, da? 

– Vi har fulgt dem opp med å holde dem informert om hvordan vi ligger an i saksgangen. I tillegg har vi altså kalt inn til et allmøte der vi skal ta opp temaet.

Corneliussen presiserer imidlertid at det er krevende å vite hvordan man skal følge opp alle, fordi folk er omtalt i forskjellige typer kommentarer, der ikke alle er like alvorlige.

Studvest gjør oppmerksom på at spørsmålet om hvorfor medlemmet av ledelsen som var i chatten ikke tok opp saken før fem dager etter hendelsen har blitt lagt til etter publisering. Dette ble redigert ut av originalteksten ved en feil.  

Kommentarer

kommentarer