Vi prøver å ivareta alle studenter, skriver dekan ved Det juridiske fakultet, Karl Harald Søvig.

Arkivfoto: Josef Koster


Debattregler

Ledelsen ved Det juridiske fakultet forstår godt at studentene opplever situasjonen rundt eksamen som krevende. Vi prøver så godt vi kan å ivareta alle studenter, og vi vet at det er delte oppfatninger blant studentene i spørsmål knyttet til eksamensavviklingen (skole- eller hjemmeeksamen og eventuell bruk av bokstavkarakterer).

UiB følger smittevernråd fra nasjonale helsemyndigheter, smittevernoverlegen i Bergen kommune, og Bedriftshelsetjenesten ved UiB. Hvorvidt vi skal ha skoleeksamen på et emne avgjøres først når eksamen nærmer seg, fordi vi da får et bedre beslutningsgrunnlag. Denne løsningen er ikke ideell, men etter fakultetets syn likevel den beste gitt forutsetningene.

Kommentarer

kommentarer