Å tjene 177 000 på siden av studiene er så godt som umulig.

LESERINNLEGG. Mitt inntrykk er at Solberg vil gi mer til de rike, og sånn er det, skriver Tarjei Ellingsen Røsvoll fra Venstrealliansen. FOTO: PRIVAT


Å tjene 177 000 på siden av studiene er så godt som umulig, bortsett fra dem som eier (og leier ut) bolig, eller de som gjennom nettverk får en jobb med lønn godt over 200 kroner i timen. Dette er ikke «valg» disse har tatt, men flaks ved at de har blitt født inn i en familie og/eller klasse med penger til å skaffe dem bolig, eller nettverk til å skaffe dem jobb.

Som jeg allerede har påpekt, må man jobbe ca. 71 prosent med tarifflønn i restaurant- og hotellbransjen, en relativt vanlig bransje for studenter å jobbe i. 71 prosent stillinger får man sjeldent, om noen gang, og selv da følger de ikke nødvendigvis tariff. Dette forutsetter selvfølgelig at du har mulighet til å jobbe overhodet, noe studenter som må jobbe mye for å bestå studiet, eller er syke, ikke har. Disse har ikke tatt noe «valg», de har simpelthen blitt delt en annen hånd enn de Solberg gråter for.

Og for ordens skyld må jeg bare påpeke at dersom Solberg faktisk var for sosial mobilitet og å la alle ha lik mulighet til å «realisere boligdrømmen», eller å minske klasseforskjellene som jeg vil kalle det, kunne han meldt seg inn i et parti som ville fjernet BSU-ordningen, en ordning som kun øker forskjellene i Norge. Dersom du gir alle muligheten til å få skattefradrag og høyere renter, vil dette i størst grad gagne de med mest penger og dermed øke forskjellene.

Men det blir bare meningsløst. Solbergs politikk gir mer til de rike, og sånn er det.

Kommentarer

kommentarer