Klikk på ditt eget studium og se hva du har av muligheter!

SV. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har flere «ukjente» muligheter for studentene til å skaffe seg arbeidslivspraksis.


Tidligere i vår skrev Studvest om at flere studenter ved det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) ikke vet hvilke praksismuligheter de har. Til tross for dette er mulighetene er mange, både internt og på tvers av fakulteter og studieprogrammer.

I dag har tre av syv institutter på SV-fakultetet en intern praksisordning, og det planlegges liknende ordninger på tre av de resterende instituttene.

– Praksis er en fin måte å knytte teori opp mot arbeidslivet, samtidig som det gir studenter en unik mulighet til å danne nettverk. Vi er derfor positive til å få i gang flere ordninger hvis dette er et ønske fra studentene sin side, sier Alette Gilhus Mykkeltvedt, fakultetsdirektør og avdelingsdirektør på SV-fakultetet.

MANGE MULIGHETER: Fakultetsdirektør og avdelingsdirektør Alette Gilhus Mykkeltvedt mener at vi må se på andre alternative muligheter til arbeidslivspraksis.

Kan føre til relevant jobb

Ifølge Kandidatundersøkelsen 2018 er arbeidslivspraksis den aktiviteten som har mest å si for jobb etter studiet. Studenter med praksis har omtrent 13 prosent større sjanse for å få relevant arbeid.

– Praksis gir studentene en «knagg» på CV-en. De får arbeidslivserfaring og en attest å vise til. Dette vil gi dem et ekstra løft når det kommer til relevant arbeid etter studie, kommenterer førstekonsulent og emneansvarlig på Det humanistiske fakultet (HF), Kristian Bjørkelo.

– På HF er alle velkomne

Det finnes nemlig også praksismuligheter for SV-studenter utenfor SV. På HF-fakultetet er faget «praktisk informasjonsarbeid» en mulighet for alle som har tatt 120 studiepoeng og har gode norskkunnskaper.

– Hovedfokuset til praksisfaget er informasjons- og kommunikasjonsarbeid i en bedrift eller organisasjon som har et formidlingsbehov. Her kan også studenter utenfor HF søke.

ATTRAKTIV FOR NÆRINGSLIVET: – Da jeg begynte i denne jobben, gikk mye av arbeidet ut på å ringe til bedrifter og spør om praksisplass til studentene. Nå gjør jeg ikke det lenger. Nå ringer de til meg, sier førstekonsulent og emneansvarlig Kristian Bjørkelo.

Videre forklarer Bjørkelo at over halvparten av studentene på praksisfaget er fra SV-studiet Medier og kommunikasjon, og at dette er greit så lenge studentene har en god opplevelse og bedriftene er fornøyde.

– Vi ønsker først og fremst motiverte og kvalifiserte studenter, påpeker han.

Fire institutter har ikke egen praksisordning

I dag er det instituttene for geografi, sosialantropologi, administrasjon og organisasjonsvitenskap og sosiologi som ikke har egne praksisordninger på fakultetet. Allikevel trekkes det fram flere gode alternativer til arbeidslivspraksis:

Videre forklarer hun at man noen ganger må se bort fra tradisjonell praksis og heller fokusere på å få praktisk læring mer inn i fagene.

– På admorg reiser man for eksempel på bedriftsbesøk under bachelorgraden. Studentene besøkte Equinor nå nylig, hvor de fikk innblikk i arbeidsoppgavene til en «admorger».

– Dette har vi fått veldig god respons på fra studentene, legger Mykkeltvedt til. 

Trykk på ditt SV-studium og les om dine praksismuligheter:

Kommentarer

kommentarer