Musikk på lesesalen kan bidra til økt konsentrasjon, mener professor.

POP ELLER PROPP. Religionsstudentene har ulik tilnærming til det å bruke musikk til lesingen. Sigrid Ransedokken spiller musikk for fullt, mens for Magnus Vikse er hodetelefonene effektive ørepropper. FOTO: HENRIK FOLLESØ EGELAND


Religionstudentene Sigrid Ransedokken og Magnus Vikse sitter utenfor HF-biblioteket og leser pensum. Begge med hodetelefoner i ørene.

– Som du sikkert hører er det en del støy rundt oss, påpeker Ransedokken.

Det er ulike meninger og tilnærminger til bruken av musikk i forbindelse med pensum. For Vikse er dagens musikk et unntakstilfelle.

– Mindre lyd, mer konsentrasjon. Alle lyder forstyrrer meg egentlig når jeg leser, mener han.

Det at de to studentene har ulik tilnærming til bruken av musikk i forbindelse med studier, støtter oppunder erfaringene til Brynjulf Stige, professor i musikkterapi.

– For noen vil det å høre på musikk mens man leser bare være bråk, for andre vil den rette musikken skape ro og fokus, konstaterer han.

Avkobling og påkobling

For religionsstudent Ransedokken er musikk essensielt for en god leseøkt.

– Både studieteknikken og konsentrasjonsnivået øker når jeg hører på musikk mens jeg leser, sier hun.

musikk_EN_02

VIKTIG RESSURS. Musikk gir muligheten for deg å være aktør og fremme kreativitet, sier professor i musikkterapi, Brynjulf Stige. FOTO: ELLISIF NYGAARD

Videre kan hun fortelle at for hennes del er stikkordet kontrast.

– Akkurat nå leser jeg pensum på engelsk, så da kan jeg gjerne høre på norsk rap. Da klarer jeg ikke å forbinde det jeg hører med det jeg leser. Slik skaper jeg et skille mellom det å lese og det å høre på musikk, sier hun.

Kan øke konsentrasjonen

Professor Stige forklarer at musikk gir deg muligheten til å øke kreativitet og konsentrasjon, men legger til at du må være åpen for denne påvirkningen.  

– I musikk er du til stede med hele deg. Det er en kroppslig, en kognitiv, en sosial og en emosjonell erfaring. Dermed får du koblet ulike domener som gjør at du kan få nye ideer og komme i et skapende modus, sier han.

Dette kan Ransedokken skrive under på. Hun mener at musikken hjelper henne til å være mer kreativ.

– Det er musikk som motiverer meg, og med motivasjon kommer kreativitet, sier hun.  

Musikk gjør deg mer kreativ

Ransedokken foretrekker bakgrunnsmusikk når hun leser, ettersom musikken hjelper til å stenge verden ute. Slik klarer hun å komme i et modus hvor hun kan fokusere. I hvilken grad musikken hjelper med hukommelse tror hun er avhengig av hva du setter musikken sammen med.

– Den beste studieteknikken kan jo være å skrive ting opp på post-it lapper og sette dem på forskjellige steder du befinner deg daglig. For meg er det lettere om jeg setter tekster til musikk. Når jeg da går å nynner på en sang kobler jeg det til den dagen jeg satt og leste på det eller det.

Det er nå mye fokus på dette i forskningsverdenen. Blant annet omtalte forskning.no nylig i en artikkel at såkalt «glad musikk» gir økt kreativitet. Ifølge professor Stige er det imidlertid ikke så lett.

– Tanken om at det finnes en gitt sammenheng om at «den musikken gjør det og den musikken gjør det» blir feil. Hva musikk gjør med deg, er avhengig av forholdet du selv har til denne musikken.

Det er en sammenheng mellom musikk, person og situasjon som skaper forhold som kan fremme kreativitet, forklarer han. I forbindelse med lesning av pensum kan musikk fremme konsentrasjon, men det vil alltid variere fra person til person.

Kommentarer

kommentarer