– Basert på hvor mange vi skal representere, så er den summen veldig lav, sier SP-UiB-leder Nikolai Klæboe.

SP-UiB-leder Nikolai Klæboe mener tre millioner ikke er mye penger til et studentdemokrati på deres størrelse. ARKIVFOTO: Elin Marie Gjeraker


Fakta

Studvest har gjennomgått studentdemokratiene ved Bergens tre største utdanningssteder: Universitetet i Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Norges Handelshøyskole (NHH).

I gjennomgangen har vi hatt fokus på gjennomføringskraft, bruk av midler og valgoppslutning. Med andre ord: Hva får studentene for millionene som brukes på demokrati?

Slik kommer Studentparlamentet ved UiB (SP-UiB) ut av det hele:

  • Totalt budsjett for 2019: 2.980.124 kroner.
  • Valgoppslutning i 2018: 19,58 prosent (ca. 3330 av 17.000 studenter stemte ved valget)
  • Resolusjoner gjennomført: To av ti resolusjoner i 2018–2019.
  • Får penger fra: UiB

Studentparlamentet ved UiB. ARKIVFOTO: Studvest

Lønnsbudsjettet fordeles på fire medlemmer i SP-UIBs arbeidsutvalg (AU), én organisasjonskonsulent og honorar til møteledere og kontrollkomiteer. 

Her kan du lese om demokratiene ved HVL og NHH

– Lav sum

Studentparlamentets leder, Nikolai Klæboe, mener summen må ses i sammenheng med resten av UiBs budsjett, som er på rundt fire og en halv milliard.

– Basert på hvor mange vi skal representere, så er den summen veldig lav, sier Klæboe.

Han sier situasjonen er kompleks, da nåværende AU ferdigstiller prosjekter og resolusjoner som tidligere arbeidsutvalg har startet.

– Det vi har vedtatt nå, blir antakelig ikke gjennomført denne perioden. Men vi har lagt et godt grunnlag og det vil være greit å få fullført de fleste vedtakene vi har gjort, sier han.

Av konkrete tiltak som er gjennomført de siste årene, trekker han fram kjønnskvotering for psykologistudiet, Microsoft Office-pakkene, bysykler på campus og studentombud.

Klæboe går videre i å fortelle at dagens politikk i hovedsak vil gagne kommende studenter. Nåværende vil ha glede av gammel politikk, men også resolusjoner gjennomført i 2018, som for eksempel eksamensfri 18. mai.

FREMTIDSRETTET: Nikolai Klæboe, leder Studentparlamentet ved UiB forteller at dagens politikk hovedsakelig vil komme fremtidige studenter til gode. Foto: Samia Rojas

Ingen reell makt

– Hva har studentene fått for pengene dette året?

– De har fått representasjon i styrer, råd og utvalg. Vi har jobbet med samordningen av webmail og MittUiB. Vi har fått bedre arbeidsforhold for renholdere, lagt til rette for å få gjennomført bøter på forsinket sensur, og jobbet for utvidede åpningstider på bibliotekene, sier han.

Klæboe mener man heller burde se på hva man får til for pengene over flere år, og at det er ulikt fra år til år hvem AU jobber opp mot.

– Og det er det som er utfordringen, det at vi ikke har reell makt. Vi er et interesseorgan som jobber for studentene, men til sjuende og sist er det noen andre som må ta den endelige beslutningen.

– Representerer studentene

UiBs studentparlament opplevde en oppslutning på rundt 20 prosent sist år. Det mener Klæbo er nok til å være representert.

– Vi går alltid inn på best mulig måte for å gjøre det UiB sine studenter setter mest mulig pris på. Da baserer vi oss på Studentparlamentets politikk når det er mulig. Jeg opplever at jeg absolutt representerer studentparlamentet, og dermed også studenter ved UiB, sier han.

AU-lederen kan forstå at det stilles kritiske spørsmål til driften, og sier de alltid må forsvare pengebruken.

– Drives SP-UiB på best mulig måte?

– Om vi hadde hatt bedre ideer på stående fot, hadde vi gjort det. Jeg hadde gått inn for å gjøre store endringer hvis jeg mente driften ikke var optimal.

Klæboe har heller ikke tro på at de kan organiseres med frivillige verv, som ved NHH. Arbeidsbelastningen sier han ikke ville vært mulig å kombinere med studier og jobb.

– Jeg synes det står stor respekt av det NHH gjør, og det er mange som gjør en innsats som går på bekostning av sosialt liv og studier. Når det er sagt, så mangler de representasjon når det virkelig brenner på dass. For eksempel i saker som gjelder å bistå enkeltstudenter. Vi er aldri opptatt, sier han.

Kommentarer

kommentarer