Det er nytt semester, og nye muligheter for å endelig lage seg noen gode rutiner. Men hvor skal du lese?

UNIVERISTETSBIBLIOTEKET. Universitetsbibliotekene er åpne for alle studenter.


Dette er en oversikt over Universitetet i Bergen (UiB) sine bachleorlesesaler på Høyden, slik at du kan finne en fin plass for å dyrke frem til din indre superstudent.

Lesesalene som presenteres her er åpne for studenter ved Universitet i Bergen (UiB) under masternivå. Det er ulike kulturer for hvem som kan bruke lesesalene på de ulike fakultetene. Noen saler er også forbeholdt spesielle studieretninger innen fakultetet, og det kan derfor være lurt å sjekke reglementet for lesesalen på UiB sine hjemmesider på forhånd.

Lesesalene ved universitetsbibliotekene er derimot åpne for alle studenter ved UiB. 

Husk å være en god medstudenten på sal, og ikke kom hvis du snufser. Så får vi se hvor lenge de gode rutinene varer. 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet (Matnat): 

Det er ikke så mange leseplasser å velge blant for deg som elsker Realfagbygget. Fengselsfølelsen inntreffer som regel bare ved å stå på utsiden av bygget. Likevel er det et par fine leseplasser her. 

REALFAGBYGGET. Biblioteket for matematisk-naturvitenskapelige fag.

På universitetsbiblioteket for matematisk-naturvitenskapelige fag, i underetasjen av Realfagbygget, finner vi en av de få leseplassene på bygget som faktisk har vinduer, med tre store soner med leseplasser. Arbeidsplassen er ikke så stor, men har stikkontakter, og det er som regel mange ledige plasser her.  

Biblioteket gjeninnførte reservering av noen av enkeltplassene 24. januar i sone 3. I sone 1 og sone 2 trenger man ikke reservasjon.

LEGEKONTOR. Sterilt miljø på Realfagbyggets felles lesesal.

Ellers er det en stor og stille lesesal i første etasje, hvor masterstudenter har døgntilgang. Her er det ingen vinduer, og ser litt ut som venterommet på et legekontor. Til gjengjeld er arbeidsplassene store, og det er ofte mye ledig her. Salen heter «Realfagbygget: Felles lesesal» på rombestillingen. 

STILLE. Det er rolig på lesesal B i Allégaten 66.

I Auditoriefløyen i Allégaten 66 er det to lesesaler hvor deler av plassene er reservert, men det er også mulig å bestille plasser for studenter fra andre studier her.  I lesesal B er det vanlige leseplasser, men i lesesal A er det større bord og båser. Begge salene er veldig lyse og fine. De heter «Allégaten 66: Lesesal A/B» på rombookingen. 

ØYER. Fine bord og øyer for en rolig kollokvie i lesesal A i Allégaten 66.

I tillegg er det også noen lesesaler på Høyteknologisenteret, hvor man kan ta en tur innom pauseområdet dersom du skulle ha dataproblemer. Her pleier nemlig behjelpelige informatikkstudenter å befinne seg. 

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet (SV): 

I andre etasje på Vektergården i Christies gate 13 er det til sammen 62 leseplasser fordelt på flere mindre lesesaler. 

Disse har alle til felles at de er gamle og trange. Til gjengjeld er de ofte tomme, så her kan man kan gjemme seg bort med kollokviegruppen sin. De fleste salene har vinduer. Det kan være litt vanskelig å finne frem her, men om du følger skiltene går det nok bra. På disse salene må du også vanligvis bestille plass. Bachelor- og årsstudenter ved SV-fakultetet kan bruke alle lesesalene, utenom rom 215 til 222-1. 

VEKTERGÅRDEN. Det er flere små lesesaler i Christies gate 13.

I tillegg er det 72 leseplasser uten reservering i St. Jakobs plass 9. 

Det er også mange fine leseplasser på biblioteket for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi i Fosswinckelsgate 14. Her kan det være mer støy og arbeidsplassen er liten, men man har fin utsikt. Hvis du vil ha en god plass er det lurt å komme tidlig. 

FOKUSERT. Det er ofte fullt på biblioteket for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi.
Det psykologiske fakultetet: 

På Bjørn Christiansens hus i Christies gate 12. er det en stor lesesal i første etasje. Den er veldig moderne med ganske store arbeidsplasser, men har lite vinduer og naturlig lys. Her er ofte en del folk, men man kan ofte finne noen ledige plasser. Det er også mange grupperom og kollokvieøyer rett utenfor salen, om man trenger avveksling i arbeidsmetode.

PSYKOLOGISK. Det er en stor lesesal i 1. etasje på Bjørn Christiansens hus.

Studenter ved det psykologiske fakultetet kan også benytte seg av de åpne lesesalene på Sydneshaugen skole, som er beskrevet under det humanistiske fakultet. På Sydneshaugen skole har alle studenter ved UiB tilgang, ved ytterdøren som vender ut mot gaten fra mandag til søndag mellom 07:00 til 22:00 unntatt helligdager.

Det humanistiske fakultetet (HF): 

Sydneshaugen skole er en av de finere universitetsbyggene på Høyden.

I første etasje er det lesesaler på rom 119 og 120, som har stor arbeidsplass og masse naturlig lys fra store vinduer. 

I fjerde etasje i rom 407 og 408 er det en veldig fin og moderne lesesal med takvinduer og store arbeidsplasser, hvor det ofte er mye ledig plass. Det er dessverre dårlig med stikkontakter på arbeidsplassene på denne salen.  

TAKVINDUER. Lys lesesal i 4. etasje på Sydneshaugen skole.

Universitetsbiblioteket for humaniora i Haakon Sheteligs plass 7 har flere grupper med arbeidsplasser med fin utsikt ut på Høyden. Også her er det lurt å komme tidlig for å få de beste plassene. 

FINE OMGIVELSER. Fokuserte studenter på bibliotek for humaniora.
Det juridiske fakultetet: 

Det er kanskje lite overraskende at de fineste lesesalene på Høyden er på Dragefjellet. 

Her er det saler av varierende størrelse, med mange vinduer og store arbeidsplasser. Du finner dem i første til fjerde etasje på Dragefjellet skole og i første og andre og tredje etasje på Jussbygget. 

Lesesalene er åpne for alle på Det juridiske fakultet, men lesesalene nummer 12, 13, 14 og 15 er reservert for studenter på første studieår. Reservasjonen gjelder frem til klokken 9.00 hver dag. Etter dette kan det fritt brukes av andre studenter på fakultetet.

DRAGEFJELLET. Fin utsikt fra lesesalene på juridisk fakultet.

Kommentarer

kommentarer