Men det nye arbeidsutvalget vil ikke røpe for mye om hvilke saker som skal prioriteres fremover.

NYVALGT ARBEIDSUTVALG. F.v. Maren Voldsnes Iversen (Liberal Liste), Nikolai Klæboe (Sosialdemokratisk Liste) og Andreas Trohjell (Realistlista). Eira Vilde Garrido er på utveksling og deltok via Skype. FOTO. BEATE FELDE.


Nikolai Klæboe ble i dag valgt som ny leder for Arbeidsutvalget (AU) i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UIB). Han blir dermed den fremste studentlederen for de omlag 15 000 studentene på UiB. 

– Jeg er veldig glad nå. Det er gøy å få tillit og jeg ser nå frem til det nye året hvor vi i AU har en unik mulighet til å påvirke studentlivet ved universitetet, sier han.

Klæboe var den eneste som stilte som kandidat til å overta ledervervet fra Håkon Randgaard Mikalsen.

– Det er uten tvil en svakhet at ikke flere stilte og at vi fikk et reelt valg, men samtidig er det bra at de andre posisjonene i Arbeidsutvalget hadde flere mulige kandidater og dermed et reelt valg, uttaler den nye lederen.

En ydmyk Klæboe legger til at det er flere flinke folk i studentparlamentet som kunne stilt til valg om ledervervet, men som ikke har gjort det av ulike grunner.

– Jeg opplever dermed at jeg har støtte fra et bredt parlament, konstaterer han.

NYVALGT NESTLEDER. Eira Vilde Garrido deltok via Skype. FOTO: BEATE FELDE.

Fire forskjellige lister

Eira Vilde Garrido fra Venstrealliansen ble valgt inn som nestleder, etter å ha vunnet avstemmingen mellom henne og Andreas Trohjell fra Realistlista.

Garrido er for øyeblikket på utveksling, men deltok på møtet via Skype.

De to resterende rollene i AU ble fylt av Maren Voldsnes Iversen fra Liberal Liste og nevnte Andreas Trohjell. 

I påvente av nytt handlingsprogram fra SP-UiB vil de ikke si for mye om hvilke saker som prioriteres i året som kommer, men uttrykker at den mye omtalte foretaksmodellen er en kamp de gjør seg klar for. 

– Jeg tviler på at studenter har god nok informasjon om modellen. Det er viktig at den blir tatt opp i de riktige instanser, og vi bør ha en skikkelig utredning, utdyper Iversen.

Dette er arbeidsutvalget

Studentparlamentets 32 representanter velger hvert år fire tillitsvalgte til et arbeidsutvalg. AUs oppgave er å forvalte og videreføre den politikken som blir vedtatt i parlamentet. De blir dermed en form for «regjering» for SP-UIB.

AUs medlemmer sitter for ett år av gangen, og jobber fulltid med studentpolitikken. De jobber mye opp mot universitet, men også med kommunen, fylket, nasjonale myndigheter og media.

Medlemmene reflekterer SP-UiB for 2018 – 2019, som ble valgt tidligere i vår. Der ble Venstrealliansen det klart største partiet med syv representanter, mens Blå Liste, Sosialdemokratisk Liste og Liberal Liste alle fikk fire hver. Realistlista fikk tre inn i parlamentet, mens både nyoppstartede Gul Liste og International Students fikk èn representant.

Nyvalgt AU:

Leder: Nikolai Klæboe (Sosialdemokratisk Liste).

Nestleder: Eira Garrido (Venstrealliansen).

Medlem: Andreas Trohjell (Realistlista).

Medlem: Maren Voldsnes Iversen (Liberal Liste).

Kommentarer

kommentarer