Hvordan skal vi sammen redde klimaet? Ved å ta elever og studenter ut av skolen eller ved å sette faktiske tiltak til verks for å redde verden?

KLIMADEBATT. I dag demonstrerer SP-UIB for klima. Innsenderne av dette debattinnlegget mener en skolestreik ikke er løsningen på klimaproblemene. Foto: Tore Thiesen.


Torsdag 14. mars demonstrerte Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) på Torgallmenningen for klima. En av parolene SP-UiB har vedtatt å stille seg bak hevder at vi nå står overfor historiens største generasjonsvik og at vi som studenter ikke blir lyttet nok til. Det er tross alt vår generasjon som på alvor må forholde oss til klimaforandringene og morgendagen. 

Engasjement for klimasaken står sterkt hos dagens studenter og andre unge. Det er utelukkende bra og noe vi skal være stolte av. Det er noe vi som studentpolitikere må dra nytte av for å påvirke universitetet vårt og byen vår Bergen til å bli grønnere og mer bærekraftig.

Blå Liste vil at vi skal være enda tydeligere på plastbruk, bysykler, kollektiv og papirbruk. Vi vil ha mer gjenvinning og mindre matsvinn. UiB og studentbyen Bergen må ha som mål å være det mest klima- og miljøvennlige stedet å studere.
 
Det store spørsmålet er hvordan vi oppnår en mer klima- og miljøvennlig by og ikke minst verden. Er det ved å ta elever og studenter ut fra undervisning med streik? Eller skal vi gjøre noe aktivt for miljøet slik som å arrangere plastrydding i byen og langs kysten vår? Vi trenger en utdannelse for å gjøre verden bedre. Da kan ikke løsningen være å ta oss ut fra undervisning. Vi løser ingenting ved å gå glipp av kunnskap.
 
Vi kan og bør alle og enhver som enkeltindivider gjøre det vi kan for å sikre et bærekraftig samfunn og miljø, men vi må også kreve fra politikerne i byen vår og nasjonalt at de gir oss mulighetene til å velge det beste for klima og miljø. 
Blå Liste støtter kravet fra Studentparlamentet om at vi trenger en storsatsing på kollektivt, sykkel, elektriske ferjer og lyntog. Vi mener også at fossile løsninger og plastbruk bør fases ut ved økte avgifter, samt innføre forbud mot engangsplast. Myndighetene må levere bedre på klimatiltak slik at vi klarer å nå 1,5 graders målet.
 
Blå Liste er ikke av den oppfatning at man må stanse vekst for å ivareta klima og miljø, men at man i mye større grad må stille krav om nullutslippsløsninger. Både privattrafikken og flytransport er per i dag store utslippskilder, men løsningen ligger i å kreve elektrifisering av all transport, ikke forbud mot forbedret infrastruktur og/eller rullebaner.

Det er viktig når det kommer til klimatiltak å erkjenne at kloden vår har flere utfordringer som må løses samtidig. Vi har for eksempel også et ansvar for å sammen løfte mennesker som lever i fattigdom ut av fattigdom, blant annet ved å gi disse tilgang på ren energi og utdanning, rent vann. FNs bærekraftsmål er mye mer enn klima. Det er derfor viktig å se helheten.

Kommentarer

kommentarer