Den nasjonale skjenkestoppen har vart i over to uker. Det har gått hardt utover baren i Nygårdsgaten.

STENGT BAR. Hector's Hybel er en av barene som har måttet stenge som følge av regjeringens tiltak.


Annonse

3. januar innførte regjeringen nasjonalt skjenkeforbud, et tiltak som per nå vil vare fram til fredag 22. januar. Deretter vil det være opp til Bergen kommune om de ønsker å forlenge forbudet lokalt.

Tapet av inntekter fra alkoholsalg har i praksis ført til flere stengte dører rundt om i Bergen by. På én av dem står det skrevet i velkjent stil: «Hector’s Hybel».

Alle ansatte der er nå permittert. Flertallet av dem er studenter.

Ingen rett på dagpenger

Martine Aase Vaage ble permittert allerede i november. Hun fullfører sin mastergrad i sosiologi, og har jobbet på Hector’s i tre år.

150121_Skjenkeforbud_JK_056
PERMITTERT. Martine Aase Vaage er en av studentene som ble permittert i november.

– Det har vært veldig rart å plutselig ikke ha en jobb å gå til, eller en fast inntekt utenom studielånet, sier hun.

Vaage mener det er rart at regjeringen har bestemt at man som permittert student skal klare seg på kun studielånet. Som student har man nemlig ikke rett på dagpenger om man blir permittert fra deltidsjobben sin, slik andre arbeidstakere har rett på.

– Jeg har spart opp en del penger, så jeg klarer meg. Men jeg kjenner flere studenter med andre utgifter, som enten bor alene eller har barn de må forsørge, sier sosiologistudenten.

150121_Skjenkeforbud_JK_001
FULGT REGLENE. Hectors mener at de har fulgt smittevernsreglene godt.

Studenten er klar i sin mening om at regjeringens tiltak setter arbeidsgiverne i en vanskelig situasjon.

– Kompensasjonen utelivsbransjen har fått har vært minimal sett i lys av de begrensningene regjeringen har lagt på bransjen, sier Vaage. 

Uforutsigbar situasjon

Kristina Berg Iversen er daglig leder hos Hector’s. Hun mener at det er vanskelig å forholde seg til tiltakene til regjeringen som stadig er i endring.

– Det er veldig uforutsigbart. Vi skjønner at ting må skje fort, men vi har en vaktliste som skal lages og som må endres på hver gang. Gjester får heller ikke med seg hva som er de faktiske skjenketidene, sier Iversen.

Hun hadde forventet at det skulle komme nye tiltak etter nyttår, men synes det var overraskende at kommunen ikke kunne ta en selvstendig beslutning om skjenketider.

150121_Skjenkeforbud_JK_062
URETTFERDIG. Daglig leder mener at lite smitte kan spores til utelivet.

– Når skjenketidene har vært til 21.30 og midnatt, har vi klart å holde åpent. Vi har gått litt i minus, men har akkurat fått det til å gå rundt slik at ansatte har kunnet komme på jobb. Da har vi ikke trengt å permittere alle, forteller Iversen.

Hun forteller at Hector’s har mottatt penger fra kompensasjonsordningen for utelivsbransjen, men mener at denne ordningen ikke dekker nok.

– Vi har mange utgifter som går løpende selv når vi må stenge ned helt. Særlig når vi må stenge i siste liten, slik som nå, sitter vi igjen med et varelager vi ikke får inntekt for. Det kunne ha vært unngått, sier hun.

Overrepresentert

I pressemeldingen hvor regjeringen først opplyste om forlengelsen av skjenkeforbudet, sier helseminister Bent Høie at ansatte i serveringsbransjen er overrepresentert når det gjelder koronasmitte.

150121_Skjenkeforbud_JK_027
VANSKELIG SITUASJON. Vaage kritiserer regjeringens håndtering av konsekvensene ved stenging.

Iversen på sin side er klar i sin mening om at et nasjonalt skjenkeforbud er urettferdig.

– Vi har fulgt reglene hele tiden. Det eneste tilfellet av smitte på Hector’s var 15. oktober, da to smittede personer var innom, sier hun.

Håp?

Tirsdag kveld 19. januar opplyser regjeringen om at de vil oppheve skjenkestoppen fra og med fredag 22. januar. Dette etter at Stortinget ba regjeringen om å sikre at kommuner med lavt smittetrykk kan tillate alkoholservering i forbindelse med matservering.

– Smittesituasjonen er ustabil, og dette øker risikoen for smittespredning. Men vi vil likevel følge opp stortingsflertallets vedtak, sier Høie i en pressemelding.

– Internasjonal erfaring tilsier at skjenkesteder er et område med høy risiko for smittespredning.

Kommuner med høyere smittetrykk kan før fredag innføre lokale vedtak som er strengere enn de nasjonale.

Har du fått med deg disse?

Kommentarer

kommentarer