Etter lang tid med tilbakeslag og usikkerhet, kan studentene ved Griegakademiet glede seg over at planleggingen av nybygg kan fortsette.

SISTE SYMFONI. UiB og Statsbygg kan nå fortsette planleggingen av et nytt bygg for Griegakademiet. Tiden i Lars Hilles gate går dermed mot slutten. ARKIVFOTO: Josef Kosler


Griegakademiet

I november skrev Studvest om de vanskelige forholdene på Griegakademiet. Små øvingslokaler med dårlig lydisolasjon gjør det vanskelig for musikkstudentene å øve på instrumentet sitt i bygget. Det kan også være helseskadelig på sikt. 

Sangstudent Marte Helene Arnesen Einan beskrev det slik: 

– Det føles som å stå midt i et orkester. Du går inn på rommet, lukker døra, og det høres ut som at den fortsatt står åpen.

241120_Griegakademiet_ED_020
HELSEFARLIG. Marte Helene Arnesen Einan er musikkstudent ved Griegakademiet, og forteller om dårlige øvingsforhold som kan gi hørselsskader. ARKIVFOTO: Emily Dishington

I høst la regjeringen fram et budsjettforslag som kuttet tidligere tildelte midler til et nytt bygg for Griegakademiet på Universitetet i Bergen (UiB). Derfor foreslo UiB å delvis finansiere prosjekteringen selv. 

Studentparlamentet og Frp fikk gjennomslag 

Martine Jordana Baarholm, nestleder i Studentparlamentet ved UiB, har lenge jobbet for at Grieg-bygget skal bli oppgradert.

Etter at midlene fra regjeringen ble fjernet fra statsbudsjettet, tok hun og arbeidsutvalget ved UiB kontakt med Fremskrittspartiets stortingsgruppe og fremmet en merknad for Stortingets utdannings- og forskningskomité.

Merknaden ba Stortinget gi UiB tillatelse til å finansiere det nye Grieg-bygget selv, slik at Statsbygg kunne fortsette prosjekteringen. Partiet fikk med seg et flertall bestående av Ap, Sp og Sv, og UiB får nå fortsette prosjektet.

161020AU_2020_036
GJENNOMSLAG. Nestleder i Studentparlamentet, Martine Jordana Baarholm, er svært fornøyd med at merknaden om vider planlegging av nybygg fikk gjennomslag i Stortingets utdannings- og forskningskomité. AKRIVFOTO: Johanne Marlene Hansen

– Dette er noe vi har jobbet for veldig lenge. Det var veldig godt å se at merknaden fikk gjennomslag, sier Baarholm, og fortsetter:

– Dette er ikke bare en god nyhet for Griegakademiet, men også for kulturbyen Bergen. Endelig får man et skikkelig bygg som hedrer Grieg og hans arv.

Veien videre

UiB har nå planer om å samlokalisere fakultetet for kunst, musikk og design ved å benytte nabotomten til fakultet for kunst, musikk og design sitt campus i Møllendal. UiB skriver på sine nettsider at tomten er eid av Statsbygg, og at Bybanen er ferdig med å bruke den til sommeren.

IMG_9548
SAMLOKALISERING. UiB og Statsbygg har nå planer om å bygge et nybygg på nabotomten til KMD. Utbyggingen vil samle fakultetet for kunst, musikk og design på én plass. ARKIVFOTO: Anna Jakobsen

For at tomten skal bli byggeklar må Bergen Kommune regulere tomten til sitt formål, og UiB må ferdigstille sine prosesser. 

Så fort dette er på plass, ligger mye til rette for at musikkstudentene ved Griegakademiet snart får flytte inn i bedre tilrettelagte musikklokaler.

– Et nytt bygg vil føre til et bedre læringsmiljø. Det gir studentene en mulighet til ha bedre undervisning, øve og avholde eventuelle konserter i bedre lokaler, sier Baarholm. 

LES OGSÅ:

Kommentarer

kommentarer