Det at NHHI har et godt idrettstilbud forandrer ikke det faktum at tilbudet BSI har er mangelfullt.

Illustrasjon: Maria Fjell


Debattregler:

I min opprinnelige kommentar diskuterte jeg det mangelfulle tilbudet ved Bergen Studentidrettslag (BSI) for bergensstudentene. Kjernen i min sak var å belyse forbedringspotensialet BSI har for å stille med et tilfredsstillende tilbud til alle idrettsglade sjeler i byen. Men dette må ha gått NHH-student Linn Antonie Solheim hus forbi, da hun som svar på min kommentar (om BSI!), ser sitt snitt til å trekke NHHI frem i lyset og reklamere litt for dem. Det får meg til å undre: Leste du egentlig innlegget mitt?

Premisset for Solheim sitt motsvar er at hun tar stilling til en påstand jeg aldri har kommet med. Jeg siterer: 

«Eilert har tidlegare studert i Trondheim, der 36 prosent av NTNU-studentane er medlem i eitt eller fleire NTNUI-lag. Noko slikt finn ein derimot ikkje i Bergen. Det samhaldet, og den idrettsgleden ein har i Trondheim er etter alle solemerke å dømme ikkje mogleg å oppdrive.»

Jeg har aldri ytret at man ikke finner tilsvarende idrettslag i Bergen, og det å skrive at noe slikt tydeligvis ikke er mulig å oppdrive i denne byen er enkelt og greit stråmannsargumentasjon. I min research bak kommentaren min så jeg på oppslutningen rundt idrettsforeninger over hele Norge, nettopp for å se hvordan BSI står seg mot lignende institusjoner. NHHI var en av institusjonene jeg var innom. På dokumenter fra NHH sto det at av omtrent 3400 som studerer på NHH, var rundt 1300 medlemmer i NHHI. Dette gir en oppslutning på rundt 38 prosent, noe som er veldig bra og er på nivå med tallene for NTNUI, dog i mye mindre skala. 

Det er gledelig at studentene på NHH er fornøyde med NHHI og tilbudet som de har. Det vitner om at der gjøres det noe riktig, og det er det bare å applaudere. Men det at NHHI har et godt idrettstilbud forandrer ikke det faktum at tilbudet BSI har er mangelfullt. Ettersom BSI holder til på Studentsenteret på Høyden, er det også naturlig at de fleste medlemmene der kommer fra UiB. Det følger da at idrettstilbudet som er lett tilgjengelig for UiB-studenter ikke er det det kunne, og burde være. At idrettsorganisasjonen på NHH fungerer som den skal er av lite nytte for oss som studerer på UiB, eller for de som for eksempel studerer på NLA, HVL eller BI. Ja, jeg vet at NHHI i teorien er åpen for andre som ikke studerer på NHH, men vi vet alle at dette i praksis ikke gjelder.  

Det virker med andre ord som at Linn Solheim dessverre ikke fikk med seg meningsinnholdet i kommentaren min, og isteden så på den som en gyllen mulighet til å reklamere litt for NHH og NHHI, hvor hun selv studerer og er medlem. Etter hvert som hun i sitt svar ramser opp de ulike idrettslagene på NHHI, skriver hvor lett det er å starte egne idrettslag og til slutt også nevner fotballaget som skal til Student-EM, skinner det for meg gjennom hva hun ønsker å oppnå her. PR og snikskryt.

«Så, Eilert, den oppslutninga kring studentidretten du etterspør finst allereie her, i byen vår

Nei, Linn, for oss som ikke studerer på NHH finnes ikke den oppslutningen. Hadde du bare lest innlegget mitt hadde du også forstått dette og spart oss reklamen for NHHI.

Kommentarer

kommentarer