Faktum er at NHHI er og har vært en suksesshistorie.

MANGE MEDLEMMER. Man kan ikke nekte for at en medlemsmasse på over 1350 medlemmer, på en skole med litt over 3000 studenter, er veldig bra, skriver NHHI-leder Jostein Lund Halvorsen. ARKIVFOTO: NORA ELVESTAD


«Skjerpings NHHI», lyder det fra et Studvest-innlegg fra Kristine Tjøtta. Og skjerpet oss er nettopp det vi har gjort. Siden debatten raste for et år siden er det etter vår mening blitt gjennomført flere konkrete tiltak. Miljøet og rekrutteringsprosessen har uten tvil endret seg til det bedre. Dette har vi lagt merke til på flere arenaer. For et år siden lovet NHHI en holdningsendring, og ønsket forståelse for at slike endringer er tidkrevende. Før vi begynner å ramse opp det som er blitt gjort etter den tid, la oss frembringe et lite bakgrunnsbilde. Jeg tror nemlig det ikke kan skade å informere om litt av det som faktisk skjer her ute i Ytre Sandviken.

For faktum er at NHHI er og har vært en suksesshistorie. Man kan ikke nekte for at en medlemsmasse på over 1350 medlemmer, på en skole med litt over 3000 studenter, er veldig bra og uten tvil er viktig for studietilværelsen og ikke minst studenthelsen. Årsaken bak disse tallene ligger i mangfoldigheten. Med 55 lag i 34 forskjellige idretter sier det seg selv at det finnes flust med forskjellige tilbud, selvfølgelig også med ulik grad av sportslig satsing.

Tabellen under viser hvor mange prosent av studentene ved de ulike institusjonene som er med i organisert idrett.

Mange lag har høy grad av sportslig seriøsitet og gjør det sterkt i både nasjonale og internasjonale mesterskap, og flere av lagene befinner seg naturlig nok innenfor sjiktet med interesse av å både drive med idretten og være en sosial gruppe. Dette er tilbud med fokus på idrettsglede og trivsel ved siden av studiene. Det viktigste for noen av lagene som nedprioriterer sportslige resultater er å finne studenter som er motivert for å møte på trening og initiativtakere som kan drifte laget i fremtiden. Hvis man derfor skal legge fakta på bordet, så har disse NHHI-lagene fokus både på det idrettslige og det sosiale, og driver dermed ikke eksklusivt med sosiale opptak.

Så over til nevnte skjerpelse. Ballen begynte å rulle med at Velferdstinget utformet følgende formulering: «Dersom det er kapasitetsproblemer, skal opptak baseres på forhåndskjente objektive kriterier eller loddtrekning». Denne formuleringen ble raskt implementert i NHHIs egne vedtekter på foreningsmøte 19. april. Instruksen er blitt overholdt av samtlige lag på NHHI ved påfølgende rekrutteringsuke. I løpet av nyåret ble det også innkalt til lagledermøte hvor det ble avholdt en workshop hvor opptakene til høsten ble diskutert og drøftet. Her ble flere objektive kriterier utformet og vi oppfordret videre til at lagene selv skulle jobbe videre med disse. Samtlige lag sendte senere inn sine objektive kriterier i forkant av opptakene sine. Alle disse ble sendt inn i god tid og publisert på studentforeningens hjemmeside, tilgjengelig for alle. Her kan man også se at flere av lagene har gått over til loddtrekningsbaserte opptak.

Når det gjelder sanksjonering av brudd på retningslinjer ser det i mediene ut som at det ikke vil bli konsekvenser. Vi kan ikke sanksjonere noen som ikke har brutt instruksen. Det vi derimot gjør, er å belønne sportslig seriøsitet, samt sportslige opptak i fordelingen av støttetildelinger og tilgangen på fasiliteter. Dette skaper åpenbare insentivordninger for fremtidige ønskede opptak.

Videre har vi erfart at flere av lagledere er blitt flinkere på å kontakte oss for å forsikre seg om at de gjør ting riktig. Det er helt klart at lagene har merket seg debatten, og vi er sikre på at alle lagene er klar over at dette er ting som arbeides med. I tillegg til disse tiltakene har vi i NHHI vært med på å starte opp et nytt og åpent initiativ; NHHI Active. Dette er en gruppe som er åpen for alle og som arrangerer treninger og samlinger for en større bredde av studenter på NHH.

Det faktum at saker i Studvest velger en kraftig negativ vinkling på vårt holdningsarbeid er selvfølgelig forståelig da dette er klikk-genererende, og er på ingen måte overraskende fra en aktør i mediene. Allikevel synes vi det er synd at de neglisjerer det som er blitt gjort, hvilket også er hovedagendaen bak dette innlegget. Ja, det er blitt nevnt tidligere, arbeidet er ikke ferdig. Selv om vi virkelig har tatt steg i riktig retning, vil det bli gjort evalueringer av allerede iverksatte tiltak. Vi takker dermed både for innspill og kritikk. Når vi gir stafettpinnen videre til neste styre, skal vi sørge for at de bygger videre på holdningsarbeidet. 

Kommentarer

kommentarer