Kommentar: Debatten rundt sosialt opptak til idrettslagene ved NHH har pågått litt for lenge.

HOLDNINGER. NHHI-leder Halvorsen mener også at det har skjedd en holdningsendring i NHHI. Har det egentlig det, spør nyhetsjournalist Kristine Tjøtta. ILLUSTRASJON: MARIA FJELL


Det sosiale miljøet ved NHH har vært et hett tema, spesielt etter at K7 bulletin publiserte et leserinnlegg om dette i april. En av tingene som ble kritisert her var opptaket til studentorganisasjonene ved handelshøyskolen.

I et intervju med Studvest i sammenheng med denne debatten sa leder av NHHS, Marius Hauahei, at de hadde satt inn nye retningslinjer for opptak hos idrettslagene. Dette bekreftet også NHHI-leder, Jostein Lund Halvorsen, i en Studvest-sak fra september.

Halvorsen innrømmer i dette intervjuet at det fortsatt er noen som ikke følger reglene, men sier at de jobber med saken. Han mener også at det har skjedd en holdningsendring i NHHI. Har det egentlig det?

I Studvests siste sak om temaet kommer det fram at NHHI-lederen mener det er et mindretall som ødelegger for de andre. Men det er ikke planlagt å sanksjonere dem.

NHHI-lederen mener de har hatt kontakt med laglederne for de ulike idrettslagene i forkant av opptak, og at han tror de som har «trådd over grensen klar over det selv». På sin side mener NHHI lacrosse, som Halvorsen mener er et eksempel på dem som ødelegger for andre, at de ikke har hørt noe fra NHHI-ledelsen om dette. 

Her virker det som om det har vært en svikt på begge sider, men til sjuende og sist så er det vel NHHI som er sjefen, og som har ansvaret i denne saken.

De fleste er nok enige i at studentorganisasjoner er viktige. SHoT- undersøkelsen for 2018 viser at de institusjonene hvor flest engasjerer seg i frivillige studentorganisasjoner, også har lavest andel ensomme studenter. NHH er på toppen av dem med størst andel studenter som engasjerer seg. De er også blant de med lavest andel ensomme studenter. Det er jo kjempebra. Men, hva med dem som ikke får være med.

Jeg tenker i hvert fall at det vil føles verre å ikke komme med på et lag på bakgrunn av et sosialt opptak, enn et sportslig. Det er lettere å svelge at man ikke er blant de beste i en sport, enn at man ikke er kul nok til å være med.

Jeg synes det er viktig å rose studentene som har tatt initiativ til NHHI Active, hvor de ikke har opptakskrav, og alle studenter er velkomne. Men selv om mange faktisk jobber for å skape et bedre miljø, og å inkludere flere, kan ikke «fåtallet som ødelegger for helheten» slippe unna.

Jeg synes det er veldig mye snakk om nye retningslinjer og holdningsendringer fra NHHI, men det hjelper ikke når ikke alle idrettslagene klarer å følge reglene, og de ikke får konsekvenser for dette.

Jeg mener at NHHI rett og slett må ta ansvar og gjøre noe. Det er ikke godt nok med diffuse retningslinjer med smutthull som gir rom for opptak på Jacob Aall. Og for dem som ikke klarer å følge reglene, må sanksjoner settes inn- for studentenes og det sosiale miljøets skyld. Skjerpings, NHHI.

Kommentarer

kommentarer