Leder: UiB satser grønt, sier de. Men det UiB-tilknyttede Meltzerfondet har penger i en rekke olje- og gasselskaper.

MILJØ. Studvest kan denne uken melde om at det UiB-tilknyttede Meltzerfondet blant annet investerer i flere oljeselskaper. FOTO: BEATE FELDE


I denne utgaven av Studvest kan du lese at det UiB-tilknyttede fondet L. Meltzers Høyskolefond blant annet investerer i flere olje- og gasselskaper gjennom Storebrand kapitalforvaltning AS. Dette til tross for Universitetet i Bergens uttalte grønne linje.

På UiBs hjemmesider står det at «Universitetet i Bergen (UiB) er, som ledende kunnskapsorganisasjon, forpliktet til å ta miljøhensyn og samfunnsansvar i all virksomhet.»  Det står også at de hele tiden arbeider med å bli mer klima- og miljøvennlig, noe som  innebærer en hel del mål og delmål, tro, håp og drømmer. Det er vel og bra, men tar egentlig universitetet klima- og miljøutfordringene på alvor? I så fall må vi kunne regne med at disse grønne holdningene ikke bare gjelder når UiBs egen drift håndteres, men også når rektor og dekanene for eksempel tar avgjørelser rundt Meltzerfondets investeringer.  

Rektor ved UiB er styreleder i Meltzerfondet, dekanene er styremedlemmer og universitetsdirektøren er forretningsfører. Studenter og ansatte ved UiB kan søke om midler fra fondet, og det har som formål å fremme vitenskapelig virksomhet ved universitetet. Fondet og UiB har med andre ord sterke bånd.

Meltzerfondet har også sine egne etiske retningslinjer som blant annet handler om at fondets kapital må forvaltes slik at den gir en god avkastning på sikt. Det er selvfølgelig forståelig at dette fremheves – det sørger for fondets overlevelse. Men dersom det er finansielle årsaker til oljeinvesteringene, kan Studvest videreformidle et tips som Norges Bank ga finansdepartementet i november i fjor: Oljefondet bør ikke eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass.

Rådet var ifølge Norges Bank kun basert på det finansielle, og ble gitt uavhengig av klimahensyn. Poenget er å gjøre staten mindre sårbar for et varig fall i olje- og gassprisene. Det kan kanskje være av interesse for styreleder i Meltzerfondet, Dag Rune Olsen, og resten av gjengen.

Men det står også i de etiske retningslinjene at fondet ikke skal bidra til miljøødeleggelser. Når fondet styres av ledere fra et universitet som snakker høyt om hvor viktig miljø og klima er, er det enda større grunn til at dette hensynet bør bli vektlagt. Ettersom flere av selskapene fondet investerer i er oljeselskaper, er det vanskelig å se at dette er tilfellet.

Å ivareta miljøet for fremtidens generasjoner er et spleiselag. Studentene arrangerer byttekvelder, studenten Fredrik finner mat i søpla fordi han er frustrert over hvor mye mat vi kaster, Studenttinget på Vestlandet arbeider for at Høgskolen skal bli mer klimavennlig og Studentparlamentet ved UiB jobber for at UiB-tilknyttede fond skal slutte med fossile investeringer. Studentene gjør altså sitt for å bidra til spleiselaget, og det er et tydelig ønske fra studentpolitikerne om at utdanningsinstitusjonene bidrar i enda større grad.

Det fremheves at Storebrand som nå styrer Meltzerfondets investeringer ikke er verst i klassen. Likevel bør man kunne forvente at Meltzerfondet  tar en ny runde på hvordan de kan bidra enda bedre til spleiselaget når de til våren skal bestemme hvordan fondet skal forvaltes. 

Kommentarer

kommentarer