– Det går ikke an å si på et jobbintervju at man har gått på «Close, Alive, Relevant», argumenterer Line Korsmo. Hun vil heller at skolen skal bli «Høgskolen Hauge».

UTSETTELSE. Den siste tiden har det foregått en navnedebatt ved NLA. Studentparlamentet, her representert ved Line Korsmo, ønsket å endre navnet til Høgskolen Hauge. Nå er det bestemt at dette alternativet er avskrevet.


Siden flere kristne organisasjoner i 1966 gikk sammen for å danne Norsk Lærerakademi, har navnet gjennom årene blitt revidert til det som i dag er kjent som NLA Høgskolen (NLA).

Etter at det ble gjort en sammenslåing med flere høgskoler i 2012, ble det bestemt at høgskolen skulle få et nytt navn. Forhandlingene om NLAs nye navn endte imidlertid aldri i enighet, og diskusjonen rundt et nytt navn ble lagt på is, til nå.

– Vi står nå mellom høgskolen NLA og Høgskolen Hauge, sa kommunikasjonsleder ved NLA, Solfrid Øvrebø Ebbesen til Studvest mens debatten pågikk.

NAVNESTRID. VED NLA Høgskolen foregår det en debatt om hva skolen skal hete. Man har bestemt seg for å ikke endre navnet, men heller gi de tre bokstavene «NLA» en ny betydning. En av forslagene er «Nær, Levende og Aktuell». Ikke alle liker det forslaget.

Det er nå bestemt at det eksisterende navnet (NLA Høgskolen) vil bli stående. Samtidig skal akronymet «NLA» få en ny betydning. Ledelsen ved NLA bekrefter at et av flere interne forslag til forkortelsen – som i dag ikke har en betydning – er «Nær, Levende og Aktuell». 

Vil at skolen skal hete Høgskolen Hauge

Studentenes folkevalgte i Studentparlamentet ved NLA ville heller endre skolens navn til Høgskolen Hauge, etter predikanten Hans Nielsen Hauge.

– Når folk spør hva NLA står for, så svarer man jo at det pleide å stå for Norsk Lærerakademi. Da sier mange som regel «å ja, så du skal bli lærer?»

Dette sa politisk nestleder i Studentparlamentet ved NLA, Line Korsmo, da Studvest var i kontakt med henne tidligere i april. Korsmo mener en endring av akronymet kun vil føre til en fortsettelse av oppfatningen om at NLA står for Norsk Lærerakademi.

– Du bare fyller ut nye verdier i et eksisterende navn, og det kommer til å gjøre at det gamle navnet henger igjen, mener Korsmo.

STUDENT: Politisk nestleder i studentparlamentet ved NLA, Line Korsmo, mener et annet navn enn NLA ville vært bedre for skolen.

Korsmo, som har et enstemmig studentparlament ved NLA bak seg, mener også at den foreslåtte nye betydningen for akronymet, «Nær, Levende og Aktuell», vil gjøre seg dårlig internasjonalt.

– Vi ønsker jo å internasjonalisere oss, og mange studenter går studier som er relevante internasjonalt. Problemet med navnet er også at det ikke kan oversettes. Det går ikke an å si på et jobbintervju at man har gått på «Close, Alive, Relevant».

Studentparlamentet forteller i et internt dokument at de mener Hans Nielsen Hauges verdier også kan representere skolens verdier.

– Han sto for demokratisering, likestilling og religionsfrihet. Det er verdier man kan kalle norske, og verdier skolen kan stille seg bak.

– Hva tenker du om at man måtte brukt flere millioner kroner ekstra for å skifte navn til Høgskolen Hauge?

– Det kommer til å være verdt det i det lange løp, fordi skolen burde bygge en ny identitet, og nå har vi muligheten til det ved å bytte navn, mener Korsmo.

Ledelsen foretrekker NLA – og mener studentene også gjør det

Ifølge Ebbesen er argumentene for å opprettholde dagens forkortelse mangfoldige, og bygger blant annet på en kombinasjon av problematikk rundt navnet Hauge og at dette navnet vil være et mer kostnadsdrivende valg. Hun sier også til Studvest at det vil være flere utfordringer knyttet til domenet Hauge.

– Høgskolen Hauge gir ingen umiddelbare assosiasjoner til hans verdier, og disse verdiene må forklares, sier Ebbesen.

I tillegg ble det i juni 2018 gjennomført en spørreundersøkelse om hvilket navnetrekk studentene ved NLA Høgskolen foretrakk. Den samme undersøkelsen ble sendt ut til alle førsteprioritetssøkere hos NLA det samme året.

BEHOLDER NLA: Kommunikasjonsleder ved NLA Høgskolen, Solfrid Øverbø Ebbesen, forteller at skolen foretrekker dagens eksisterende akronym, heller enn å skifte til noe helt nytt. PRESSEFOTO: NLA HØGSKOLEN

I begge undersøkelsene var det ifølge Ebbesen en stor preferanse for å beholde NLA som akronym.

Ebbesen argumenterer også med at andre aktører tidligere har hatt problemer med lavere søkertall etter et slikt navneskifte, og mener en nedgang i søkere kan være problematisk og er noe man tar med i vurderingen av et eventuelt navnebytte.

Vi har regnet på kostnader med å miste flere hundre studenter i en 5-års periode, tilsvarende hva andre aktører har opplevd. En nedgang i søkere ville fått økonomiske konsekvenser for oss.

Ebbesen understreker imidlertid at det ikke er økonomien som veier tyngst i denne beslutningen.

– Hvis du ikke er kristen fra før, kan du føle deg litt utenfor

Studentene Gina Marie Thu (23) og Silje Marie Halvorsen (23) holder på med sitt tredje år på Teologi ved NLA Sandviken, og har fått med seg debatten rundt navneskiftet.

– Ja vi så en plakat om det på do, sier Halvorsen.

De erkjenner problematikken rundt det å hete NLA uten en konkret betydning, men mener likevel at å bytte til Høgskolen Hauge ikke er veien å gå.

– Hvis du ikke er kristen fra før, kan du føle deg litt utenfor på NLA, og jeg tror ikke det kommer til å bedre seg om man bytter navn til Høgskolen Hauge, mener Thu.

Begge studentene sier at de helst foretrekker at NLA-navnet fortsetter å pryde eksteriøret i Sandviken, til tross for at det har vært misvisende i fortiden.

– Mange tror ofte at man skal bli lærer når man sier man går på Norsk Lærerakademi, men jeg tror ikke misforståelsene vil endres av et skifte til Høgskolen Hauge. Da tror folk med en gang bare at du er kristen.

KRISTENSKOLE: Gina Marie Thu (t.v.) og Silje Marie Halvorsen mener NLA Høgskolen det beste alternativet, og at Høgskolen Hauge vil gi skolen et større «kristen-preg».

Ole-Jørgen Haram (26) går sitt tredje år på lærerstudier ved NLA campus Breistein, og forteller at han ikke vet mye om navnedebatten.

– Jeg hadde hørt om det av noen klassekamerater, men jeg har ikke hørt så mye mer enn at vi skal bytte navn.

NLA BEST: Ole Jørgen Haram mener skolen unngår flere kostnader dersom NLA Høgskolen beholder sitt eksisterende akronym.

Han er imidlertid enig med skolen om at det vil være bedre økonomisk å holde på navnet NLA.

– Ja, jeg tror det vil være mye mer gunstig å la NLA forbli en del av skolen. Da vil de spare mye penger på nye skilt, endring av eksteriør og sånt, argumenterer han. 

Kommentarer

kommentarer