Kultur

Ga Kulturstyret 180.000 kroner mer enn de søkte om. Ville gjøre det enkelt

Velferdstinget Vests pengesekk er fordelt. Mange fikk mindre enn det de hadde søkt om, og kritiserer samtidig prosessen.

DELEGASJONSLEDER. Andrea Andrea Nesvik Voss er delegasjonsleder for UiB. FOTO: Malin Askevold Helle
Publisert Sist oppdatert

For ordens skyld: Studvest er en av søkerorganisasjonene i denne budsjettprosessen. Studvest søker fra samme pott som Kulturstyret og de omtalte organisasjonene i denne saken.

Under budsjettmøtet i Bergen Studentvelforening tidligere denne måneden, var det delegasjonen fra Universitetet i Bergen (UiB) sitt budsjettforslag, UiB 2, som vant frem.

Dette ga ga BSI 200.000 kroner, til tross for at de var innstilt til null kroner på grunn av en mangelfull søknad.

Samtidig ga dette forslaget 12 av 13 søkerorganisasjoner mindre penger enn de søkte om, mens Kulturstyret fikk bevilget 180.000 kroner mer enn det de hadde søkt om. 

– For å gjøre det enkelt uten å begynne å fordele rundt masse, sier delegasjonsleder for UiB, Andrea Nesvik Voss, om prioriteringene i forslaget. 

Det er deler av semesteravgiften fra alle semesterregistrerte studenter i Bergen betaler til studentsamskipnaden Sammen, som deles ut til søknerne. Til sammen blir det nesten seks millioner kroner.

Nå reagerer flere.

– Pengene går til mange

Voss forklarer at Kulturstyret har flere underorganisasjoner som søker om penger, og at de alltid har for lite midler å gi ut.

Derfor synes de det var rettferdig å gi dem dit, forklarer hun.

Lederen påpeker at studentidretten har blitt prioritert de siste årene og at det derfor var naturlig å gi de ekstra midlene til en kulturorganisasjon. 

Men er det deres ansvar å bevilge penger Kulturstyret ikke har søkt om? 

ENKELT. – For å gjøre det enkelt uten begynne å fordele rundt masse, forklarer Andrea Nesvik Voss om budjsettprioriteringene. FOTO: Malin Askevold Helle

– Det er ikke helt vårt ansvar, men likevel mener jeg noe ligger på oss. 

Voss utdyper:

– Eneste måten å ta vare på de små organisasjonene som ikke søker direkte fra Velferdstinget, men fra Kulturstyret, er å gi dem penger. Pengene går til mange – mange flere enn hvis vi hadde plassert pengene hos en annen organisasjon, mener hun.

Fått reaksjoner

Voss sier hun også har fått reaksjoner på budsjettforslaget.

Ulike søkere klagde en til to dager før budsjettmøte, i følge henne. Det var etter at fristen for å sende inn endringsforslag som krever mer enn 15 prosent kutt, gikk ut.

Dermed var det UiB 2 som ble sendt inn som forslag. 

Om dere skulle sendt inn et nytt forslag i dag, ville det sett likt ut? 

– Vi ville nok tatt en bredere diskusjon rundt det internt. Vårt formøte var også mye om BSI. 

– Ville dere gått for UiB 2 på nytt eller ikke? 

– Det vil jeg tro, ja. 

Voss understreker at hun ikke selv var på møtet, men har hørt fra flere tilstede at mente debatten var rotete. Hun synes likevel egen og andre delegasjoners oppmerksomhet var minsket siden «BSI var hovedakten».

I tillegg mener hun voteringen om budsjettforslagene var forvirrende, noe hun mener er møteledelsen sitt ansvar.

BSI. Andrea Nesvik Voss mener debatten på budsjettmøte i for stor grad handlet om BSI. FOTO: Malin Askevold Helle

– Jeg har skjønt at det har vært forvirring. Men at det ble forvirring er ikke UiB-delegasjonen sin feil, det ligger på møteledelsen, som ikke tok tak i det underveis i møtet.

Studentersamfunnet: Uortodokst valg 

Maria Melve Kvåle leder Studentersamfunnet i Bergen og stiller seg kritisk til prosessen. Studentersamfunnet fikk tildelt 100.000 kroner mindre enn de søkte om. 

– Det er et veldig uortodokst valg. 

Kvåle sier konsekvensene av budsjettet ikke kom tydelig nok frem under prosessen. På møtet var det størst fokus på BSI, og de andre pengene gikk dermed litt under radaren, tror hun. 

Kvåle lurer samtidig på hva på motivasjonen til UiB-deleagsjon som fordelte pengene eksklusivt til Kulturstyret er.

– Det fremstår jo merkelig at de får mer enn de søker om, mener hun. 

Også daglig leder i studentmagasinet Stoff, Nora Marie Mjølhus, er skuffet over prosessen og pengesummen Stoff endte med å få.

MERKELIG. Leder for Studentersamfunnet, Maria Melve Kvåle, synes prioriteringene er merkelige. FOTO: Magnus Laundal

– Vi har blitt tildelt 50.000 kroner mindre enn det vi søkte på. Vi reagerer på dette både fordi vi har kuttet poster fra vårt budsjett og satt realistiske mål for hva kostnadene våre er, skriver hun i en melding til Studvest.  

Mjølhus trekker også frem prioriteringen om å tildele mer penger til Kulturstyret enn de søkte om som «veldig synd». 

– Vi opplever det som om Velferdstinget ikke har gått nøye nok gjennom søknadene. Det viktigste arbeidet man gjør i en organisasjon er det arbeidet som foregår bak kulissene – medlemspleie, rekruttering, promotering og legge en retning for hvor organisasjon skal gå. Med pengene vi har fått tildelt dekker vi kun over trykkostnadene våre, skriver hun videre. 

Kulturstyret: Uheldig

Øyvind Nesdal Birkeland er leder for Kulturstyret og er glad for den ekstra pengestøtten, samtidig som han beskriver prosessen som «uheldig» – spesielt at de mindre organisasjonene «ble glemt» i debatten.

«VELDIG SYND». Daglig leder i Stoff, Nora Marie Mjølhus, beskriver prioriteringen som «veldig synd». FOTO: Privat

Han sier til Studvest at de får inn mange søknader fra mindre organisasjoner og at de ekstra pengene kommer godt med. 

– Det er ikke noe problem for oss å dele ut disse pengene, det er ikke sånn at vi skal ha et fett julebord nå. Dette er penger som går rett videre til andre studentorganisasjoner. 

Til tross for ekstra penger, anerkjenner Birkeland at prosessen har vært uheldig.

– Møteprosessen blir uheldig fordi hele debatten handler om BSI. Jeg skjønner det er viktig for BSI om de får 100.00, 200.000 eller 500.000 kroner. Men det er vel så viktig hva de andre organisasjonene får, som kanskje har blitt oversett i prosessen:

– Og så er det kanskje litt tilfeldig at Kulturstyret fikk så mye som vi fikk.

Stusser over kritikken

Studvest har fremlagt møtekritikken fra Voss for møteleder i Velferdstinget Vest, Gard Aasmund Skulstad Johanson. 

TILFELDIG. Leder for Kulturstyret, Øyvind Nesdal Birkeland, tror det er «litt tilfeldig» at Kulturstyret fikk ekstra støtte. Han er likevel glad for å kunne dele ut enda mer penger til mindre organisasjoner. FOTO: Magnus Lundal

Han skriver i en e-post til Studvest at han «stusser» over kritikken.

–  På budsjettmøtet er det mange tilstede som ikke er vant til denne typen møter, og jeg prøver å treffe en balanse mellom at alle får deltatt og en streng møteledelse. Mot slutten av møtet gjennomførte vi som vanlig en oppsummering med ris og ros. Her fikk møteledelsen skryt og denne kritikken fra UiB-delegasjonen ble verken løftet av representantene eller Kaja Hovdenak, som var delegasjonsleder i Nesvik Voss’ fravær.

– Kunne noe vært gjort annerledes i voteringen?

– Voteringen ble gjennomført slik som i tidligere år med en grundig gjennomgang av forslagene og hvordan stemmingen gjennomføres både før og underveis i prosessen

Johanson understreker at han ikke kan uttale seg på vegne av delegatene, men skriver at han opplevde at representantene forstod hva de forskjellige forslagene innebar. 

– Jeg setter imidlertid stor pris på tilbakemeldingen fra organisasjonene, både her og etter møtet, og registrerer at det kanskje er behov for en enda grundigere gjennomgang av voteringsorden ved senere anledninger.

LES OGSÅ:

Powered by Labrador CMS