Her går det mot ny studentvilla

– Det har vært en kamp fra studentenes side, sier styrerepresentant.

PLASS TIL VILLA. På dette området bak Det Akademiske Kvarteret skal den nye villaen stå. Studentrepresentant Vegard Fosso Smievoll mener at prosjektet nå kan se lyset. FOTO: Beate Felde
Publisert Sist oppdatert

Fakta

  • Villaen huser flere studentorganisasjoner. Disse er i dag lokalisert i Fosswinckels gate 7 og Nygårdsgaten 1B.
  • Lokalene er eid av UiB og vil bli solgt for å delfinansiere byggingen av den nye villaen.
  • I 2013 skrev Studvest at UiB har gitt klarsignal til å starte planleggingen mot en mulig villa. Det jobbes nå mot å starte byggingen i 2019.
  •  Før julen 2017 ble det holdt styremøte hvor prosjektleder delte nåværende plantegning med studentorganisasjonene.

I fire år har planlegging mot en ny studentvilla for studentorganisasjonene vært på dagsordenen. Det nye arealet og plantegninger for bygget er nå inne for godkjenning hos kommunen.

– Den er godt på vei. Når planen blir godkjent, så er ressurser og viljen til å bygge på plass, sier Vegard Fosso Smievoll, studentrepresentant i Universitetsstyret.

Før jul deltok han på universitetsstyremøtet hvor det ble lagt fram en ny plantegning og et budsjett på 40–50 millioner kroner til prosjektet. I tillegg til styremøtet avholdt også Universitetet i Bergen (UiB) et møte med studentorganisasjonene.

– Studentene skal få et bygg som tjener den virksomheten de bedriver på best mulig måte, sier prosjektleder Lars Christensen i UiBs eiendomsavdeling.

Kvarteret som samlingspunkt

Arbeidet med villaen og studentorganisasjonene har blant annet Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) jobbet med i lang tid. Studentene som holder til i dagens studentvilla er nå usikre på hvor de har tilholdssted i fremtiden, sier SP-UiB-leder, Håkon Randgaard Mikalsen.  

Om den nåværende planen går gjennom jobbes det med å få satt i gang en byggeprosess for den nye villaen i 2019. Det planlagte bygget skal stå på et område bak Kvarteret.

– Studentene gjør sin del, og UiB har ønsket å sette i gang med byggingen i lang tid. Nå må Bergen kommune for pokker få godkjent byggeplanene, sier Mikalsen.

Studentorganisasjonene det er snakk om holder for tiden til i Fosswinckels gate 7 ved SV-fakultetet. Villaen rommer blant annet styret til kulturhuset Kvarteret, studentteateret Immaturus og debattarenaen Studentersamfunnet.

– Villaen anses som viktig for studentkulturen, og det er noe styret har forståelse for. Det er også grunnen til at de har satt av såpass mye penger til det, sier studentrepresentant Fosso Smievoll.

– Det har vært en lang kamp

Nå håper de involverte at man snart kan starte planleggingen mot den faktiske byggingen.

– Det har vært en kronglete prosess. Kommunen har tidligere sagt nei til plantegningene som har vært lagt fram, sier Fosso Smievoll.

KLAR FOR VILLA. – Arbeidet med nye lokaler for studentorganisasjonene har pågått i svært lang tid. Det er mange organisasjoner som trenger plass, og flere organisasjoner som er usikre på hvor de skal ha tilholdssted i fremtiden, sier SP-UiB-leder Håkon Randgaard Mikalsen. FOTO: TORE HAUKE THIESEN

Den nåværende bygningen er ikke optimal for studentenes bruk, blant annet grunnet mangel på universell utforming, informerer eiendomsdirektøren i eiendomsavdelingen ved UiB.

– De praktiske konsekvensene av det nye området blir at det blir noe trangere. For eksempel at enkelte rom, som møterom og sosiale rom, må brukes mer samlet. En studentorganisasjon kommer ikke til å ha egne rom til slike fasiliteter, sier prosjektleder Christensen.

Han forklarer videre at de gjør så godt de kan for å imøtekomme byantikvar og kommunens krav i den nye planen.

– Den største usikkerheten nå er utfallet av saksbehandlingen hos Bergen kommune og tiden fram til saken er avgjort, sier han.

Powered by Labrador CMS