Innfører forbud mot sosiale opptak

Loddtrekning eller objektive kriterier blir gullstandarden for opptak i studentorganisasjoner – ellers blir det smekk.

ENIGHET. Et enstemmig velferdsting vedtok at man ikke kan få penger fra semesteravgiften om man har sosiale opptak i studentorganisasjoner. FOTO: ADRIAN BRUDVIK
ENIGHET. Et enstemmig velferdsting vedtok at man ikke kan få penger fra semesteravgiften om man har sosiale opptak i studentorganisasjoner. FOTO: ADRIAN BRUDVIK
Publisert Sist oppdatert

Sosiale opptak

I begrepet sosiale opptak kan det for eksempel ligge at man ikke bare legger vekt på sportslige kvalifikasjoner når et idrettslag har opptak, men heller vektlegger hvordan en person passer sosialt med de som allerede er med på laget.

Den store debatten angående sosiale opptak har vært kilde til mye uenighet denne høsten. Nå ser man imidlertid lys i enden av tunellen – Velferdstinget (VT) kom på lørdag fram til enighet om temaet.

Formuleringen «Dersom det er kapasitetsproblemer, skal opptak baseres på forhåndskjente objektive kriterier eller loddtrekning» ble enstemmig vedtatt.

– Det er en fin formulering og en formulering vi selvfølgelig skal rette oss etter, sier Jørgen Kjos, leder for NHHI.

NYE KRAV. Idrettslag er blant de studentorganisasjoner som nå må rette seg etter loddtrekning eller forhåndsgitte, objektive opptakskriterier som opptaksform. ARKIVFOTO GUNNHILD SOFIE VANGSNES
NYE KRAV. Idrettslag er blant de studentorganisasjoner som nå må rette seg etter loddtrekning eller forhåndsgitte, objektive opptakskriterier som opptaksform. ARKIVFOTO GUNNHILD SOFIE VANGSNES

Som Studvest skrev i slutten av oktober, truet Øyvind Hatland, VT-representant fra HVL-delegasjonen, med å kutte NHHI om de ikke fikk en slutt på sosiale opptak. Også Hatland er fornøyd med debattens utfall.

– Jeg synes det er bra at vi kom frem til en enighet i fellesskap om hvordan vi skal takle en praksis som er uakseptabel, sier Hatland, og legger til at han er veldig spent på å se hva som vil skje i NHHI framover.

Ble godt tatt imot

Nestleder i VT, Ingrid Handeland, var med på å fremme forslaget på bakgrunn av debatten som har gått i flere studentmedier i høst.

– Løsningen gir rom for både profesjonalisert idrett, amatøridrett og kultur. Det er viktig at vi ikke ekskluderer lavterskeltilbudene, sier Handeland.

Formuleringen som ble vedtatt ble diskutert med organisasjonene som har vært fremme i media denne høsten i forkant av møtet, opplyser VT-nestlederen. I tillegg har de hatt et samarbeid med Kulturstyret og snakket med Studentidrettsrådet om saken.

– Ingen av studentidrettslagene hadde noen innvendinger om endringen og den ble godt tatt imot, sier hun.

Vil få konsekvenser

FORNØYD. VT-nestleder Ingrid Handeland kan fortelle at ingen av studentidrettslagene hadde noen innvendinger om kravet som nå innføres. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN
FORNØYD. VT-nestleder Ingrid Handeland kan fortelle at ingen av studentidrettslagene hadde noen innvendinger om kravet som nå innføres. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

– Det er bra at det har kommet noe konstruktivt ut av debatten som har vært, mener NHHI-leder Kjos.

Sosiale opptak førte ikke til noen kutt i år, men regelendringene vil medføre at stopp i pengeflyten for organisasjoner som ikke klarer å følge de nye reglene.

– Man vil ikke kunne søke penger fra VT hvis en driver med sosiale opptak som baserer seg på andre ting enn de to alternativene vi skisserer: forhåndskjente, objektive kriterier eller loddtrekning, sier Handeland.

Powered by Labrador CMS