Kultur

Nytt bygg til Griegakademiet utsatt nok en gang: – Uakseptabelt

Forrige uke la regjeringen frem forslag til statsbudsjett. Nok en gang ble nytt bygg til Griegakademiet ved UiB bortprioritert til overraskelse for rektor Margareth Hagen.

LANG VENTETID. UiB har ventet i nesten 50 år på et nytt musikkbygg. FOTO: Josef Kosler
Publisert Sist oppdatert

Universitetet i Bergen (UiB) har i nærmere 50 år har ventet på et nytt musikkbygg, blir «prosjekt Griegakademiet» satt på vent.

Allerede i 2011 ble det slått fast at  det ikke var akseptable studie- og arbeidsforhold i bygget. Studvest har ved flere anledninger tidligere skrevet om store utfordringer knyttet til bygget.

UiB har tidligere forskuttert 32 millioner kroner til å prosjektere nybygg og i følge rektor ved UiB, Margareth Hagen, var det store forventninger knyttet til å få bevilgninger i årets budsjett.

Likevel er byggingen fortsatt på vent – til stor overraskelse for Hagen.

Det var Khrono som omtalte prioriteringene av byggeprosjektene først.

– Bare de mest nødvendige prosjektene blir igangsatt, svarer politisk rådgiver for Forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe, Signe Bjotveit (SP).

Les hele svaret til Kunnskapsdepartementet lenger ned i saken.

 – Svært skuffet

Det er Statsbygg som prosjekterer UiB sine bygg. De får løyve fra Stortinget, penger fra Kunnskapsdepartementet og oppretter en leieavtale for universitetet.

– Det har vært en forventning hos UiB at prosjektet skulle prioriteres i årets statsbudsjett, skriver rektor Hagen. Hun skriver videre at de derfor ble «svært skuffet» over forslaget i statsbudsjettet. 

– Vi har vært opptatt av å vise nøkternhet i forarbeidet og i 2022 har vi sammen med Statsbygg kuttet arealene med nesten 10 prosent for å holde oss innenfor opprinnelig kostnadsramme. 

Hagen skriver at det blir et stort paradoks når en rekke byggeprosjekter med store overskridelser blir prioritert og Griegakademiet ikke når opp på prioriteringslisten. 

– Vi kan ikke sitte rolig og se nøkterne bygg for kjernevirksomheten ikke blir prioritert samtidig som regjeringen finansierer store nasjonale prosjekter andre steder, skriver Hagen.

SKUFFET. Rektor Margareth Hagen er skuffet over forslaget i statsbudsjettet. ARKIVFOTO: Andrea Olsen

Hun beskriver nå arbeidsforholdene for studenter og ansatte ved Griegakademiet som «blant de dårligste i landet for vår sektor». 

– Det er uakseptabelt å sette dette prosjektet på vent når alt nå ligger til rette for byggestart, mener hun.

Mener Bergen nedprioriteres

I statsbudsjettet har regjeringen bevilget penger til flere byggeprosjekter, blant annet NTNUs utvikling av campussamling tillegg er det satt av 1150 millioner kroner til bygging, inventar og utstyr for Ocean Space Centre i Trondheim.

Hagen ønsker ikke å uttale seg om behovene til andre utdanningsinstitusjoner i Norge, men er kritisk til prioriteringene. 

– Det er grunn til å rope varsko når Bergen så åpenbart nedprioriteres sammenlignet med de andre store universitetsbyene.

Hun skriver videre at håpet i årets budsjett var en oppstartsbevilgning på 20 millioner kroner – som ville sikret fremdrift for prosjektet.

– Dette er et beløp som er så lite at det er fullt løsbart og vi har store forventninger til at opposisjonen vil bidra til så sikre finansiering til Griegakademiet. 

Avslutningsvis peker Hagen på at byggingen også i et samfunnsøkonomisk perspektiv vil være klokt. 

IKKE AKSEPTABLE. Allerede i 2011 ble det slått fast at det ikke var akseptable studie- og arbeidsforhold i bygget. ARKIVFOTO: Josef Kosler

– Bergen er snart tømt for store byggeprosjekter og for å unngå en full stopp i byggebransjen i Bergen er det klokt å realisere Griegakademiet nå. 

– Tidligst komme i et 2024-budsjett

Politisk rådgiver for Ola Borten Moe, Signe Bjotveit (SP), er forelagt kritikken fra Hagen på e-post. Hun svarer ikke på Hagens uttalelser om at Bergen «åpenbart nedprioriteres»men skriver følgende i en e-post:

– Det er Universitet i Bergen som har finansiert prosjekteringen av nye lokaler for Griegakademiet i samarbeid med Statsbygg.  

Videre skriver hun at forprosjektet skal være ferdig våren 2023 og at en eventuell oppstartsbevilgning derfor tidligst vil komme i et 2024-budsjett.

– Bare de mest nødvendige prosjektene blir igangsatt

Bjotveit er også kritisk til Solberg-regjeringens pengebruk på nye universitetsbygg, og mener det er behov for en opprydning i sektoren.

– Flere av prosjektene har blitt uforholdsmessig store og kostbare. Denne regjeringen vil redusere kostnadene, få bedre kostnadskontroll og unngå ytterligere press i norsk økonomi.

BEHOV FOR OPPRYDDING. Politisk rådgiver for Ola Borten Moe, Signe Bjotveit mener det «behov for opprydning etter Solberg-regjeringens pengebruk på nye universitetsbygg». PRESSEFOTO: Ilja C. Hendel

Til tross for at Hagen beskriver byggeprosjektet som «nøkternt», må det flere innstramminger til, ifølge Bjotveit.

– Universitetet i Bergen, slik som alle andre universitet og høgskoler, må forvente at byggene i fremtiden både blir mer nøkterne og at bare de mest nødvendige prosjektene blir igangsatt.

Margareth Hagen mener derimot de er avhengig av en bevilgning før 2024.

– Vi mener at vi er avhengig av bevilgning i 2023 for å sikre nødvendig fremdrift på prosjektering og oppstart.

– Vi mener at vi er avhengig av bevilgning i 2023 for å sikre nødvendig fremdrift på prosjektering og oppstart.

Hun understreker at UiB finansierte forprosjektet selv, som hun mener «viser alvoret i situasjonen».

Ergerlig

Leder for kunstnerisk studentutvalg (KSU), Mario Gabriel de La Ossa Sætre, skriver i e-post til Studvest at han syns det er «ergerlig» at en prosess universitet, fakultet, kommunen og studentene ved Grieg har lagt så mye arbeid i igjen blir stoppet.

– Selv om et nytt bygg hadde stått ferdig etter vi er ferdige å studere her, så har vi sett på vegne av våre fremtidige studenter som trenger et bygg som forener fakultetet og knytter fagmiljøene og studentene tettere sammen.

I likhet med Hagen, skriver Sætre at UiB etter hans forståelse har klart å holde seg innenfor rammene. Han synes det er synd at det ikke blir bevilget «et ydmykt beløp» for å starte prosessen sammenlignet med andre bevilgninger til lignende prosjekter over statsbudsjettet. 

– Universitetet har brukt penger og ressurser fra egen lomme som del forprosjekteringen, og det er derfor synd å se at det ikke blir bevilget et ydmykt beløp på 10–20 millioner til å starte prosessen.

LES OGSÅ:

Det er jo Ex on the Beach-stemning på BI

LEDER FOR KSU. Mario Gabriel de La Ossa Sætre er leder for kunstnerisk studentutvalg (KSU). Han synes det er «ergerlig» at Griegakademiet-prosjektet er utsatt.

– Hvis Trene Sammen er uenig, så må de kunne bevise det

Powered by Labrador CMS