Studenter har gått over 70 år uten et optimalt bygg

– Ledelsen skyver problemene foran seg, sier musikkstudent.

KNAPT OM PLASSEN. – Det er kjipt å måtte stå i kø for å få øve. Det blir som at andre studenter skal måtte stå i kø utenfor lesesalen, sier Marita Stortjønnli Solvang, som studerer klassisk fløyte på Griegakademiet. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN
Publisert Sist oppdatert

– Bygget er ikke i nærheten av det nivået det burde være, sier Marita Stortjønnli Solvang.

Hun studerer til en bachelor i utøvende klassisk fløyte på Griegakademiet – Institutt for musikk ved UiB. 

– Vi holder til i et bygg med mange utfordringer, innrømmer instituttleder ved Griegakademiet Randi Rolvsjord.

Hun får støtte av Frode Thorsen som er dekan for Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved UiB. Han mener problemet langt ifra er nytt.

– Jeg vil gå så langt som å si at musikkstudentene i Bergen ikke har hatt skikkelig lokaler siden 1945, sier han.

560 millioner for ombygging
POSITIV UTVIKLING. Instituttleder ved Griegakademiet, Randi Rolvsjord, mener det har blitt gjort en rekke tiltak for å forbedre situasjonen på bygget. Hun peker blant annet på at det har blitt gjort en stor investering i utstyrspakken. FOTO: JOSEF KOSLER

Griegakademiet flyttet inn i Nygård skole i 1987. Frem til da oppholdt de seg i ulike midlertidige lokaler rundt om i Bergen. Ved innflyttingen ble det planlagt videre ombygging. Men på grunn av pengemangel ble planene aldri ferdigstilt. 

UiB leide deler av Nygård skole frem til 2009. Da valgte de å kjøpe bygget av Bergen kommune, og i den forbindelse ble det gjort en utredning for å bygge om og totalrenovere Nygård skole. Kostnadsberegningen kom på 560 millioner kroner.

– Det er mye penger å investere i et gammelt bygg. Det ville heller ikke ført til optimale løsninger, forteller Frode Thorsen.

Planene ble lagt på is, og i 2016 vedtok UiB planer om et nytt bygg for Griegakademiet. Det skal ligge på tomten ved siden av KMDs nye kunst og design-bygg på Møllendal. Dekanen opplyser om at byggestart er beregnet til sommeren 2021.

– De langsiktige planene har ført til at det er blitt investert lite i oppgradering og vedlikehold av lokalene. Det er en vanskelig situasjon, det har det vært veldig lenge, konstaterer han.

– Ledelsen gjør ikke nok

Avdelingsdirektør i eiendomsavdelingen ved UiB, Even Berge, forteller at det vil ta rundt fem år før det nye bygget til musikkstudentene vil stå ferdig.

– Det blir nok noen lappe-løsninger i denne mellomperioden, innrømmer han.

Student Stortjønnli Solvang er ikke fornøyd med det som har blitt gjort.

– Jeg føler ledelsen dytter fremfor seg den tanken om nytt bygg og at de har utsatt å gjøre noe som helst fordi de hele tiden tenker at det skal komme et nytt bygg, sier hun.

Eiendomsdirektøren er på sin side klar på at de jobber kontinuerlig med å finne løsninger og gjøre tiltak på Nygård skole, men er enig i at situasjonen er vanskelig.

– Det kan selvfølgelig diskuteres om det har blitt gjort nok i denne mellomperioden, ettersom planen om nybygg gjør at vi hele tiden må gjøre avveininger. I tillegg jobber vi innenfor økonomiske rammer, sier Berge.

Forstår at studentene er frustrerte

Dekan Thorsen er imidlertid ikke enig med studenten.

– Jeg skjønner godt at studenter og ansatte ved Griegakademiet er frustrerte, men vi jobber mye med å forbedre situasjonen, forteller han.

LAPPE-LØSNINGER. I mellomperioden frem til Griegakademiet får et nytt bygg, setter Even Berge og eiendomsavdelingen inn tiltak for å bøte på at Nygård skole er så slitt. ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Thorsen oppfordrer studentene til å stå i situasjonen og komme med forslag. Da mener han det vil være mulig å se på hva som kan bli gjort av tiltak.

Og bekymringsmeldinger fra studentene blir tatt på alvor, opplyser eiendomsdirektør Berge.

– Vi jobber løpende med å få til løsninger, konstaterer han.

– Kjipt å stå i kø for å øve

Student Stortjønnli Solvang mener at det er særlig øvingsrommene som skaper problemer for musikkstudentene.

– Det er for få øvingsrom og de er ikke utformet på en optimal måte. Det er kjipt å måtte stå i kø for å få øve. Det blir som at andre studenter skal måtte stå i kø utenfor lesesalen, sammenligner hun.

Instituttleder Randi Rolvsjord er klar over problemet, og innrømmer at de gjerne skulle hatt flere øvingsrom. Samtidig mener hun at Griegakademiet har en positiv utvikling.

– Vi har fått flere rom vi kan disponere på universitetet. I tillegg har vi også disponert noen øvingsrom utenfor huset, men disse har i svært liten grad blitt benyttet, forteller hun.

Støy fra andre øvingsrom

Men det er ikke bare antall øvingsrom som er problemet. Studenten opplyser om at man hele tiden blir utsatt for støy fra andre øvingsrom, ettersom de ikke er lydtette. I tillegg peker hun på at vinduene burde vært tette og at det burde vært bedre luft og lysforhold i rommene. 

– Øvingsrommene blir på en måte vår lesesal, og da burde forholdene være bedre, mener hun.

Instituttleder Rolvsjord mener dette er utfordringer som tas på alvor, men påpeker likevel at det er vanskelig å gjøre noe med de fysiske forholdene på bygget.

– Men mange av disse utfordringene jobber vi kontinuerlig med, sier hun.

IKKE OPTIMALT. Generelt sett er ikke standarden på bygget bra, mener student Marita Stortjønnli Solvang, om Nygård skole. FOTO: JOSEF KOSLER

Instituttlederen får støtte fra eiendomsdirektør Berge, som innrømmer at øvingsrommene er for dårlige og at de jobber med saken. Han peker likevel på at lydisolering er en stor og krevende prosess.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at vi har et stort ønske om å få til det nye bygget i Møllendal så fort som mulig. Fasilitetene til musikkstudentene er høyt prioritert hos universitetsledelsen, sier han.

Powered by Labrador CMS