Studentorganisasjoner på kontorjakt: – Det skaper logistiske utfordringer

– Studentorganisasjoner er avhengige av et sted å møtes for å bygge sin identitet, sier lederen for den studentdrevne Høydenfestivalen.

UTFORDRENDE. Høydenfestivalen får utfordringer med danne identitet og fellesskap uten et eget lokale, ifølge Olav Bjelland Brekke. Han er festivalsjefen.
Publisert Sist oppdatert

I år skal Høydenfestivalen arrangeres i hjertet av Bergen for andre gang. Men det er ett problem. Studentorganisasjonen, som består av 53 frivillige medlemmer, mangler et eget lokale der de kan samles sosialt og utvikle festivalen.

Høydenfestivalen er nødt til å låne lokaler av andre studentorganisasjoner, ifølge festivalsjef Olav Bjelland Brekke. 

– Vi har behov for et eget lokale. Studentforeninger er avhengige av et sted å møtes for å bygge sin identitet, forteller han. 

FELLESSKAP. Festivalsjef, Olav Bjelland Brekke, håper at Høydenfestivalen kan ha et sted der de kan bygge organisasjonens identitet.

Ifølge Brekke er det utfordrende å bygge Høydenfestivalen som studentorganisasjon uten et privat kontor.

– Situasjonen er litt ekstra kjip siden vi er en ny organisasjon. Mange av medlemmene kjenner ikke hverandre, men vil være med og lage den nye festivalen. De legger ned mye tid, og vi vil gi et fellesskap tilbake. Det ser vi ikke ut til å få til, sier Brekke.

Ikke råd til å leie lokaler

Ifølge festivalsjef Brekke må festivalens styre være fleksibelt med tanke på møter, fordi de låner lokaler av andre. 

– Undergruppene må selv finne steder å møtes, på seminarrom og kafeer over hele byen. Driften vår er veldig desentralisert nå, sier han.

Høydenfestivalen har ikke råd til å leie kontorer privat, ifølge Brekke.

OVER HELE BYEN. Ifølge festivalsjef, Olav Bjelland Brekke, er driften til Høydenfestivalen desentralisert.

– Det er enormt dyrt å leie lokaler i sentrum, sier han. 

Uten et lokale Høydenfestivalen selv kan disponere må organisasjonen lagre utstyr i et lagerrom på Nordnes. 

– Det skaper logistiske utfordringer, forteller Brekke. 

Utfordring for Stoffs sosiale samhold

Som Høydenfestivalen mangler også studentavisen Stoff et lokale de kan disponere selv. De er, i likhet med Høydenfestivalen, organisert som en studentorganisasjon hvor det sosiale aspektet er en viktig del av aktiviteten. 

– Det er en utfordring for det sosiale samholdet å ikke ha et naturlig møtested, skriver ansvarlig redaktør i Stoff, Endre Holm Vassenden, i en e-post til Studvest. 

– Vi trenger også å holde lukkede møter, som ukentlige redaksjonsmøter. Da er vi avhengige av å låne ledige lokaler på Studentsenteret. Hvis ingen rom er ledige må vi leie, sier Vassenden. 

Han peker på en forskjell i tilgang til lokaler mellom studentorganisasjoner.

– Andre studentmedier har tilgang på gratis lokaler. Stoff har ikke tilgang til det, forteller han. 

UTFORDRING. – Det er en utfordring for det sosiale samholdet å ikke ha et naturlig møtested, mener ansvarlig redaktør i Stoff, Endre Holm Vassenden.

Studentmediene Studentradioen i Bergen, Bergen Student-TV og Studvest benytter seg av gratis, faste lokaler.

Det er en utfordring for det sosiale samholdet å ikke ha et naturlig møtested.

– Å skaffe et eget lokale er en av våre viktigste saker for å fortsette å etablere oss som en stabil og synlig studentorganisasjon for Bergens studenter, forteller Vassenden.

– Vi satser på å kunne gi Stoffs medlemmer et godt tilbud tilbake for innsatsen og stå på-viljen deres, legger daglig leder Nora Marie Mjølhus til.

Selger gamle studenthus

Høydenfestivalen og Stoff har hittil fått være i bygg i Fosswinckels gate 7 og Nygårdsgaten 1B. Byggene tilhører Universitetet i Bergen (UiB), men nå blir de utilgjengelige.

Byggene har blitt brukt midlertidig av flere studentorganisasjoner i påvente av en ny studentvilla. Det Akademiske kvarter, ASF, RF, Immaturus og Samfunnet disponerte tidligere lokaler i et eget kontorbygg i Olav Kyrres Gate 53. Dette bygget ble revet i 2008 på grunn av svakheter i grunnmuren. Hverken Stoff eller Høydenfestivalen eksisterte på denne tiden. De har likevel fått låne lokaler i byggene som ble brukt midlertidig.

– Både Fosswinckels gate 7 og Nygårdsgaten 1B skal selges. At byggene skal selges, er blant annet for å finansiere den nye studentvillaen. Det har vært planlagt lenge, forteller direktør for Universitetet i Bergen (UiB) sin eiendomsavdeling, Kjartan Nesset.

Etter omfattende oppussing, betalt av UiB, ble den nye studentvillaen som mange studentorganisasjoner har ventet på, nylig åpnet i Christies gate 18. Som det ødelagte studentkontoret, tilhører den nye studentvillaen UiB.

Høydenfestivalen og Stoff har ikke fått faste kontorer der. De håper å etter hvert få egne kontorer i den nye studentvillaen. 

Rett til å bruke lokale

– Alle studentforeninger burde ha en plass der de kan samarbeide. Vi anbefaler studentforeninger å registrere seg hos Kulturstyret. Da får de rett til å bruke Kulturstyrets eget faste lokale i den nye villaen, sier Sebastian Hauan Stenberg.

HØYDENS HÅP. Høydenfestivalen og Stoff håper å få gode lokaler som oppfyller deres behov. Hittil har de fått låne andres lokaler. Et av dem er i Fosswinckels gate 7, på bildet.

Han er leder for Kulturstyret, et organ som årlig deler ut 1.5 millioner kroner av semesteravgifter til studentorganisasjoner og studentkultur i Bergen. Organet er under Velferdstinget Vest. 

Ved å ha registrert seg hos Kulturstyret, kan studentorganisasjoner blant annet søke om økonomiske midler. 

– Så langt er 63 studentorganisasjoner registrert hos Kulturstyret, sier lederen.

Ifølge Stenberg kan alle disse til enhver tid bruke Kulturstyrets lokale på 83,5 kvadratmeter, i den nye villaen. 

– Vi planla at lokalet skulle være som et åpent kontorlandskap, men det er utformet mer som en sosial arena, sier Stenberg om lokalet. 

SAMARBEID. Sebastian Hauan Stenberg mener at alle studentforeninger burde ha en plass der de kan samles for å arbeide.

Høydenfestivalen er registrert hos Kulturstyret. Stoff planlegger å bli registrert på sikt.

– Ikke tilstrekkelig

Høydenfestivalen og Stoff har fått anledning til å bruke Kulturstyrets åpne lokale.

– Vi gleder oss over denne tilgangen til studentvillaen. Det blir spennende å se hvordan det vil fungere for Stoff, sier Mjølhus i Stoff.

Kulturstyrets åpne lokale er ikke tilstrekkelig for Høydenfestivalen, ifølge festivalsjef Brekke. Høydenfestivalen avhenger nemlig av å ha lukkede møter. 

Han påpeker at det er en forskjell mellom tilgang til lokaler og å ha sitt eget kontor.

– Kulturstyret har prøvd å hjelpe ved å tilby Høydenfestivalen å bruke Kulturstyret sitt åpne lokale. Bare synd at lokalet ikke oppfyller våre behov, sier Brekke. 

Ifølge Brekke må Høydenfestivalen nemlig utveksle konfidensiell informasjon internt, noe de ikke kan gjøre i et lokale der andre studentorganisasjoner er til stede. 

– Vi kan ikke diskutere budsjett eller booke artister i lokalet til Kulturstyret. Vi kan heller ikke lagre tingene våre der, sier Brekke. 

24. mars skal Høydenfestivalen møte Eiendomsavdelingen og Kulturstyret for å ha en omvisning i den nye studentvillaen og diskutere bruk av lokaler, men ikke private kontorer.

Flere studentorganisasjoner utenom Kulturstyret har private kontorer i den nye studentvillaen. De er studentforeninger som har ventet i fjorten år på å ha en egen studentvilla igjen.

Andre studentorganisasjoner som er registrert hos Kulturstyret eller Kvarteret, kan signere en kontrakt med disse for å bruke ett fellesrom i villaen, og å kunne booke møterom der. Villaen har fire møterom.

SYND. – Kulturstyret har prøvd å hjelpe, forteller Olav Bjelland Brekke. Han synes det er synd at det ikke kan løse problemet.

Kulturstyret og Det Akademiske Kvarter har ansvaret for den daglige driften i villaen. De skal også leie ut den nye studentvillaen, og utgjør villaens styre. 

– Jeg har veldig stor forståelse for at flere studentorganisasjoner har lyst på et eget privat kontor, det er viktig for mange. Det er synd at det er begrenset med det, sier Stenberg for Kulturstyret.

Han forteller at han personlig mener at Høydenfestivalen burde ha fått et privat kontor i den nye villaen.

– Studentmiljøet endrer seg. Studentorganisasjonene som var store for flere år siden er ikke nødvendigvis det i dag. Det er viktig at nye folk også får muligheten, sier Stenberg.

– Knapphet på lokaler er alltid en utfordring

Både Høydenfestivalen og Stoff har kontaktet Eiendomsavdelingen til UiB for å få hjelp til å finne lokaler som oppfyller deres behov. 

Studentorganisasjonene som var store for flere år siden er ikke nødvendigvis det i dag. Det er viktig at nye folk også får muligheten.

– Studentorganisasjoner tilknyttet UiB samarbeider om å fordele universitetets lokaler mellom seg, som den nye villaen, sier Kjartan Nesset. Han er eiendomsdirektør ved avdelingen. 

PRØVD Å HJELPE. Kulturstyrets plantegninger viser studentvillaen.

Ifølge han opplever Eiendomsavdelingen at studentorganisasjonene er flinke til å samarbeide om å fordele lokalene. 

– Om de ikke får fordelt lokalene på en måte som møter alles behov, gjør Eiendomsavdelingen sitt beste for å hjelpe, sier Nesset. 

Hittil har ikke Eiendomsavdelingen funnet et lokale som møter Høydenfestivalen sine behov.

– Det var snakk om et kjøkken på Nygård skole, men på grunn av mangler ble vi ikke tilbudt å bruke det. Det hadde for eksempel et hull i vinduet, sier festivalsjefen Brekke.

– Knapphet på lokaler er alltid en utfordring, og det er viktig, sier Nesset. 

Studvest presiserer: I en tidligere nettversjon og i papiravisen utgave #5 står det at «Disse studentorganisasjonene hadde tidligere et eget studenthus, som ble revet på grunn av skader på huset, i 2008.» Dette er presisert til «Det Akademiske Kvarter, ASF, RF, Immaturus og Samfunnet disponerte tidligere lokaler i et eget kontorbygg i Olav Kyrres Gate 53. Dette bygget ble revet i 2008 på grunn av svakheter i grunnmuren.» Presiseringen ble gjort 23. mars 18:25.

VIKTIG UTFORDRING. Ifølge Kjartan Nesset er knapphet på UiBs arealer alltid en utfordring.
Powered by Labrador CMS