Studentvilla avslått for andre gang

– Vi er skikkelig forbanna. Dette går bare utover studentene, sier studentleder.

VIL HA VILLA. Prosessen om ny villa har foregått siden 2013. Nå ønsker studentorganisasjonene en fortgang i prosessen. FOTO: BEATE FELDE
VIL HA VILLA. Prosessen om ny villa har foregått siden 2013. Nå ønsker studentorganisasjonene en fortgang i prosessen. FOTO: BEATE FELDE
Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN

  • I 2008 ble den gamle villaen i Olav Kyrres gate revet grunnet skader på bygget.
  • Villaen huset flere studentorganisasjoner. Disse er i dag lokalisert i Fosswinckelsgate 7 og Nygårdsgaten 1B.
  • Lokalene er eid av UiB og vil bli solgt for å delfinansiere byggingen av den nye villaen.
  • Planene antas å ha en totalkostnad på 40-50 millioner kroner.

I januar skrev Studvest at Universitetet i Bergen (UiB) planla å starte byggingen av ny studentvilla bak Det Akademiske Kvarter i 2019.

Villaen skal huse flere hundre studenter i ulike studentorganisasjoner, som i dag holder til i Fosswinckelsgate 7 og Nygårsdgaten 1b.

Nå har imidlertid Bergen kommune avslått søknaden om rammeplan for andre gang.

– Vi er skikkelig forbanna. Dette går bare utover studentene, forteller Håkon Randgaard Mikalsen, leder for Studentparlamentet ved UiB (SP-UiB).

Det betyr at studentorganisasjonene som holder i Fosswinckelsgate og Nygårsdgaten fremdeles må smøre seg med tålmodighet før de kan forvente å få et nytt tilholdssted.

– Stedet vi holder til er vedtatt solgt. Vi har levd i usikkerhet i flere år og aner ikke når det kommer til å løse seg eller hvor vi kommer til å holde til, forteller Anne Lunde.

Hun er styremedlem i Studinekoret Sirenene, en studentorganisasjon som har tilholdssted i Nygårdsgaten 1B.

Prosessen om ny villa har foregått siden 2013, etter at den «gamle» villaen ble revet i 2008 som følge av skader.

Fått avslag to ganger
USIKKERHET. Anne Lunde i Studinekoret Sirenene mener tidsbruken i prosessen gjør det vanskelig for studentene å være involvert. – Det har vært store utskiftninger i studentorganisasjonene, påpeker hun. FOTO: BEATE FELDE
USIKKERHET. Anne Lunde i Studinekoret Sirenene mener tidsbruken i prosessen gjør det vanskelig for studentene å være involvert. – Det har vært store utskiftninger i studentorganisasjonene, påpeker hun. FOTO: BEATE FELDE

Even Berge, direktør i Eiendomsavdelingen til UiB, mener avslaget er en trist sak.

– Det er kanskje den viktigste saken vi jobber med når det kommer til studentkultur. Vi ønsker svært gjerne å levere slik at studentene får en villa igjen, sier direktøren.

Mette Svanes, direktør for plan- og bygningsetaten i Bergen kommune, opplyser om at første gang UiB fikk avslag, i 2016, var en av hovedgrunnene at at bygget var for dominerende i gatebildet.

Berge forteller at han mener de gjorde de tilpasningene de kunne for å imøtekomme kommunens krav i det første avslaget. Nå har de fått svar på sin nye søknad. En av hovedgrunnene for avslaget er fremdeles at bygget er for dominerende i gatebildet.

– Hvis de mener dette er et godt svar på det som ble sagt i avslaget og de kravene som ble satt sist, så får det stå på deres regning, sier Svanes.

– De må lese gjennom avslaget

Hanne Karin Broch, saksbehandler for kommunen i saken, opplyser om at avslaget i hovedsak gjelder størrelse og plassering, men også ankomst og levering av varer, som er utfordrende på eiendommen. De har også tatt utgangspunkt i uttalelser fra byantikvaren og Rådet for byforming og arkitektur.

– Hva må til for at planene skal godkjennes?

– Nå er dette avslaget veldig grundig på tolv sider. Det kommer tydelig frem hvorfor det ikke er gitt en tillatelse. Jeg tenker at de må lese gjennom det, svarer direktør Svanes.

Må forberede seg på mindre villa

Berge i Eiendomsavdelingen understreker at de i samarbeid med studentorganisasjonene krympet arealet i plantegningen til den nye villaen så mye som de kunne. Den «gamle» villaen, som var der tidligere var imidlertid mindre, opplyser han.

– Vi må nok forberede oss på at villaen blir mindre enn det vi kunne ønske oss, sier Berge.

FIKK AVSLAG. – Kommunen mener at huset vi planla i tegningene vil være for stort og dominerende i gaten. Vi må derfor redusere arealet, forteller eiendomsdirektør Even Berge. ARKIVFOTO: BEATE FELDE
FIKK AVSLAG. – Kommunen mener at huset vi planla i tegningene vil være for stort og dominerende i gaten. Vi må derfor redusere arealet, forteller eiendomsdirektør Even Berge. ARKIVFOTO: BEATE FELDE

Kristian August Kongsvoll, leder i Kulturstyret, mener en villa vil være godt for studentkulturen uansett og at man må se verdien av et samlingspunkt, men er samtidig klar på at det vil være synd hvis villaen må bli mindre.

– Det vil være korttenkt å bruke mange millioner på et nytt bygg og så bygge for lite. Studentene trenger denne plassen, sier han.

Han får støtte fra Oda Bjerkan, leder i Studentersamfunnet i Bergen. De holder til i Fosswinckelsgate 7.

– Jeg vil dessverre tro at man ikke kommer til å klare seg med mindre plass enn det man har i dag, da det allerede er svært trangt om plassen for alle, sier hun, og legger til:

– Jeg mener også at kommunen og universitetet burde juble over at det er så mange aktive og engasjerte studenter. Det at kapasiteten er sprengt, kan jo også anses som veldig positiv utvikling.

Berge forteller på sin side at UiB er klar over utfordringen knyttet til plassmangel ved mindre villa.

– Det restarealet vi ikke klarer å fylle med villaen må vi finne på et annet vis, for eksempel gjennom å leie andre steder, sier han.

– Dette er håpløst

Studentorganisasjonene Studvest har snakket med uttrykker stor misnøye med at prosessen har tatt så lang tid. Kongsvoll i Kulturstyret peker på at det har gått fem år, som han mener allerede er noen år for mye.

– Vi håper prosessen kan gå kjappere nå fremover, sier Kongsvoll.

Lunde i Sirenene trekker frem at det er vanskelig for studentene å være en del av planene når den har vart over en så lang tidsperiode.

MYE Å SI. Leder i Studentersamfunnet i Bergen, Oda Bjerkan, mener en ny villa hadde hatt mye å si. – I dag bærer medlemmene utstyr mellom forskjellige steder opptil fem dager i uken, sier hun. FOTO: BEATE FELDE
MYE Å SI. Leder i Studentersamfunnet i Bergen, Oda Bjerkan, mener en ny villa hadde hatt mye å si. – I dag bærer medlemmene utstyr mellom forskjellige steder opptil fem dager i uken, sier hun. FOTO: BEATE FELDE

– Det har vært store utskiftninger i de ulike studentorganisasjonene, og dermed vanskelig å finne noen som har informasjon. For å få informasjon må man gjerne ringe til mange tidligere medlemmer.

– Det vi trenger nå er en fortgang i prosessen. Dette er håpløst, sier SP-UiB-leder Randgaard Mikalsen.

På spørsmål om tidsbruken svarer Berge at det er flere grunner til at det har tatt lang tid.

– Prosjektlederen som jobbet med dette ble alvorlig syk. I tillegg fikk vi i første omgang avslag fra kommunen, og det var tidkrevende å omprosjektere til søknad nummer to, sier han.

Har klaget på avslaget

Per dags dato holder studentorganisasjonene til i to villaer. Berge i eiendomsavdelingen er klar på at et nytt bygg som samler alle organisasjonene fremdeles er en prioritet for dem.

– Villaene de holder til i nå er ikke universelt utformet, så bygningene er ikke optimale for studentenes bruk, sier han.

UiB har sendt inn en klage på avslaget, opplyser saksbehandler Broch i Bergen Kommune. Hun kan videre fortelle at det vil bli behandlet ved seksjon for juss. Der blir det tatt stilling til om man ønsker å opprettholde avslaget. Opprettholdes det vil saken gå videre til byrådsavdelingen for politisk behandling.

– SKUFFENDE. Leder i Kulturstyret, Kristian August Kongsvoll, forteller at rammeplanen som ble avslått av kommunen virket som en god plan. – Vi er skuffet på vegne av studentorganisasjonene, sier han. FOTO: BEATE FELDE
– SKUFFENDE. Leder i Kulturstyret, Kristian August Kongsvoll, forteller at rammeplanen som ble avslått av kommunen virket som en god plan. – Vi er skuffet på vegne av studentorganisasjonene, sier han. FOTO: BEATE FELDE
FORBANNA. – Det går bare utover studentene, sier SP-UiB-leder Håkon Randgaard Mikalsen. FOTO: BEATE FELDE
FORBANNA. – Det går bare utover studentene, sier SP-UiB-leder Håkon Randgaard Mikalsen. FOTO: BEATE FELDE
Powered by Labrador CMS