Departementet har sagt nei flere ganger. Nå gjør de helomvending.

FORDELING. Andelen mannlige studenter på profesjonsstudiet i psykologi ved UiB har i flere år vært på rundt 20 prosent. ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN.


Universitetet i Bergen (UiB) har flere ganger søkt om å få innføre en prøveordning med kjønnskvotering av menn til profesjonsstudiet i psykologi. Svaret fra Kunnskapsdepartementet (KD) har konsekvent vært nei.

Nå snur regjeringen.

Fra opptak til høsten 2019 kan mannlige søkere på psykologiutdanningen ved UiB få tilleggspoeng. UiB vil få mulighet til å gi ett tilleggspoeng til mannlige søkere under 22 år som søker med førstegangsvitnemål. Det skriver kunnskapsdepartementet (KD) i en pressemelding.

– Sektoren og fagfolk har vært særlig bekymret for situasjonen for psykologistudiene. Ved å rette tiltaket inn mot unge menn som søker med resultatene fra førstegangsvitnemålet sitt, holder vi oss innenfor Stortingets føringer. Samtidig kan dette bidra til en bedre kjønnsbalanse på psykologistudiet, sier utdanningsminister Iselin Nybø (V) i pressemeldingen.

UiB vil benytte seg av tilleggspoeng

Viserektor ved UiB, Oddrun Samdal, er godt fornøyd med regjeringens beslutning og bekrefter at UiB vil benytte seg av tilleggspoenget.

– I de senere årene har det blitt utdannet så få mannlige psykologer at muligheten til å velge kjønn på behandler trues. Det er også viktig å ha en god kjønnsbalanse i profesjonen, sier Samdal.

Hun har tidligere uttalt at tilleggspoeng kan gjøre opptaket urettferdig for jentene, og at hun derfor foretrekker kvotering over poeng.  

– Vi kan risikere å få flere enn 30 prosent gutter, som vi mener er en grei ramme. Derfor kan kvote fungere bedre, sier hun i dag. 

– Hvorfor vil dere likevel ta dette i bruk?

– Vi tenker at det er så viktig for samfunnet at man har muligheten til å velge kjønn på behandler. Dette er også en prøveordning til vi eventuelt kan få bruke kvoter etter utredningsprosjektet KD nå driver med, så det er i påvente av at vi eventuelt kan få bruke kvote senere, sier Samdal. 

Akkurat for mange menn

Departementet har begrunnet tidligere avslag med et anmodningsvedtak i Stortinget om at andelen menn eller kvinner måtte være under 20 prosent før det kunne vurderes å særbehandle ved opptak. Ved UiB var andelen menn akkurat 20 prosent i fjor høst.

Også Universitetet i Oslo og OsloMet – storbyuniversitetet vil kunne gi tilleggspoeng til mannlige søkere ved henholdsvis psykologiutdanningen og barnevernspedagogutdanningen i opptaket til studieåret 2019/20.

Kommentarer

kommentarer