At høgskolestudentene i Bergen bare har hatt én undervisning om temaet på tre år virker ikke å være unikt.

MISNØYE. Lærerstudentene på HVL er ikke fornøyde med mengden undervisning de får om overgrep. ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN


I november skrev Studvest at lærerstudenter på Høgskulen på Vestlandet (HVL) var misfornøyde med manglende undervisning om vold og seksuelle overgrep mot barn. På tre år har studentene hatt én forelesning om temaet.

Frustrasjonen begrenser seg imidlertid ikke bare til HVL.

– Ikke rustet til å håndtere noe som helst

FORSKJELLER. Kristian Vinnelrød tror undervisningen avhenger av hvem som foreleser. FOTO: PRIVAT

– Det er nok ingen stor forskjell på HVL og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og jeg tror det samme gjelder de fleste høgskoler, sier Håkon Hannevig, som er leder for Pedagogstudentene HiOA.

– De lærerstudentene jeg har snakket med sier at de ikke har hatt undervisning som gjør dem rustet til å håndtere noe som helst, sier Jørgen Jakobsson, som leder Pedagogstudentene ved Universitetet i Stavanger.

I Trondheim opplever studentforeningsleder Kristian Vinnelrød at det er tilfeldig om man lærer noe om temaet eller ikke.

– Noen føler at de har lært en del om det, andre ikke. Det tror jeg er fordi vi har forskjellige forelesere.

– Naivt

– Det er ufattelig naivt å ikke undervise mer om dette, sa prosjektleder Erik Sandnes Oksavik i Stine Sofies Stiftelse da Studvest intervjuet ham i november.

Stiftelsen han jobber i arbeider med forebygge overgrep mot barn.

Oksavik viser til at fire av 20 elever i en klasse statistisk sett blir utsatt for fysisk vold hvert år, og at en lærer i løpet av et yrkesaktivt liv sannsynligvis komme i kontakt med slike barn.

Pekelek mellom KD og HVL

KRITISK. Jørgen Jakobsson sier han ikke bryr seg om hvem sin feil det er at studentene mangler undervisning om temaet. Han mener det må rettes opp. FOTO: PRIVAT

I forrige sak om temaet kom det fram at ansatte ved Høgskulen på Vestlandet mener Kunnskapsdepartementet bør legge mer til rette for slik undervisning, mens Kunnskapsdepartementet mener det er høgskolens ansvar.

Stavanger-leder Jakobsson er ikke videre imponert over pekeleken til departementet og høgskolen.

– Jeg gir blanke i hvem sin feil det er. Det er kunnskap vi er nødt til å ha, så vi må finne en ordning på det.

Også leder av Pedagogstudentene nasjonalt, Hedda Eia Vestad, mener dette bør være på plass.

– Når studenter går ut av lærerutdanningene skal de ha kunnskap om vold og seksuelle overgrep, slår hun fast.

Vestad mener ansvaret ligger hos Kunnskapsdepartementet som er oppdragsgiver, men at institusjonene som gjennomfører utdanningen også må ta ansvar om å ruste studentene sine.

– Dette er et vondt og vanskelig tema som studentene føler et stort ansvar for, sier hun.

ØNSKER ENDRING. Leder av pedagogstudentene, Hedda Eia Vestad, ser fram til at de nye rammeplanene trer i kraft. FOTO: Andreas Solbakken/Pedagogstudentene

Har gjort endringer

Nå har det imidlertid kommet nye rammeplaner for lærerutdanninger.

– Det som er positivt er at dette temaet har kommet tydeligere inn i de retningslinjene som er satt for studiet, men vi får fortsatt tilbakemeldinger fra studentene om at de synes de lærer for lite om dette, sier Vestad.

På Kunnskapsdepartementets nettsider står det at når det kommer en ny rammeplan for en utdanning, vil den gamle være gyldig en viss periode. Dette er for at personer som er i utdanningsløp skal kunne fullføre løpet de har startet på.

Kommentarer

kommentarer