Studenten forteller at hun fikk forskjellig informasjon fra alle veilederne hun var hos. Samtidig øker universitetet satsingen på utveksling.


– Nå har jeg vært hos flere veiledere. Jeg har fått forskjellig og motsigende informasjon fra alle sammen, forteller Lene Torheim Solheim.

Lektorstudenten ved Universitetet i Bergen (UiB) skal på utveksling til Spania. Hun synes veiledningen fra universitetet har vært svært dårlig. Samtidig har universitetet satt seg fore å sende 40 prosent av studentene til utlandet innen 2022.

– Jeg prøvde først å finne ut hvilke land som var anbefalt for lærerstudenter i spansk, uten å få et klart svar, sier Solheim.

– Motstridende informasjon

Solheim ble først fortalt at hun selv måtte melde seg opp til fag på universitetet hun skulle utveksle til, men ifølge en annen veileder skulle ikke det være nødvendig, forteller hun.

– Når jeg først skal studere i et annet land, så ønsker jeg at informasjonen jeg finner skal være mest mulig korrekt. I tillegg til den motstridende informasjonen fra veilederne, så var det vanskelig å orientere seg på de spanske og katalanske nettsidene. Flere og bedre brosjyrer og sjekklister hadde gjort prosessen mye enklere, slår hun fast.

Stian Skarheim Magelssen, ansvarlig for internasjonalisering i Studentparlamentet ved UiB, mener at det ikke legges nok til rette for at studenter skal ønske å reise på utveksling.

– Mange studenter blir gitt dårlig informasjon og de vet heller ikke hva som forventes av dem, sier han.

Samtidig viser nasjonale tall fra Lånekassen at færre drar ut. Fra 2015 til 2016 har det vært en nedgang fra 13,2 til 12,6 prosent.

«I fjor var det nedgang både i antall studenter som tok en hel grad, og antall studenter som tok en del av utdanningen sin i utlandet» skriver administrerende direktør i Lånekassen, Marianne Andreassen i en pressemelding.

FIKK MOTSTRIDENDE INFORMASJON: Lene Torheim Solheim ble fortalt av veileder at hun måtte selv melde seg opp til fag ved den enkelte skole. Det var ikke en annen veilder enig i. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN

FIKK MOTSTRIDENDE INFORMASJON: Lene Torheim Solheim ble fortalt av veileder at hun måtte selv melde seg opp til fag ved den enkelte skole. Det var ikke en annen veileder enig i. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN

Ønsker obligatorisk utveksling

Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB, forteller at universitetet har fokus på å gi god informasjon om utveksling til studentene.

– Dersom studenter mottar motstridende informasjon, så er det jo bra at vi får vite det. Da kan vi forbedre oss, sier hun.

Studieadministrativ avdeling fra UiB opplyser om at andelen studenter som avla en grad på universitetet og som har vært på utveksling i løpet av studiene er 30,6 prosent.

– Hadde man for eksempel hatt en ordning hvor studenten aktivt måtte melde seg av utveksling, så tror jeg flere ville reist, slår Magelssen fra studentparlamentet fast.

Også Samdal mener at det bør være en forventning om at studentene drar.

– Vi ønsker å gjøre utveksling obligatorisk. Det betyr ikke at vi skal tvinge studenter til å reise ut, men hovedregelen er man skal reise ut semester i løpet av en grad, sier hun.

Samdal forteller at ordningen de skal starte allerede neste høst gjør at studentene selv må melde seg av utveksling dersom de ønsker det, og heller følge et engelskspråklig emne hjemme.

Oddrun Samdal_MD_03

ÅPEN FOR KRITIKK. Oddrun Samdal synes det er positivt at studentene gir beskjed om ting som kan bli bedre. ARKIVFOTO: MARIE-LUISE DEIKE

– Høyt lån er et hinder

Lånekassen mener at økonomi kan være en av grunnene til at uvekslingstallene har sunket. For de studentene som går på universiteter som krever mye skolepenger, er det nå mulig å få et lån på 100.000 kroner, men dette lånet kan ikke gjøres om til stipend.

«Tilleggslånet er et positivt tiltak, men vi ser at den totale lånebyrden for utenlandsstudentene er stadig økende», skriver Andreassen fra Lånekassen i pressemeldingen.

Magelssen fra SP-UiB mener at et større lån muligens kan være et hinder for mange som ønsker å reise.

– I statsbudsjettet for 2017 ble det bestemt at 11 måneders studiestøtte skulle innføres, men samtidig kuttet man stipendet for utveksling fra 70 prosent til 35 prosent. Man får like mye penger når man reiser, men nå må det betales tilbake senere, sier han.

Kommentarer

kommentarer