Studentene er bekymret for om dette bryter med anonymitet overfor sensor.

HJEMMEEKSAMEN. På korte eksamener måtte studentene oppgi adressen hvor de tok eksamen. ARKIVFOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen


Studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) må under det som blir kalt korte eksamener, eksamen under tolv timer, oppgi adressen hvor de tar hjemmeeksamen.

Det bekrefter prorektor for utdanning, Malin Arve.

– Hovedargumentet for at vi ber om adresse under hjemmeeksamen er for at vi skulle kunne følge opp klagesaker bedre. Dette gjelder for eksempel saker hvor studenten påstår at de ikke har fått levert eksamen fordi internettet har sviktet eller lignende. Når vi har adressen kan vi ringe til nettleverandøren og høre om internettet har vært ustabilt i det området under eksamen.

UTYDELIG. Prorektor på NHH, Malin Arve, erkjenner at ledelsen har vært utydelig. PRESSEFOTO: NHH
Redd for juks

Flere NHH-studenter har uttrykt sin misnøye over at skolen ber om adressen, og er redde for å bli tatt i «juks», selv om de ikke gjør det.

– Hva med folk som bor i samme kollektiv eller bygning som oppgir samme adresse?

– Det finnes ingen regler som sier at studentene ikke kan ta eksamen fra samme sted som resten av kollektivet, og det er naturlig at noen har samme adresse, sier Arve.

Hun understreker at studenter som bor i samme bygning, for eksempel på Hatleberg, ikke skal være bekymret:

– Man blir ikke tatt for fusk for å ha oppholdt seg på samme sted, slår hun fast.

Det som imidlertid ikke er lov er å kommunisere under eksamen.

– Hvordan håndhever dere dette hvis noen bor på samme adresse, men har en hjemmeeksamen?

– Vi har ikke lov på grunn av personvern å filme studentene under en hjemmeeksamen, så det er litt vanskelig å håndheve. Det vi kan gjøre er å lage en eksamen som det ikke er verdt å kommunisere på, og så går det an å fange opp juks i for eksempel plagiatkontroll.

Anonymitet overfor sensor

Studentene Studvest har snakket med er også bekymret for om det at de må oppgi adresse under eksamen kan gjøre at sensor kan finne ut hvem de er.

– Ja, i teorien så kan man vel kanskje søke opp hvem som bor på en folkeregistrert adresse, men jeg tviler på at sensor kommer til å gjøre det, sier Arve.

Hun understreker at det heller ikke er noen regler som sier at man må sitte på sin folkeregistrerte adresse og skrive eksamen.

– Bryter dette med anonymitet overfor sensor?

– Nei, det vil jeg ikke si at det gjør.

– Hvorfor?

– Fordi med en adresse har du bare et hint om hvem personen muligens kan være. Jeg ser ikke hvordan dette kan bevise hvem en person er ved å si at man har vært på den adressen under en eksamen.

Arve understreker at hun forstår at studentene har mye å stresse over om dagen, og hun erkjenner at ledelsen kan ha vært utydelige når det kommer til bakgrunnen for å måtte oppgi adressen.

– Men ingen ærlige studenter har noe å tape på denne ordningen, sier hun.

Hun legger også til at sensor kun ser adressen dersom de laster ned alle besvarelsene fra NHHs digitale eksamensverktøy. Dersom de kun åpner besvarelsene i browseren vil de ikke se adressen.

Kommentarer

kommentarer