Dette skjer med datamaskinene på UiB

Vi er opptatt av å utdanne studenter som skal inn i et moderne arbeidsliv.

Portrett: Line Magde Lunde Hatleskog / UiB Foto: Julie Helene Günther
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Debattregler

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.

Hans Marius Eitland Nagy fra Venstrealliansen skriver til Studvest og spør oss om hva som skjer med UiBs datamaskiner. Antallet stasjonære datamaskiner på campus reduseres av flere grunner, og vi arbeider med mer fleksible løsninger, slik at studenter får gratis og god tilgang på nødvendig programvare hvor enn de måtte befinne seg.

Ettersom de fleste studenter har egne bærbare datamaskiner, ser vi at plassene i PC-salene ikke brukes fullt ut. Da kan arealene brukes mer fornuftig til andre og mer allsidige formål. Vi vet også at studentrepresentanter på fakultetsnivå har tatt til orde for at antall stasjonære datamaskiner reduseres, slik at leseplassene kan brukes friere. Det er viktig for oss at arealene våre kommer studentene til gode på best mulig måte, og at de ikke står tomme.

Det er også slik at studenter uansett må ha egen bærbar datamaskin eller nettbrett til gjennomføring av eksamen. Kunnskapsdepartementet slår fast at dette kan kreves av studentene, slik at institusjonene skal kunne bruke digitale eksamensløsninger og læringsplattformer. UiB har likevel etablert en utlånsordning for studenter som grunnet uhell, økonomi eller andre årsaker ikke kan stille med egen datamaskin. Kravet om at studentene skal ha egen maskin reduserer også behovet for PC-stuene på campus. For at kostnadene for bruk av digitale verktøy skal være så lave som mulig for studentene, stiller vi en lang liste med programvare og digitale løsninger gratis tilgjengelig. Dette inkluderer arbeidet med Tredjepartsportalen.

Tredjepartsportalen bygges av UiB læringslab for at studenter skal kunne kjøre programvare på egen maskin eller på en virtuell maskin som UiB forvalter. Gjennom Tredjepartsportalen skal studentene kunne bruke tung programvare hvor som helst og når som helst, istedenfor å være stedbunden til campus. Det er verdifullt å gi studentene denne fleksibiliteten, og det har vist seg svært nyttig i koronasituasjonen. Med Tredjepartsportalen som virtuell løsning stilles det ikke krav til at studentene har spesielt utstyr eller prosessorkraft i datamaskinen sin, slik det gjøres med vanlig bruk av programvare. Det er en løsning som vil fungere godt på en vanlig bærbar datamaskin. For tiden arbeider læringslaben med at studenter som har datamaskiner med for lav kapasitet, automatisk skal få tilbud om å kjøre programmene på virtuell maskin.

Tredjepartsportalen er imidlertid fortsatt et prosjekt i pilotfase. I en slik fase er det naturlig at det oppstår noen problemer, og geografi-studentene har som en del av pilot-miljøene gitt verdifulle tilbakemeldinger. UiB læringslab har for eksempel arbeidet for at portalen skal være så brukervennlig som mulig, så nå trenger studentene kun å trykke på en «Launch»-knapp for å kjøre omfattende programvare. Vi har også fått svært gode tilbakemeldinger fra studentene i pilotprosjektet nettopp på at portalen åpner for å bruke program hvor som helst og på egen maskin.

UiB er et universitet som ligger foran i den digitale utviklingen her i Norge, og vi er opptatt av å utdanne studenter som skal inn i et moderne arbeidsliv. Virtuelle og skybaserte løsninger preger utviklingen ellers i samfunnet, og det er ingen grunn til at vi skal holde igjen hos oss. Da trenger man også en egen datamaskin eller nettbrett for å være integrert i universitetets og samfunnets digitale løsninger.

Powered by Labrador CMS