En historisk mulighet for studentkulturen i Bergen

Forslaget som rapporten «Utvalg for kartlegging av drift ved Det Akademiske Kvarter» kommer med, er uten tvil radikalt. Samtidig er dette en for unik og spennende mulighet for Bergens studentkultur til at vi kan la prosesskritikk og teknikaliteter skyte det ned.

Illustrasjonsfoto: Henriette F. Thorkildsen
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Debattregler

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.

I løpet av det siste året har et utvalg bestående av tidligere og nåværende medlemmer fra Kvarteret, Immaturus, Realistforeningen, Aktive Studenters forening, Filmklubben og Studentersamfunnet i Bergen jobbet med å kartlegge virksomheten på Kvarteret og hvordan samarbeidet mellom de ovennevnte driftsorganisasjonene og Kvarteret kan bli bedre.

Resultatet av kartlegginga er en rapport som identifiserer en rekke utfordringer og tilsvarende tiltak som har blitt iverksatt. Rapporten konkluderes med et forslag som skal fremmes for Kvarterets generalforsamling 2. november, som går ut på at Kvarteret og driftsorganisasjonene skal jobbe for å slå seg sammen – et radikalt forslag, som naturlig nok kan virke stort og omfattende, men også en unik mulighet for en bedre studentkultur i Bergen, som jeg mener er verdt et ærlig forsøk.

Mye har allerede blitt skrevet og mange aspekter er belyst. Som leder for Kulturstyret har jeg likevel lyst til å dele to betraktninger.

Som leder for og medlem av Kulturstyret har jeg vært med på å behandle hundrevis av søknader fra ulike studentorganisasjoner i Bergen. En gjentakende utfordring for mange av organisasjonene er økonomikompetanse. Korrekt budsjettering og regnskapsføring er store oppgaver det kan være krevende for studenter uten økonomierfaring eller utdannelse å få til. Samtidig er en god kontroll på økonomien helt nødvendig for å sikre en ordentlig drift.

En av de mange fordelene med en sammenslåing av organisasjonene er en sammenslåing av økonomien. Ved å benytte seg av Kvarterets ansatte regnskapsfører sparer organisasjonene mye arbeid samtidig som man får en profesjonell sikring av den økonomiske driften. En sammenslåing av økonomien betyr i tillegg et utvidet økonomisk handlingsrom for driftsorganisasjonene, som kan gi dem bedre muligheter og vilkår enn de har i dag.

Noe av kritikken som ble fremmet på møtet 23.10. hvor utvalget presenterte rapporten og dens konklusjoner, var overraskende. Ikke misforstå meg: Deler av kritikken er absolutt legitim. Flere av driftsorganisasjonenes styrer kunne for eksempel ha vært bedre informert underveis i utforminga av rapporten. Det som overrasket var at enkelte ser ut til å være villige til å blankt stemme ned forslaget fordi de er misfornøyde med arbeidsprosessen til utvalget så langt. Muligheten vi her står overfor er sjelden vare, og det er trist dersom teknikaliteter og kritikk av prosessen skal stoppe forslaget. Prosessen har tross alt knapt begynt og dersom man er uenig i deler av utvalgets konklusjon eller planen videre, har man som organisasjon fortsatt alle muligheter til å få være med å forme veien videre.

Samtidig er utvalgets forslag per nå lite bindende. Alle driftsorganisasjoner må vedta det på sine egne generalforsamlinger, og alle har mulighet til å trekke seg ut når som helst i prosessen. Organisasjonene har i realiteten derfor potensielt mye å vinne på å gå inn for et samarbeid som dette, og lite å tape siden de når som helst kan trekke seg ut og gå tilbake til en situasjon som likner dagens.

Rapportutvalget har vært helt åpne om at de ønsker at de aktuelle organisasjonene tar del i prosessen. Det ville være synd at man på bakgrunn av at man er misfornøyd med informasjonsflyten hittil, skal sable ned et godt forslag. Med dette historiske forslaget håper jeg alle løfter blikket opp fra kontorpultene sine og våger å se de lange linjene for Bergens studentkultur. Jeg vil oppfordre alle til å bli med, ta plass ved det store bordet og jobbe sammen for en best mulig løsning for alle!

LES OGSÅ:

Powered by Labrador CMS