Millionvis av kroner til … hva?

Hvorfor skal millioner gå til studentdemokrati, når det er uklart hva pengene går til og få studenter vet hva det egentlig går ut på?

SPØRRENDE. Studvest-journalist Kristine Tjøtta opplever at få studenter vet hvem Studentparlamentet i Bergen er. – Få av studentene forstår hvem de er, hva de gjør, eller hvordan alt henger sammen, skriver hun.
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Da jeg bestemte meg for å skrive en kommentar om studentdemokrati i Bergen, så jeg ikke for meg at det kom til å bli en så vanskelig oppgave. Men dess dypere ned i studentdemokratiet jeg dykket, desto mer innså jeg at jeg egentlig ikke forstår det.

Jeg utførte derfor en uformell spørreundersøkelse blant mine medstudenter. Jeg sendte en facebookmelding til 20 venner av meg som studerer ved UiB, og spurte de enkelt og greit om de vet hva studentparlamentet er og hva de driver med. De fleste svarte at de ikke ante, aldri hadde hørt om det, eller at de kunne tenke seg til det ut ifra navnet. To stykker hadde ganske god kontroll. En del andre svarte at de hadde hørt om Studentparlamentet før, men at de egentlig ikke vet hva de holder på med.

Det er her problemet ligger for meg. Millioner av kroner går til organisasjoner som skal representere studentene, men få av studentene forstår hvem de er, hva de gjør, eller hvordan alt henger sammen.

Studenttinget på Vestlandet budsjetterer nemlig med nesten fem millioner kroner. Studentparlamentet ved UiB (SP-UiB) budsjetterer med nærmere 3 millioner. Disse pengene skal jo gå studentene til gode, men studentpolitikerne sliter med å få gjennomslag for saker de fremmer. Studenttinget på Vestlandet har gjennomført tre resolusjoner vedtatt av tinget i perioden 2018-2019, og Studentparlamentet ved UiB har gjennomført to resolusjoner i samme tidsperiode.

Når Studvests journalist spør leder for arbeidsutvalget i Studentparlamentet, Nikolai Klæboe, hva studentene har fått for pengene dette året, svarer han blant annet at de har fått representasjon i styrer, råd og utvalg. Det er jo bra og viktig det, men tror du den gjennomsnittlige student egentlig forstår hva det betyr? Og er dette verdt 3 mill.?

Jeg har tillit til at studentpolitikerne gjør sitt aller beste for å få disse pengene til å gagne studentene mest mulig, det er ikke det. Men når det er så få resolusjoner som blir gjennomført, hva går resten av pengene til? Her trenger vi et mer utfyllende svar enn «drifting av organisasjonen». Studenttinget på Vestlandet sier de bruker rundt 2 millioner på nettopp dette, mens resten går til lønninger. Hva brukes disse to millionene da konkret på?

SP-UiB er lite synlige. Dette er nok grunnen til at flere ikke vet hvem de er eller hva de driver med. Mange studenter interesserer seg ikke i studentpolitikk, noen er heller ikke videre interesserte i politikk for øvrig. For å få «alle» studenter til å spisse ørene må man derfor gjøre mer enn å henge opp plakater på campus, kjøpe annonser i Studvest eller å skrive leserinnlegg. Det er ikke nok å bare benytte seg av disse kanalene da de i hovedsak blir brukt av studentene som allerede er interesserte i studentpolitikk.

De må drive skikkelig valgkamp; gå ut og snakke med studenter, markere seg, vise hva de jobber med og ikke minst hva de får gjennomslag for. Det hjelper heller ikke på forståelse og synlighet at nettsiden til SP-UiB har vært nede i snart ett år.

Jeg er ikke imot at vi skal bruke penger på studentdemokrati, men da må studentene få vite hva pengene faktisk går til, studentpolitikerne må bli mye flinkere til å synliggjøre seg, og valgoppslutningen må gå opp. Hvis dette ikke skjer synes jeg at man bør vurdere at mer av pengene skal gå til fagutvalgene og linjeforeningene. Ordninger som er mye tettere på studentene enn et studentparlament med lav oppslutning og stor avstand til den gjennomsnittlige student.

Nå er det ikke lenge igjen til nytt valg for studentparlamentet ved UiB. Så jeg håper dere studentpolitikere kan hjelpe oss studenter å forstå dere bedre, og vise at disse millionene faktisk er fornuftig bruk av våre penger.

Powered by Labrador CMS