Muggsopp – en husgjest til besvær

Hva kan du forvente av din utleier der du har informert om en nylig oppdaget mangel, i form av muggsopp, i boligen?

Illustrasjonsfoto: Henriette F. Thorkildsen
Illustrasjonsfoto: Henriette F. Thorkildsen
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Debattregler

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.

Tunge regnskyer omkranser studentenes tilholdssteder mellom de syv fjell. Tiden framover kan by på vakre skogsturer blant løvtunge trær, og den høye luftfuktigheten gir et paradis for soppentusiaster. Det er imidlertid ikke sikkert at man trenger å reise langt for å finne denne naturens kuriositet. Vi i Jussformidlingen har gjentatte ganger bistått leietakere i deres møte med en av naturens mindre ettertraktede arter, nemlig muggsoppen.

Et synbart tegn på at muggsoppen har fått tilholdssted i din bolig er mørke prikker og misfarging av overflater på vinduskarmer, dører og vegger. Muggsoppen kan imidlertid også være skjult for eksempel i husets treverk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) opplyser på sine nettsider at eksponering for muggsopp over lengre tid kan medføre en nedsatt allmenn helsetilstand, konsentrasjonsvansker, allergiske reaksjoner og utvikling av astma – for å nevne noe.

Ved mistanke om muggsopp er det viktig å informere utleier så fort som mulig. Dersom du ikke informerer utleier innen rimelig tid etter at muggsoppen burde vært oppdaget, kan du risikere å miste din rett til å reklamere. Hvor god tid du har på deg vil kunne variere etter hvor omfattende undersøkelser som kreves for å fastslå muggsoppens art og omfang i det enkelte tilfelle.

Det er forhold som utgjør en mangel utleier er forpliktet til å rette etter husleieloven. Leieavtalen vil danne utgangspunktet for vurderingen av hva som utgjør en mangel. Der ikke annet er avtalt fremgår det av husleieloven at en mangel kan foreligge der leieboligen ved overleveringen ikke er i «vanlig god stand». Dette innebærer at boligen skal holde vanlig god standard, under henblikk på blant annet alder, beliggenhet og leiesummens størrelse. Husleietvistutvalget (HTU) har imidlertid gjennom sin praksis fastslått at muggsopp normalt vil bety at en leiebolig har en mangel.

Hva kan du så forvente av din utleier der du har informert om en nylig oppdaget mangel, i form av muggsopp, i boligen?

En leietaker kan i mange tilfeller kreve at utleier retter en mangel. Der utleier ikke oppfyller sin plikt til retting av en mangel innen rimelig tid vil du som leietaker i noen tilfeller kunne foreta en retting på egenhånd, for deretter å få dine utgifter kompensert. Har rettingen av mangel medført arbeid vil også en rimelig godtgjørelse kunne kreves av utleier.

Etter husleieloven kan det være adgang til å kreve avslag i leie for tiden leieboligen din lider av en mangel. Oppdager du muggsopp i leiligheten kan dette bety at boligens leieverdi er mindre enn du først antok, og dette vil kunne være med å bestemme prisavslagets størrelse. I enkelte tilfeller kan det også være grunnlag for å kreve erstatning av økonomiske tap du som leietaker lider grunnet en mangel, der for eksempel klær eller annet innbo blir ødelagt av muggsoppen.

Dersom det foreligger et vesentlig mislighold av husleiekontrakten fra utleiers side, kan det være adgang til å heve leiekontrakten. Praksis fra HTU viser at selv om du ikke enda har fått noen helseplager vil en risiko for at muggsoppen kan gjøre deg syk i framtiden i enkelte tilfeller være tilstrekkelig til å flytte før oppsigelsestidens utløp. Vær imidlertid oppmerksom på at loven angir særlig strenge krav for å heve en leiekontrakt.

Dersom du etter å ha tatt denne informasjonen til følge fortsatt ikke har funnet noen løsning på din situasjon, er du velkommen til å søke bistand hos oss i Jussformidlingen. Vi ønsker at du som leietaker skal ha et forsvarlig inneklima. Du skal ikke måtte dele din leiebolig med det som utgjør en av soppens mindre ettertraktede arter – soppentusiast eller ei.

LES OGSÅ:

Powered by Labrador CMS