Sammen må lytte til studentdemokratiet

Når Sammen insisterer på å gjennomføre en egen undersøkelse, hopper de bukk over det representative studentdemokratiet.

TETT PÅ. – I denne saken er studentpolitikerne tettere på studenenes hverdag .ARKIVFOTO: Julie Helene Günther.
TETT PÅ. – I denne saken er studentpolitikerne tettere på studenenes hverdag .ARKIVFOTO: Julie Helene Günther.
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Dette er en leder. Lederartikkelen gir uttrykk for Studvest sin holding som en partipolitisk uavhengig avis av og for studenter tilknyttet de høyere utdanningsinstitusjonene i Bergen.

Den evinnelige krangelen om singleten. Debatten har dukket opp med jevne mellomrom de siste årene.

I denne utgaven av Studvest kan du lese om studenten Fadumo Sulub som reagerer på singletforbudet. Trene Sammen har tidligere varslet en spørreundersøkelse om temaet. Den ble utsatt, men Sammen forteller at de har ambisjoner om å gjennomføre den.

I Trene Sammen sitt trivselsreglement trekkes det frem at «mange vegrer seg for å trene på treningssentre fordi de opplever et stort kroppspress. Singlet, sports-bh, eller annet treningstøy som eksponerer unødvendig mye hud er derfor ikke tillatt i våre styrke- og kondisjonsarealer.»

Forbudet mot å ha på seg singlet på Sammens treningssentre er laget med gode intensjoner. Her ønsker man å skape et trygt treningsområde for alle.

Men Velferstinget Vest (VT Vest) er ikke enige i at forbudet har den ønskede effekten.

Saken ble i april aktualisert av NHH-studenten Juni Holberg som i Studvest stilte seg kritisk til Sammens singletforbud, noe som skapte stort engasjement blant våre lesere.

Det som er avgjørende i saken er at studentdemokratiets øverste organ her vedtok en krystallklar meningsytring om dette.

Under VT Vest sitt møte i mai ble det, med stort flertall, vedtatt en resolusjon om at Trene Sammen sitt singletforbud skulle oppheves. Saken ble fremmet av NHH-delegasjonen. I resolusjonen heter det:

«Alle medlemmer skal føle seg komfortable i å gå med det de har, det være hettegenser eller singlet. Tiltaket er ikke treffende, og kan tvert imot heve terskelen for enkelte dersom de blir bedt om å gå første gangen de er i styrkerommet. Å se forskjellige kropper og et mangfold av mennesker er fint for å skape god kultur også i styrkerommet.»

Det er altså rimelige argumenter og gode intensjoner både for og imot singletforbudet.

Men det som er avgjørende i saken er at studentdemokratiets øverste organ her vedtok en krystallklar meningsytring om dette.

Studvest mener at dette vedtaket bør tas mer på alvor av Sammen.

VT Vest er er en sammensetning av studentdemokratiene til alle utdanningsinstitusjonene tilknyttet Sammen, og er Vestlands øverste studentpolitiske organ. Det betyr at representantene som har vedtatt resolusjonen er stemt inn av studentene – i det representative demokratiets ånd.

Når dette organet vedtar at de ønsker å avskaffe forbudet mot å bruke singlet på Sammens treningssentre, burde det i prinsippet være mer enn tydelig nok signal for Trene Sammen.

Så er det selvsagt slik at samskipnadene skal ta vare på alle studenters interesser, i tillegg til at de skal fungere som en slags bedrift. Her jobber det dyktige folk med lang erfaring innen studentarbeid.

Men i denne saken er studentpolitikerne tettere på studenenes hverdag. Studentene har svært gode forutsetninger for å mene noe om et singletforbud.

Når Sammen istedenfor insisterer på å gjennomføre en egen undersøkelse, hopper de bukk over det representative studentdemokratiet.

De bør isteden vise mer tillit til at studentdemokratiet har tilstrekkelig kontakt med studentene, og lytte til vedtaket deres i debatten om singletforbudet.

Powered by Labrador CMS