Studentenes tabubelagte kvinnehelse

Svekket helsestasjonstilbud, dyr menstruasjon og tabubelagte temaer. Er vi virkelig i mål for å sikre likestilling blant studenter?

Portrettfoto: Kristin Eidsheim Bilde: Tora Kyllingstad
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Debattregler

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.

Mitt svar er nei. 

I Velferdstinget Vest, der det sitter representanter fra alle utdanningsinstitusjonene tilknyttet Sammen, blir spørsmål knyttet til kvinnelige studenter tatt opp på nesten hvert møte. Dette viser at det er et engasjement blant studentpolitikere for likestilling blant studenter, men at vi har en vei å gå. 

Mange temaer som omhandler likestilling blir diskutert i stor grad, mens andre er mer tabu – uønsket graviditet og abort er blant disse. Velferdstinget har prioritert å bruke mye tid de to siste årene for å jobbe med å styrke helsestasjonstilbudet på Engen. Det er avgjørende at vi gjør det lavterskel for studenter å ta vare på sin seksuelle helse.

Tilbudet er helt klart viktig for studenter av begge kjønn, men det er likevel spesielt viktig for å sikre likestilling, da risikoen for uønsket graviditet øker om vi ikke sørger for at kvinner har lett tilgang til prevensjonsmidler og prevensjonsveiledning.

Uønsket graviditet og abort er temaer som blir snakket for lite om, til tross for at studentene det gjelder kommer i en ekstremt vanskelig situasjon. Kvinnelige studenter som tar abort er i stor grad overlatt til seg selv, med mindre de selv tar kontakt med helsestasjon eller Sammen sin psykiske helsetjeneste. Vi må snakke mer om hvordan vi kan ivareta disse studentene og hvordan vi kan spre informasjon om deres rettigheter. Mange vil sikkert spørre seg om det egentlig er en forskjell på å ta abort som student, enn i andre livssituasjoner – det er det.

En kvinne med fast jobb vil kunne sykemelde seg i forbindelse med abort eller få individuelle tilpasninger av arbeidsoppgaver. En student må ikke bare levere eventuell sykemelding til flere forskjellige emneansvarlige, hun risikerer også at eventuelle pauser hun tar fra lesingen vil gå utover eksamensresultatet.

De fleste studenter har i tillegg en deltidsjobb og er engasjerte i studentorganisasjoner, som gjør at hun også vil måtte komme med forklaringer til disse. Vi må snakke mer om hvordan vi kan ivareta disse studentene og sørge for at de får den hjelpen og tilretteleggingen de trenger. 

Velferdstinget sin rolle er å sikre studenter et godt utbygget velferdstilbud for å sikre trygge omgivelser og like muligheter til utdanning for alle. En viktig del av dette er å sørge for likestilling mellom kjønnene, også blant studenter. Dette kommer Velferdstinget til å fortsette å kjempe for. Likevel er det viktig å understreke at vi ikke kan gjøre jobben alene. Vi må snakke mer om tabubelagte temaer knyttet til kvinner og kvinners helse, samtidig som velferdstilbud for kvinner må bli prioritert i enda større grad.

Gratulerer med dagen!

Powered by Labrador CMS