UiB sitt klimaregnskap er offentlig tilgjengelig

UiB-rektor Dag Rune Olsen svarer Venstrealliansen.

Portrett: Line Magde Lunde Hatleskog Foto: Julie Helene Günther
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Debattregler

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.

Augusta Moen Opsahl, listeleder for Venstrealliansen ved UiB, er i Studvest opptatt av grønne løsninger. Hun skriver at: «For å sikre dette vil vi i Venstrealliansen derfor bruke det kommende året på å kjempe for at UiB skal offentliggjøre klimaregnskapet sitt». Vi i universitetsledelsen er også svært opptatt av institusjonens grønne løsninger. Derfor er det verdt å påpeke at vårt klimaregnskap er offentlig tilgjengelig og behandles offentlig av universitetsstyret.

Styret har tidligere vedtatt at UiB skal bli klimanøytrale innen 2030. Som en oppfølging av dette vedtaket har klimaregnskapet vårt vært oppe i flere styremøter, blant annet på styremøtet den 28. november i fjor.

Utkastet til regnskapet kan leses i de offentlige styrepapirene, og det lå ved i nyhetssaken om veien mot Klimanøytralt UiB.

Siden 2014 har UiB rapportert klimautslipp som en del av Årsrapport for ytre miljø. Også før det har forhold ved driften som påvirker klima, som forbruk av energi og fossilt brensel, vært omtalt i rapportene som kan leses på UiBs nettsider.

Vi har gjennom de siste årene iverksatt en rekke tiltak for å redusere egen klimapåvirkning og miljøavtrykk. Og vi ligger godt an i henhold til målsetningen om klimanøytralitet innen 2030.

UiB er sertifisert som Miljøfyrtårn, medstifter av Klimapartnere Hordaland, et privat-offentlig samarbeidsnettverk med formål om å redusere klimagassutslippet og medlem av Nordic Sustainable Campus Network, et nettverk av nordiske universiteter med økt satsning på bærekraft – ikke bare i forskning og undervisning – men også egen drift. Tidligere tiltak og mer til kan leses her på nettsiden om grønt UiB.

Studentene er en viktig drivkraft for at UiB ligger såpass langt fremme, og godt samarbeid i institusjonen blir avgjørende de neste ti årene. Som grunnlag for dette så må vi formidle vår fremgang mot Klimanøytralt UiB på best mulig måte.

Kanskje bør vi da lese Opsahls innlegg som at vi må ha enda synligere og mer strukturert formidling av klimatiltakene våre. I første omgang kom det akkurat ut en sak på uib.no om klimaregnskapet. Utover det vil vi fremover jobbe med langt mer oversiktlig formidling av Klimanøytralt UiB.

Powered by Labrador CMS