Debatt

Universitetet må ta i bruk filmede forelesninger

Leserinnlegg: Universitetet i Bergen (UiB) er, og skal være, et fremtidsrettet universitet. Det innebærer at nye teknologiske løsninger må tas i bruk der det kan bidra til bedre læring.

STØRRE FRIHET. Vilde Friis Ruud og Oskar Jakobsen stiller som kandidater til universitetsstyret, blant annet mener de at alle forelesninger burde være tilgjengelig i filmformat på MittUiB. Arkivfoto: Beate Felde.
STØRRE FRIHET. Vilde Friis Ruud og Oskar Jakobsen stiller som kandidater til universitetsstyret, blant annet mener de at alle forelesninger burde være tilgjengelig i filmformat på MittUiB. Arkivfoto: Beate Felde.
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Ulike studenter har ulike behov. Da bør man ta hensyn til ulike livssituasjoner og gi studentene større frihet i hverdagen. Dette kan man gjøre ved å ta i bruk filmede forelesninger. Universitetet må, i større grad enn i dag, ta høyde for at studenter har forskjellige behov. Foruten at flere studenter jobber deltid, er aktive i studentorganisasjoner eller har faglige verv ved sine fakultet, bør et fremtidsrettet universitet også ta hensyn til at studenter lærer i ulikt tempo. Man burde ikke straffes for at livet kommer i veien for et par viktige forelesninger, eller fordi man har en annen tilnærming til stoffet.

Filmede forelesninger er ikke bare en fordel for studenter som ikke kan møte opp, det vil også være en fordel for studenter som er tilstede i forelesningen. Når studentene vet at de kan se forelesningen igjen på et senere tidspunkt, flyttes fokuset fra å notere ned det foreleseren sier til det som faktisk formidles. På denne måten blir forholdene lagt til rette for mer samhandling og deltakelse. Samtidig vil det gi bedre mulighet for repetisjon. Å filme forelesningene kan også fungere som et verktøy for forelesere til ytterligere å forbedre formidlingen sin. De kan på denne måten se på det i ettertid og vurdere hva som fungerer godt, samt hva som kan forbedres. Dette vil øke utbyttet for både studenter og forelesere.

Filmede forelesninger er allerede en realitet ved noen fakulteter, og studentene som får sine forelesninger filmet opplever dette som en stor ressurs. Moderne utstyr tar seg av filming og publisering, slik at forelesningen gjøres tilgjengelig på MittUiB kun timer etter at den er avsluttet. Dette fungerer svært godt. På det juridiske fakultet, der ordningen i dag er implementert, har det heller ikke ført til lavere oppmøte i forelesningene, slik kritikere av ordningen har fryktet. Det samme har man sett ved NHH, der forelesninger i obligatoriske fag filmes.

Å ta i bruk videoutstyr i undervisningen vil være et viktig steg på veien til en fremtid der digitale hjelpemidler er en naturlig del av læringen. Bruk av videoutstyr trenger  heller ikke å være begrenset til kun å gjelde forelesninger. Kortere videosnutter som går i dybden på enkelte spørsmål, eller gode diskusjoner mellom dyktige fagfolk kan spilles inn og brukes år etter år.

Med de åpenbare fordelene ved filmede forelesninger, er det merkelig at bruken lar vente på seg. Forholdene er faktisk allerede lagt til rette for det. UiB har dyrt innkjøpt videoutstyr som står klart i mange forelesningssaler og undervisningsrom. Likevel står utstyret i en stor grad uutnyttet.

Filmede forelesninger betyr frihet til den enkelte elev til å styre sin egen studiehverdag, et miljø der universitetet tar hensyn til ulike livssituasjoner og en økt mulighet til å bidra både frivillig og til ulike verv og organisasjoner under studietiden. Derfor vil vi jobbe for at alle studenter ved UiB skal sine forelesninger tilgjengelig på film.

Powered by Labrador CMS