Meninger

Universitetsledelsen må ta ansvar

Lite informasjon gir mer usikkerhet.

Portrett: Privat Illustrasjonsfoto: Silje Reitan Fridén
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Debattregler

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.

Etter at landets universiteter og høyskoler ble beordret stengt forrige torsdag grunnet coronaviruset, har vi opplevd at informasjonen som gis til oss studenter er mangelfull.

For masterstudentene ved institutt for sammenliknende politikk tok det én arbeidsuke før studentene fikk beskjed om at det gis en generell utsettelse på masteroppgaven med fire uker, og at instituttet vil tilrettelegge for de som eventuelt trenger mer tid.

Vi må understreke at dette er en ekstraordinær situasjon, og derfor svært krevende for alle parter. Vi kan imidlertid ikke se at dette er til hinder for fortløpende oppdateringer til studentene. Rektoratet utøver lederskap overfor en stor samfunnsinstitusjon, med over 17.000 studenter og 4.000 ansatte. Det er ikke urimelig å kreve at universitetsledelsen tar mer ansvar for å skape ro blant studentene med god informasjonsflyt, i en tid med mye usikkerhet. 

Lite informasjon gir mer usikkerhet. Det har vært vilkårlig hvem av studentene som har mottatt hvilken informasjon. Skjermdumper fra korrespondanse med veiledere, e-poster mellom studenter og ansatte fra institutt og fakultet, har blitt delt innbyrdes mellom studentene i et forsøk på å finne svar på spørsmål vi har sittet med den siste uken.

Et velfungerende demokrati krever åpenhet. Dette for at befolkningen skal ha mulighet til å følge med på hva styresmaktene foretar seg. Dette er ikke mindre viktig i en krisesituasjon. Politisk redaktør i Bergens Tidende, Eirin Eikrefjord, etterlyste forrige uke tydelig ledelse fra Solberg. Fra regjeringshold har det den siste tiden blitt avholdt daglige pressekonferanser med oppdateringer på situasjonen, og hva som nå gjøres. Som studenter må vi kunne forvente det samme fra landets utdanningsinstitusjoner.

Når obligatorisk undervisningsaktivitet, som for eksempel gruppeseminar, utgår, hvordan arbeider universitetet med å opprettholde kvaliteten i utdanningene? Vurderes det hvorvidt denne krisen går utover læringsutbyttet? Dette er viktig informasjon som også må nå ut til studentene. Som studenter bør vi fortløpende motta informasjon om hva som gjøres, og når vi kan forvente svar på våre spørsmål.

Mange studenter befinner seg nå i en situasjon som både er faglig, økonomisk og sosialt svært krevende. Mange er usikre på hvordan hverdagen er og blir fremover. Masteren og doktoravhandlingen må gjerne utsettes, disputasen må gjennomføres via Skype, eksamen må gjøres hjemme etter en lang periode med lite sosial kontakt. Grunnet omstendighetene er nå også tilgangen til kildematerialet svekket.

En annen aktør som har en kritisk samfunnsfunksjon er studentavisen. De bør følge situasjonen og hva som gjøres for studentene med argusøyne. Stengte utdanningsinstitusjoner er et dramatisk, men nødvendig tiltak som får konsekvenser for flere studenter. Studvest har riktignok tatt opp problematikken rundt studenter som nå permitteres som følge av koronaviruset, og hvilke økonomiske konsekvenser dette får. Det vi derimot har til gode er å lese i Studvest om hva universitetsledelsen nå gjør for studentene sine.

I Khrono kan man lese om at forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim innkalte samtlige av landets rektorer, samt leder av Norsk Studentorganisasjon, til et digitalt hastemøte forrige torsdag. Studvest har ikke omtalt dette møtet, eller annet arbeid som foregår. Dette er viktig informasjon som må tilflyte studentene.

For fremtiden ber vi om at universitetet tar hensyn til at sentral informasjon som angår studentene, og vår fremtid, også når ut til oss. Den siste uken har føltes uendelig lang. Den hadde ikke vært like krevende hvis vi i større grad hadde blitt informert om hva som skjer.

Powered by Labrador CMS