Utveksling i krevende tider

UiB har utbredt samarbeid med noen av de beste utdanningsinstitusjonene internasjonalt. Det er et uttalt mål at utvekslingsopphold skal være en del av graden til kandidater ved vårt universitet. Dette vil vi jobbe hardt for, også etter korona-epidemien.

Portrett: UiB Illustrasjonsfoto: Tore Hauke Thiesen
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Debattregler

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.

I sitt innlegg i Studvest 1. april kommer utvekslingsstudent Einar Lohne Bjøru med flere gode innspill til UiB om oppfølging av utvekslingsstudenter under koronavirusutbruddet.

Vi har stor forståelse for at dette har vært, og fortsatt er, en svært vanskelig og krevende situasjon for våre utvekslingsstudenter. Epidemiens utvikling i verden har gått svært raskt, og nasjonale anbefalinger og retningslinjer har blitt endret fra en dag til den neste. Slik beslutninger har fått tilsvarende konsekvenser for UiB i våre anbefalinger til våre utvekslingsstudenter. På regjeringens pressekonferanse den 12. mars var det ingen anbefaling om å komme hjem fra utlandet.

En slik anbefaling kom på formiddagen lørdag 14. mars fra myndighetene. På samme tidspunkt endret UiB sine anbefalinger og sendte epost til alle utvekslingsstudenter og ba dem komme hjem. Studentene erfarte dette som anbefalinger om å bli ved vertsinstitusjonen fredag 13. mars, til å anbefale studentene om å bryte opp fra studietilværelsen i et nytt land og reise hjem den 14. mars. Det er dramatisk og fullt ut forståelig at studentene reagerer på slike brå skifter i anbefalingene.

Det er ikke til å legge skjul på at dette har vært en krevende situasjon også for UiB. I likhet med resten av verden, er dette noe ingen av oss har vært gjennom tidligere. Vårt hovedmål har vært – og vil alltid være – å ivareta våre studenter på best mulig måte. I en situasjon der myndighetenes råd endrer seg raskt, har vi vært opptatt av å ta egne interne beslutninger raskt, og tilsvarende raskt kommunisere det ut til studentene. Vi forstår at det skaper uro når studentene får to motsatte signaler fra en dag til den neste. Vi anerkjenner også at det i denne situasjonen er krevende å få kvalitetssikret informasjon ut til alle berørte.

Vi har etter beste evne forsøkt å ivareta våre studenter med fortløpende informasjon og råd. Videre har det vært viktig for oss å gi praktisk og økonomisk støtte til de studentene som har trengt dette. Utvekslingsstudentene har fått bistand fra UiB til å bestille og betale flybilletter hjem.

UiB har dekket reisekostnader der studentene ikke får refundert kostnadene fra reiseforsikringen. I tillegg har vi i samarbeid med Sammen ordnet bolig for dem som ikke hadde hybel å komme hjem til, og vi dekker utgiftene for de som har fått doble boutgifter. Det har også vært viktig å finne gode løsninger slik at studentene ikke skal tape faglig og bli forsinket i sin utdanning på grunn av avbrutt utvekslingsopphold.

Vi setter stor pris på Bjørus tydelige tilbakemelding med vekt på innspill til læring for fremtidige situasjoner. Dette er verdifulle erfaringer og refleksjoner som vi skal ta med oss i arbeidet videre med å evaluere, forbedre og revidere våre beredskapsplaner.

Og vi kan love at vi i tiden fremover vil fortsette å jobbe for at utveksling skal være en del av studieløpet. For høstsemesteret anbefaler vi våre studenter så langt det lar seg gjøre om å planlegge for at utveksling kan gjennomføres.

UiB har gjort raske omstillinger og legger nå til rette for digital undervisning og vurdering. Dette kan åpne for nye muligheter også når det gjelder digital studentutveksling dersom fysisk utveksling ikke kan gjennomføres i like stort omfang som tidligere.

Powered by Labrador CMS