Debatt

Vi tar selvkritikk

VA burde brukt muligheten til å sende en kvinne, men det er også så langt den legitime kritikken går.

SYND. Det er synd at det kun var èn kvinnelig representant i panelet, skriver Eira Garrido fra Venstrealliansen. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Ideelt sett ville debatten på Kvarteret på onsdag bestått av like mange kvinner som menn. Ideelt sett ville alle listetoppene vært til stede under debatten. Slik ble det ikke denne gang.

Selvfølgelig tar Venstrealliansen kritikk på at vi ikke sendte en kvinne til parlamentsdebatten. Det er krise når vi har en debatt med én kvinne og syv menn. VA burde brukt muligheten til å sende en kvinne, men det er også så langt den legitime kritikken går.

Det er rart å bli kritisert for å ikke sende en kvinne til debatten, når man vitterlig er den eneste listen som tar feminisme på alvor. Tarjei står like mye inne for disse standpunktene som det kvinnene på listen gjør. Hvorfor det skulle «svekke legitimiteten» til våre standpunkter, slik Studvest-kommentator Einar Lohne Bjøru skriver, er i det hele tatt vanskelig å forstå.

Man kan jo for det første vise til at Anette Arneberg, 2. kandidat, er den som har stilt opp i flest debatter. Hun er også leder av Kvarteret. I tillegg har Sofie Haugan Shrivastava og Teiria Svebakk stilt opp til intervju hos Studvest og BSTV flere ganger. Det er også verdt å nevne at 1.kandidat er på utveksling for øyeblikket. Når Bjøru da mener at Venstrealliansens kvinner ikke er ‘synlige’, er det kanskje heller et problem med hva Bjøru legger merke til, enn noe annet.

Noe kritikken ikke peker på er alle listenes ansvar for å løfte nye representanter og engasjementet deres, uansett kjønn. Venstrealliansen er en liste hvor kjønn ikke er en hindring, heller en fordel. I sentrum av VAs politikk står kampen for et mer likestilt og mangfoldig UiB. Vi ønsker å være en klar feministisk stemme, spesielt i en tid som dette. Dette ansvaret skal vi fortsette å ta på oss gjennom neste periode i studentparlamentet. Styrken i VA er blant annet mangfoldet i listen som representerer nesten like mange menn som kvinner.

For som Tarjei også argumenterte for under debatten, er det ikke slik at Venstrealliansen sier seg fornøyde med at det er like mange kvinner som menn i debatter, eller på listene. Dette synspunktet blir tatt til ytterste av Liberal liste, som spør oss hvorfor vi ikke har mer lik fordeling blant toppkandidatene på listen vår, hvor de fem første er kvinner.

Representasjon, og kvotering, handler om makt. Det handler om at kvinner i mindre grad enn menn har den politiske makten til å fordele ressursene i samfunnet på en måte som gjør at kvinners behov blir dekket. Det faktum at ingen andre lister har politikk om p-preparater eller helsestasjon på Høyden i sine programmer, viser at mangelen på kvinnelig representasjon i studentpolitikken får konkrete konsekvenser.

Det er synd at det kun var èn kvinnelig representant i panelet, og vi er glad for at Studvest peker på det. Representasjon i seg selv er viktig i kraft av at det er et signal på at kvinner har makt, makt de kan bruke til å frigjøre seg fra undertrykkende strukturer. Debatten speiler dette, den ujevne kjønnsbalansen med kvinner i akademia og i politikken ellers, men nettopp derfor er det viktig å jobbe helhetlig med det fremover, og ikke se seg fornøyd med at det neste gang er flere kvinner.

Vi understreker derfor at vi tar selvkritikk, men ønsker også å gjøre mer enn å bare sende en kvinnelig representant neste gang. Dette innebærer blant mye annet at arrangørene av debatten bør være tidligere ute med program og planlagt innhold i debatten. Selvfølgelig er det mer nærliggende å sende en erfaren kandidat når de uerfarne ikke har mulighet til å forberede seg på en god måte. Vi kommer også til å foreslå debattskolering for alle nye og gamle representanter i studentparlamentet. Det er viktig at man er komfortabel og ønsker å delta i en debatt. For de listene som ønsker det, vil gjerne også Venstrealliansen gi de mulighet til å høre med oss om hvilke strukturer som holder kvinner tilbake, og hvordan disse kan motvirkes. Skal vi få et likestilt og mangfoldig universitet, må vi jobbe for dette. Det vil Venstrealliansen gjøre.

Powered by Labrador CMS