Meninger

Vi vil ikke tilbake

Vi håper vi snart kommer tilbake til normalen, sier vi. Vi må støtte Norwegian og pumpe opp mer olje – NÅ, sier vi. Vi skal kjøpe oss ut av krisen. Men det kan vi ikke. Verden vil se annerledes ut etter korona.

Foto: Josef Kosler Portrett: Jon Olav Hope
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Debattregler

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.

For selv om vi kanskje nå kan glede oss over å se at vi klarer å få ned klimagassutslipp og forbruk, fortsetter vi å håpe at vi en dag skal kunne komme tilbake til kjøpesentre med billige klær, reise til Bali på utveksling eller fortsette å spise burgere på McDonald’s. Bli de samme som før. 

Men Norge må likevel løse den akutte krisen på en måte som ruster oss for framtiden. Nå har vi fått muligheten til å gjøre nettopp det. 

Før påske er 400.000 nordmenn registrert som arbeidsledige hos NAV, og mange av våre studenter står uten nødvendig inntekt fra arbeid. Vi ønsker å få økonomien tilbake, men spørsmålet er om vi gjør det ved å investere i næring og virksomhet som hverken er bærekraftig økonomisk, eller for klima- og miljø. Vi risikerer nå å sette oss frivillig oppå hesten med dårlige odds. I beste fall vinner vi første runde. 

Historisk sett har ikke Norge først og fremst pøst milliarder inn i det private næringsliv i nedgangstider. Vi har satt i gang prosjekter som investerer i samfunnsgoder, som jernbane, boliger og velferd for hele landet. Det må vi i større grad gjøre nå også. 

Vi som studenter bør også ta et større ansvar for at det skjer. Vi tilhører en kunnskapsinstitusjon vi har makt til å påvirke. Vi må ta ansvar for at forskning på gode og fremtidsrettede løsninger blir satset på. Vi må kreve mer tverrfaglig kompetanse hos fremtidens forretningsfolk, politikere og forelesere. Vi må sørge for at alle forstår hvordan fag og rolle påvirker det som angår oss alle: klima og miljø. 

Derfor mener Grønn Liste at vi må legge til rette for et bedre tverrfaglig samarbeid på universitetet. Alle internasjonalt anerkjente og respekterte utdanningsinstitusjoner har både studenter og forskningsmiljø med tverrfaglig kompetanse. Disse bidrar til å finne løsninger på problemer som ikke er mulig å løse i lukkede rom og fakulteter. 

UiB skal være mer enn en høyskole. UiB skal være ledende på forskning, klimanøytralt, og en veiviser. Da må vi også legge til rette for et miljø som oppmuntrer til tverrfaglighet blant forelesere og studenter i større grad enn vi gjør i dag. Det er ikke nok med valgfrie dannelsesemner som gir deg fem studiepoeng og en rotete timeplan. 

Vi kan heller ikke outsource tverrfaglig kompetanse og håpe at studentene blir gode bare de får reise på utveksling eller i praksis. Universitetet må være mer enn en tilrettelegger. Vi må ta ansvar for å styrke tverrfaglighet og samarbeid på kryss og tvers av de eksisterende fagmiljøene på universitetet vårt om vi også skal være relevant for fremtiden. Den er usikker og krever nye løsninger. Vi må være en del av dem.

Powered by Labrador CMS