– Ja, vi har mange søkere.

UTENFOR MUSEET. Vi fikk ikke tillatelse til å ta bilder av utstillingene inne i museet, men vi fikk knipse et av prosjektleder Eli Hausken utenfor det som kan bli den framtidige arbeidsplassen til 17 studenter.


Bergen Naturhistoriske Museum stengte dørene grunnet renovering i 2013Universitetsmuseet i Bergen, som det nå heter, er snart klar for igjen å motta besøkende med et helt nytt format.

Den nye formen rundt prosjektet vil være mer publikumsorientert enn tidligere. Derfor har de lyst ut 17 nye deltidsstillinger som «kunnskapsvert» for museet. 

– Vi har lyst til å vise studenter hvordan vi lager kunnskap og produserer forskning, forteller prosjektleder for det nye formatet, sier prosjektleder Eli Hausken.

DIN NYE ARBEIDSPLASS? Universitetsmuseet i Bergen lyser ut 17 stillinger som alle kan kombineres med studier.

– En kunnskapssverts hovedoppgave vil være å kommunisere med de besøkende.

Gjenåpningen av museet er først den 14. oktober 2019.

31 søkere så langt

Prosjektleder Hausken forteller at de 17 personene som nå skal ansettes vil få nok av ting å gjøre.

Tre av de nye stillingene vil innebære drift og administrasjon av den nyoppstartede butikken i museet. De resterende 14 ansatte vil ifølge Hausken rullere på å fungere som kunnskapsverter og stå for drift av bygget.

– Det viktigste med å være kunnskapsvert vil være å få fram at dette ikke bare er en omvisning. Man skal få de ansatte til å jobbe med publikum samtidig som de vil være veiledere.

FEST PÅ MUSEET. Universitetsmuseet ansetter, hvis du ikke klarer å få nok av kunnskap. Her avbildet i festfarger. ARKIVFOTO: ELIN MARIE GJERAKER

I stillingsannonsen står det at museet oppfordrer studenter til å søke, og under «kvalifikasjoner og egenskaper» står det blant annet:

  • Du må minst være i ferd med å fullføre en bachelorgrad
  • Erfaring fra og interesse i drama, undervisning, formidling, forskingskommunikasjon eller tilsvarende
  • Du må være en dyktig formidler som liker forskningsbasert kunnskap

Hausken forteller at hittil har de mottatt 31 søknader, men at det er vanskelig å vite hvor mange av disse som er studenter. Hun opplyser imidlertid om at gjennomsnittsalderen på søkerne ligger i midten av 20-årene.

– Ja, vi har mange søkere. Vi har lagt opp en ganske lang søknadsfrist siden studenter har mye eksamen på denne tiden, sier Hausken.

Hun forteller også at det vil kreves mye av kunnskapsvertene, og at ikke nødvendigvis alle vil passe for denne rollen.

– Vi trenger folk som har forståelse for hva dette innebærer. «Truls» eller «Trine» som har en dårlig dag, passer ikke helt inn.

– Man må like folk, og forholde seg til folk. Man må ikke nødvendigvis være så selvstendig, for dette er et teamarbeid, forteller Hausken.

Kommentarer

kommentarer