Leder: «Snart nytt bygg», sier Universitetet i Bergen til studentene ved Griegakademiet. Det er ikke godt nok.

NYTT BYGG: Student Marita Stortjønnli Solvang sier at det virker som ledelsen skyver problemene med lokalene til Griegakademiet foran seg i påvente av et nytt bygg. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN.


Annonse

For et drøyt år siden ble det nye fakultetet for kunst, musikk og design åpnet med pomp og prakt. Det var så flott at til og med Hennes Majestet Dronning Sonja tok turen over fjellet.

Fakultetet er en sammenslåing av Griegakademiet ved UiB og Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), og i oktober fikk studentene ta i bruk det nye flotte bygget.

Men det var ikke alle som fikk være med inn. Griegakademiets musikkstudenter blir værende i sine gamle lokaler i Nygårdsgaten.

I denne utgaven av Studvest kan du lese om at disse lokalene ikke holder mål. Dette er ingen ny sak. Når noen sier at de ikke har sett på maken siden krigen, er det gjerne en overdrivelse. I dette tilfellet er det ikke det. Dekan Frode Thorsen sier selv at musikkstudentene i Bergen ikke har hatt optimale lokaler siden 1945. Det er krise.

En av dem som har fått lide under dette er student ved Griegakademiet og rullestolbruker Endre Nygård. I 2016 skrev Studvest at på grunn av en dårlig heis var det kun ekstrainnsats fra en foreleser som gjorde at han fikk bestått eksamen. Men også funksjonsfriske studenter fryktet for helse og karriere på grunn av det falleferdige bygget. Da var dekan Thorsen og arealavdelingen ved UiB enige i at bygningen ikke fungerer optimalt. Arealavdelingen sa da at de ikke søkte om penger til rehabilitering av Nygård skole, men heller søkte penger til et nybygg ved siden av det nye bygget til fakultet for kunst, musikk og design i Møllendalsveien.

Vel, her er vi igjen, eller rettere sagt: Her er vi fortsatt. Det har ikke skjedd noe nytt og sensasjonelt på Griegakademiet, og nettopp det er problemet. Studenter, fakultetsledelse og eiendomsavdelingen ved UiB er alle enig om at bygget ikke holder mål. Det har de vært en stund, men det blir ikke gjort noe med det. Det blir i hvert fall ikke gjort nok.

Bergen er angivelig en kulturby. Er det en kulturby verdig at musikkstudentene ikke engang har et anstendig bygg? Nei, det er det ikke. Og det er ikke UiB verdig heller.

Historien viser at det stadig vekk legges store planer for Griegakademiet. Gang på gang faller planene i grus, og studentene sitter igjen med dårlig luft og øvingsrom som ikke er lydisolerte. Student Marita Stortjønnli Solvang sier at det virker som ledelsen skyver problemene foran seg i påvente av et nytt bygg. Ja, det kan man trygt si. Det har gått over 70 år. «Snart nytt bygg, snart nytt bygg, snart nytt bygg», er svaret studentene får når de sier fra om forholdene i bygget. Det er ikke godt nok.

Nå er byggestarten satt til 2021. Det er tre år til. Så kommer byggetiden i tillegg. Nytt bygg eller ei, UiB må ta ansvar for studentene som går på Griegakademiet akkurat nå.

Selvfølgelig er det dyrt, selvfølgelig er det vanskelig og selvfølgelig må man prioritere, men det er tydelig at musikkstudentene ved Griegakademiet ikke er en av disse prioriteringene.

Kommentarer

kommentarer