VID vitenskapelige høgskole har tidligere vært splittet mellom campus Haraldsplass og campus Betanien. Med det nye bygget på Haraldsplass, som skal stå ferdig høsten 2021, skal alle studentene endelig få studere på samme sted.

NYTT. Her kommer det nye bygget til VID vitenskapelige høgskole.


Annonse
VID vitenskapelige høgskole

– Fram til nå har første- og tredjeklassingene gått på Betanien i Fyllingsdalen, mens andreklassingene har gått på Haraldsplass. Det blir mye bedre når vi får samlet alle studentene under ett tak.

Det forteller Sofie Elise Sørensen, leder i studentrådet ved VID og representant i Velferdstinget Vest.

VID vitenskapelige høgskole utvider campus Haraldsplass med et helt nytt bygg som skal stå ferdig for studenter høsten 2021.

FORELØPIG ILLUSTRASJON. Campus Haraldsplass med et nytt bygg, her midt i bildet. Foto: HLM

– I tillegg til at vi er heldige som får et nytt bygg, kommer nok det sosiale miljøet til å løftes også. I stedet for å bare bli kjent med studenter på sitt eget kull, får man nå muligheten til å dele campus med hele skolen.

– Jeg tror de fleste studentene blir fornøyde når vi samles, i tillegg til at Haraldsplass ligger mer sentralt til enn Fyllingsdalen.

FORNØYD. Studentleder Sofie Elise Sørensen tror det nye bygget kan lede til en positiv endring for studentene. FOTO: Privat
Aktiv læring

Det nye bygget skal i utgangspunktet bestå av forelesningssaler og andre undervisningslokaler for å oppfylle plassbehovet til flere studenter. I tillegg forteller Anita Lyssand, prodekan ved VID Bergen, at det skal legges til rette for mer aktiv læring.

– Vi får større muligheter for bruk av digitale virkemidler og simuleringer i undervisningen kombinert med unik nærhet til klinikk.

POSITIVE FORVENTNINGER. Prodekan Anita Lyssand ser frem mot åpningen av det nye bygget. FOTO: VID vitenskapelige høgskole

Nybygget, som foreløpig ikke har fått navn, skal også inneholde bibliotek, et nytt simulering- og ferdighetssenter, E-læringsstudio for ansatte og studenter med mer.

– Selve hjertet på Haraldsplass blir den nye kantina vår. Den blir felles for både studenter og ansatte ved sykehuset og skal bidra til å knytte hele Haraldsplass bedre sammen.

Involvering fra studenter

I planleggingsfasen med det nye bygget har studentene fått ta en aktiv del i utformingen av læringsmiljøet. Blant annet har de fått være med på å designe fellesområder og velge møbler og oppsett i forelesningssalene.

Det forteller studentene Ida Nagel Fredriksen og Vilde Margrete Bakken at de har satt pris på. De legger også vekt på at en utfordring med to campuser har vært at man ser lite til fadderene sine etter fadderuka, fordi de holder til ved et annet studiested.

SPENT. Vilde Margrete Bakken er andreårsstudent i sykepleie og får benytte det nye bygget til neste år.

– Det er ganske upraktisk å bytte studiested hvert år. Da jeg møtte opp på første skoledag i år føltes det ut som en ny skole, forteller Bakken, som studerer sykepleie på andre året.

Hun er fornøyd med at alt blir flyttet til Haraldsplass, der hun mener lokalene er finere og ligger bedre til.

EN DEL AV MILJØET. Student Ida Nagel Fredriksen tror mer samarbeid med sykehuset på Haraldsplass blir bra for fagmiljøet.

– Jeg setter pris på at vi bygger oss inn i sykehuset på Haraldsplass, legger Fredriksen til.

– På samme måte som medisinstudentene på Haukeland er en fysisk del av sykehuset, gir dette oss en mulighet til å komme nærmere fagmiljøet. De ansatte på Haraldsplass er jo våre potensielle kolleger i fremtiden.

Kommentarer

kommentarer